Strafrecht advocaat Amsterdam: vrijspraak mishandeling na opnieuw horen van getuigen

avatar

Strafrechtadvocaat Amsterdam

Strafrecht advocaat Amsterdam

Als strafrecht advocaat te Amsterdam verleent Mr. M.A.I. Witlox juridisch advies en staat hij vele cliënten bij in strafrechtelijke procedures, zowel in strafzaken bij de politierechter alsook bij de Meervoudige strafkamer bij de rechtbank in Amsterdam, maar ook bij andere rechtbanken in het land. Ook is Maarten Witlox raadsman bij strafzaken die in hoger beroep worden behandeld bij het Gerechtshof, zowel in Amsterdam als elders in het land. Maarten Witlox is vanaf 1989 werkzaam als strafrechtadvocaat in Amsterdam en heeft sedertdien inmiddels in meer dan 2000 strafzaken de belangen van verdachten behartigd. Onze strafrechtadvocaat is lid van de NVSA, de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en is derhalve strafrechtspecialist. Uiteraard is elke strafzaak weer anders en zijn er diverse mogelijkheden om een verdediging te voeren die bijvoorbeeld is toegespitst op vrijspraak. In veel strafzaken blijkt het echter de moeite waard om de getuigen in een strafzaak opnieuw te ondervragen. De behandeling van de onderstaande strafzaak door onze strafrecht advocaat te Amsterdam is daar een voorbeeld van.

Strafrecht advocaat AmsterdamVoorbereiding strafzaak

Als onze strafrechtadvocaat in Amsterdam een strafzaak inneemt, wordt allereerst bezien wat voor de client qua verdediging de beste de mogelijkheden zijn. Onze gespecialiseerde strafrechtadvocaat Maarten Witlox gaat uiteraard eerst de zaak goed en grondig met de client tot in detail bespreken. Mocht de client gedetineerd zijn dan wordt hij zo spoedig mogelijk bezocht in het huis van bewaring of op het politiebureau. Als de client reeds een dagvaarding heeft ontvangen gaat onze advocaat strafrecht zich direct stellen als raadsman bij de strafgriffie van de rechtbank en het Openbaar Ministerie en vraagt hij het schaduwdossier op. Na ontvangst en bestudering van het strafdossier wordt dit besproken met de client. Nadien wordt de verdedigingsstrategie bepaald. Hierbij worden alle scenario’s bekeken en wordt uiteindelijk gekozen voor de beste verdediging die bij de zaak en de client passen. Maarten Witlox houdt niet van het voeren van onnodig lange pleidooien voor de rechtbank. Onze strafrechtadvocaat zal de politierechter of rechtbank dan ook niet vermoeien met kansloze verweren. Hij wil scoren met de verweren die met zijn ervaring een serieuze kans van slagen hebben.

Strafrechtadvocaat AmsterdamBehandeling strafzaak bij Politierechter

Een voorbeeld van de wijze waarop onze strafrechtadvocaat in Amsterdam strafzaken aanpakt is de volgende. Onlangs heeft Mr. Witlox als strafrecht advocaat bij de politierechter in Amsterdam met succes een zaak behandeld, waarbij een van zijn clienten werd verdacht van mishandeling van een taxichauffeur. De client zou de taxichauffeur een flinke klap hebben gegeven. Er was in het strafdossier o.a. een uitgebreide aangifte van de taxichauffeur en een getuige, die de mishandeling gezien zou hebben. Alles duidde op een ernstige zaak. Aangezien de client de mishandeling echter pertinent betwiste, heeft Mr. Witlox zowel de aangever als de getuige bij de rechtbank opgeroepen om nogmaals een verklaring af te leggen over hetgeen er was voorgevallen. Deze getuigen zijn uiteindelijk bij de Rechter Commissaris van de Rechtbank Amsterdam, in aanwezigheid van de advocaat, kritisch gehoord. Op basis van de nieuwe verklaringen van deze getuigen kwam een geheel ander beeld naar voren dan op het eerste gezicht alleen uit het strafdossier bleek.

Strafrechtadvocaat en vrijspraak

Op grond van deze verklaringen heeft onze strafrechtadvocaat  Mr. Maarten Witlox uiteindelijk op de zitting bij de politierechter met succes een vrijspraak bepleit. De verdediging heeft op uitvoerige wijze twijfel aangetoond dat de de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de belastende verklaringen niet vast stonden. Op grond hiervan heeft ook de politierechter uiteindelijk geoordeeld dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs was om tot een veroordeling te komen. De politierechter heeft de client derhalve vrijgesproken.

advocaat strafrecht amsterdamGetuigenverhoor door onze strafrechtadvocaat

In deze zaak heeft onze strafrechtadvocaat bij de politierechter dit resultaat slechts kunnen bereiken

 

  • door het strafdossier nauwgezet te bestuderen,
  • de getuigen op een adequate wijze op te doen roepen en te ondervragen bij de rechter-commissaris,
  • en in de behandeling van de strafzaak uitgebreid in te gaan op de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid van de getuigen.

Dit vereist een grondige voorbereiding, zowel met de client, alsook door onze strafrechtadvocaat zelf aan de hand van de inhoud van het strafdossier en de later afgelegde verklaringen van de getuigen.

Strafrechtadvocaat AmsterdamAdequate verdediging leidt tot vrijspraak

Op deze wijze kan een ervaren advocaat strafrecht het verschil maken. In deze zaak leek het op het eerste gezicht dat het wettig en overtuigend bewijs ruimschoots aanwezig was. De client zou op basis van het dossier zonder meer veroordeeld kunnen worden. Door een scherpe ondervraging van de getuigen en een deugdelijk pleidooi van onze strafrecht advocaat heeft deze zaak op zitting een dusdanige wending gekregen dat deze heeft geresulteerd in een vrijspraak. Vrijspraak betekent in het algemeen ook dat de kosten van de verdediging op de overheid kunnen worden verhaald.

Strafrecht advocaat AmsterdamContact met strafrecht advocaat in Amsterdam over het verhoren van getuigen

Uiteraard is elke strafzaak weer anders en zijn er diverse mogelijkheden om een verdediging te voeren die bijvoorbeeld is toegespitst op vrijspraak. In veel strafzaken blijkt het de moeite te lonen om bepaalde getuigen opnieuw kritisch te ondervragen. Neem contact op met onze advocaat gespecialiseerd in strafrecht in Amsterdam over de behandeling van een strafzaak en het horen van getuigen op de zitting of bij de rechter-commissaris. 

error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam