Vrijspraak militair na geslaagd beroep op noodweer

Militaire kamer doet uitspraak in het Militair Strafrecht: een militair wordt vrijgesproken na geslaagd beroep op noodweer. Een militair is vrijgesproken van poging tot doodslag en poging tot zware mishandeling bij gebrek aan overtuigend bewijs dat hij het slachtoffer tegen zijn hoofd zou hebben getrapt. Het beroep op noodweer is gehonoreerd. De militair is ontslagen van alle rechtsvervolging ter zake van mishandeling. Van noodweer is sprake wanneer een persoon zichzelf heeft verdedigd tegen een ogenblikkelijke en wederrechtelijke aanranding en die verdediging ook noodzakelijk was. Voor een geslaagd beroep op noodweer gelden de volgende vereisten. Ik volsta met de vereiste die voor dit artikel van belang is. Deze vereiste luidt als volgt: Ogenblikkelijke aanranding; de aanranding van uw of andermans lichaam moet al zijn begonnen en mag ook niet zijn beëindigd. Hiervan is sprake wanneer u bijvoorbeeld wordt geslagen. Wanneer u nog niet wordt geslagen, maar dat er sprake is van een onmiddellijke dreiging dat dit wel gaat gebeuren, kan er wel sprake zijn van een ogenblikkelijke aanranding, mits deze dreiging objectief gezien echt bestond. Dit is bijvoorbeeld de situatie waarin iemand uithaalt om u te slaan. U hoeft deze klap niet af te wachten. Dat de persoon naar u heeft uitgehaald, moet uiteraard wel uit de bewijsmiddelen blijken.[Lees meer]

Verdachte en slachtoffer in het strafrecht

Onze strafrechtadvocaat Mr. Maarten Witlox, advocaat gespecialiseerd in strafzaken in Amsterdam, behandelt zowel strafzaken waarbij hij de verdachte bijstaat, als ook zaken waarbij hij de benadeelde partij -het slachtoffer- bijstaat. Onze advocaat in strafzaken kent derhalve zowel de positie van de verdachte als ook die van het slachtoffer in het strafproces. Onze strafrechtspecialist heeft kennis genomen van het wetsvoorstel van minister Sander Dekker om de rechten van slachtoffers in de rechtszaal uit te breiden. Dekker wil dat verdachten van zware gewelds-en zedenmisdrijven verplicht aanwezig moeten zijn in de rechtszaal als een slachtoffer gebruik maakt van het spreekrecht. Onze strafrechtspecialist Mr. Maarten Witlox vindt dit geen goed voorstel en licht toe waarom hij dat vindt.[Lees meer]

Advocaat strafrecht – drugs en Opiumwet in Amsterdam (coke, cocaïne, heroïne, xtc, amfetaminen)

Opgepakt met drugs? Advocaat gespecialiseerd in strafrecht: drugszaken Amsterdam. Onze advocaat strafrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in het behartigen van de belangen van verdachten in (grote) drugs zaken (opiumwet; coke, cocaine. heroine, xtc, amfetaminen). Regelmatig wenden zich cliënten tot onze advocaat strafrecht in Amsterdam die verdacht worden van het bezit van drugs of het handelen in (hard)drugs. Het handelen of in bezit hebben van (hard)drugs is strafbaar gesteld in de Opiumwet. Als iemand is opgepakt wegens bezit van of handelen in drugs, zal Mr. Witlox eerst het verhaal van zijn client aanhoren en daarna in samenspraak met de client, maar wel onder regie en eindverantwoording van de specialist strafrecht, de strategie bepalen. Nadien zal onze strafrecht speclalist het gehele dossier doornemen en de inhoud met client bespreken. Desgewenst kan de client ook het gehele dossier bestuderen. De gang van zaken bij de verdediging in drugszaken is de volgende.[Lees meer]

Strafrecht advocaat Amsterdam: vrijspraak mishandeling na opnieuw horen van getuigen

Als strafrecht advocaat te Amsterdam verleent Mr. M.A.I. Witlox juridisch advies en staat hij vele cliënten bij in strafrechtelijke procedures, zowel in strafzaken bij de politierechter alsook bij de Meervoudige strafkamer bij de rechtbank in Amsterdam, maar ook bij andere rechtbanken in het land. Ook is Maarten Witlox raadsman bij strafzaken die in hoger beroep worden behandeld bij het Gerechtshof. Maarten Witlox is vanaf 1989 werkzaam als strafrechtadvocaat in Amsterdam en heeft sedertdien inmiddels in meer dan 2000 strafzaken de belangen van verdachten behartigd. Onze strafrechtadvocaat is lid van de NVSA, de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en is derhalve strafrechtspecialist. Uiteraard is elke strafzaak weer anders en zijn er diverse mogelijkheden om een verdediging te voeren die is toegespitst op vrijspraak. In veel strafzaken blijkt het echter de moeite waard om de getuigen in een strafzaak opnieuw te ondervragen.[Lees meer]

Fraude Advocaat in Amsterdam

Volgens de Wet Aanscherping Handhaving- en Sanctiebeleid SZW-wetgeving (Fraudewet) wordt fraude met uitkeringen bestraft. Daarnaast kan men bij fraude met bijstand strafrechtelijk worden vervolgd.[Lees meer]

Vrijspraak en schadevergoeding in het strafrecht

Schadevergoeding na vrijspraak Hoe zit het met de kosten die de verdachte aan zijn advocaat strafrecht heeft betaald, als hij wordt vrijgesproken? Kan dat verhaald worden op de overheid? De strafrechtspecialist Maarten Witlox van ons advocatenkantoor in Amsterdam licht toe hoe een vrijspraak na een verdenking van dood door schuld eindigde[Lees meer]

Gijzeling bij boetes steeds vaker toegepast

Onze strafrecht en bestuursrecht advocaten te Amsterdam geven juridisch advies bij problemen wegens gijzeling door boetes. [Lees meer]

Advocaat salaris (loon) detentie Amsterdam

Probleem met salaris tijdens detentie? Onze ervaren en gespecialiseerde advocaten te Amsterdam geven juridisch advies. [Lees meer]

error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam