Vrijspraak militair na geslaagd beroep op noodweer

Militaire kamer doet uitspraak in het Militair Strafrecht: een militair wordt vrijgesproken na geslaagd beroep op noodweer. Een militair is vrijgesproken van poging tot doodslag en poging tot zware mishandeling bij gebrek aan overtuigend bewijs dat hij het slachtoffer tegen zijn hoofd zou hebben getrapt. Het beroep op noodweer is gehonoreerd. De militair is ontslagen van alle rechtsvervolging ter zake van mishandeling. Van noodweer is sprake wanneer een persoon zichzelf heeft verdedigd tegen een ogenblikkelijke en wederrechtelijke aanranding en die verdediging ook noodzakelijk was. Voor een geslaagd beroep op noodweer gelden de volgende vereisten. Ik volsta met de vereiste die voor dit artikel van belang is. Deze vereiste luidt als volgt: Ogenblikkelijke aanranding; de aanranding van uw of andermans lichaam moet al zijn begonnen en mag ook niet zijn beëindigd. Hiervan is sprake wanneer u bijvoorbeeld wordt geslagen. Wanneer u nog niet wordt geslagen, maar dat er sprake is van een onmiddellijke dreiging dat dit wel gaat gebeuren, kan er wel sprake zijn van een ogenblikkelijke aanranding, mits deze dreiging objectief gezien echt bestond. Dit is bijvoorbeeld de situatie waarin iemand uithaalt om u te slaan. U hoeft deze klap niet af te wachten. Dat de persoon naar u heeft uitgehaald, moet uiteraard wel uit de bewijsmiddelen blijken.[Lees meer]

Gijzeling bij boetes steeds vaker toegepast

Onze strafrecht en bestuursrecht advocaten te Amsterdam geven juridisch advies bij problemen wegens gijzeling door boetes. [Lees meer]

Advocaat salaris (loon) detentie Amsterdam

Probleem met salaris tijdens detentie? Onze ervaren en gespecialiseerde advocaten te Amsterdam geven juridisch advies. [Lees meer]

Advocaat gijzeling Amsterdam

Over gijzeling wegens openstaande boetes geven onze gespecialiseerde advocaten in Amsterdam juridisch advies. [Lees meer]

Gefinancierde rechtshulp bij gijzeling voor boetes

Als het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) of de officier van justitie bij strafbeschikking een (verkeers)boete oplegt die niet wordt betaald, dan kan de officier van justitie vorderen dat u wordt gegijzeld. Dat betekent opsluiting in een huis van bewaring om u te dwingen om de boete te betalen. De Raad voor Rechtsbijstand verleent in dit soort zaken geen gefinancierde rechtsbijstand (pro deo), met het argument dat de betrokkene het bij de rechter zelf af kan doen en daarvoor geen advocaat nodig heeft. Rechtbank Amsterdam heeft op 11 november 2014 geoordeeld dat dit beleid niet redelijk is.[Lees meer]

Schadevergoeding na vrijspraak

Schadevergoeding na vrijspraak? Niet veroordeeld? Onze ervaren en gespecialiseerde strafrecht advocaten te Amsterdam geven juridisch advies. [Lees meer]

De 10 opvallendste wetswijzigingen van 2014

In 2014 zullen naar verwachting veel wetten in werking treden, die nu nog in behandeling zijn. De wijzigingen in het arbeidsrecht zijn al uitgebreid aan de orde gekomen. Tien minder bekende, maar niet minder belangrijke, wijzigingen worden hier onder op een rijtje gezet.
[Lees meer]

Hoge Raad: gedwongen tongzoen geen verkrachting

Verkrachting of ander misdrijf? Onze ervaren en gespecialiseerde strafrecht advocaten te Amsterdam geven juridisch advies. [Lees meer]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam