Wanneer moet een werknemer studiekosten terugbetalen?

avatar

Op 1 augustus 2022 is de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden ingetreden. In artikel 7:611a lid 2 BW staat dat de werkgever de werknemer in staat moet stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor zijn functie. Met als gevolg dat de werkgever deze scholing vergoedt. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Krystle Aaron-de Bies, de eerste uitspraak na deze wetswijziging.

Terugbetaling van de studiekosten

Volgens onze arbeidsrechtspecialist had de werkgever het ontslag verzocht van de werknemer. Tussen de werknemer en de werkgever was een studiekostenbeding overeengekomen. Aangezien de werkgever verzocht om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht hij ook om terugbetaling van de studiekosten op basis van het studiekostenbeding.

Noodzakelijke opleiding en verplichte scholing

De werknemer is het hier niet mee eens en stelde dat de opleiding is aan te merken als een noodzakelijke opleiding in de zin van artikel 7:611a lid 2 BW. Volgens hem is de afspraak met zijn werkgever om deze reden dan ook nietig. Hij voerde onder andere aan dat hij was aangenomen met de bedoeling in de toekomst als registeraccountant werkzaamheden te gaan verrichten. Deze opleidingen waren volgens de werknemer voor het verrichten van deze functie noodzakelijk.

Studiekostenbeding rechtsgeldig? Zelf verzocht om het volgen van deze opleiding

De rechter kon de werknemer niet volgen in zijn stelling. Daarvoor gaf hij de volgende redenen:

  • de werknemer kon niet aantonen dat er afspraken waren gemaakt dat hij later werkzaamheden zou uitvoeren als registeraccountant;
  • deze afspraak had ook geen rol gespeeld bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst. De werknemer was niet aangenomen om deze functie uit te oefenen. Dit blijkens de nieuwe wet een belangrijke voorwaarde.
  • zijn collega’s hebben evenmin deze opleidingen gevolgd; en
  • de werknemer had zelf verzocht om het volgen van deze opleidingen. Hij had daarbij aangegeven dat hij het voornemen had om in het kader van verdere ontwikkeling in zijn loopbaan de betreffende studie te volgen en daarom zijn werkgever verzocht dit te financieren.

Naar het oordeel van de rechter is het studiekostenbeding rechtsgeldig. Van verplichte (noodzakelijke) scholing is geen sprake.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over studiekostenbeding

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag en studiekosten bij verplichte scholing.

 

Advocaat Amsterdam

advocaat studie kosten Amsterdam bij ontslag

Call Now Button