Arbeidsovereenkomst (arbeidscontract)

avatar

Een arbeidsovereenkomst is volgens de wet een overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt in dienst van de werkgever tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Daarmee zijn de voorwaarden voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst gegeven: arbeid, loon en gezagsverhouding. Ook moet de werknemer zijn arbeid persoonlijk verrichten. Als er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst is, moeten deze elementen worden bewezen, als de werknemer aanspraak maakt op salaris, of, zoals in onderstaand geval, schadevergoeding naar aanleiding van een arbeidsongeval.[Lees meer]

Werkgever verplicht om nieuw contract aan te bieden

avatar

Werkgevers en werknemers kunnen verschillende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met elkaar aangaan. Als er tussen de opvolgende contracten meer dan drie maanden zitten, ontstaat er geen vast dienstverband. Rechtbank Den Haag heeft op 3 april 2015 geoordeeld dat een werkgever die voor seizoenswerk gebruik maakt van dit soort contracten, verplicht kan worden om voor het volgende seizoen opnieuw een contract aan te bieden aan de werknemer.[Lees meer]

Integriteitsverklaring en vaststellingsovereenkomst bij banken

avatar

Onze advocaten arbeidsrecht te Amsterdam geven juridisch advies bij problemen met integriteitsverklaringen. Banken hebben onderling een integriteitscode die voorschrijft dat medewerkers die solliciteren naar een baan bij een andere bank, een integriteitsverklaring moeten tonen. Krijgen zij die niet van hun oude werkgever, dan staat hun nieuwe baan op de tocht. In 2014 bepaalde de Hoge Raad dat als om een verklaring wordt gevraagd, alle relevante gedragingen van de werknemer moeten worden meegenomen. Gerechtshof Amsterdam beoordeelde op 17 maart 2015 of een verklaring moet worden afgegeven als een medewerker salarisgegevens van collega’s in het computersysteem had bekeken.[Lees meer]

Payroll, uitzendovereenkomst en arbeidscontract

avatar

Bij payrolling komt het personeel in dienst van een payrollonderneming, terwijl de werknemer zijn arbeid bij de opdrachtgever (inlener) verricht, die ook de aanwijzingen geeft. De payrollonderneming betaalt de werknemer. Rechtbanken hebben de afgelopen jaren al een paar keer vastgesteld dat onder bepaalde omstandigheden de werknemer feitelijk een arbeidsovereenkomst heeft met de opdrachtgever, en niet met het payrollbedrijf. De opdrachtgever komt dan niet zo gemakkelijk van personeel af. Dat leek het einde van payrolling. Rechtbank Limburg heeft zich op 4 maart 2015 uitgelaten over de vraag of een werknemer, die al 11 jaar bij dezelfde opdrachtgever werkte, daardoor bij de opdrachtgever in dienst is.  [Lees meer]

advocaat amsterdam
Call Now Button