mr. Maarten Witlox

advocaat strafrecht Amsterdam strafrechtspecialist

In 1988 ben ik afgestudeerd in het Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1989 ben ik advocaat in Amsterdam en vanaf 1998 gespecialiseerd in het strafrecht (lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten). In 1997 is het advocatenkantoor opgericht.

Ik verg veel van mezelf, maar ook van mijn cliënten. Slechts als gevolg van een goede samenwerking tussen advocaat en cliënt is een goed resultaat mogelijk.

Strafrechtspecialist

Als strafrechtspecialist behandel ik alle soorten strafzaken, zowel het commune strafrecht (waaronder vermogens-, gewelds-, zeden- , fraude en drugsdelicten), alsook economisch, milieu- en verkeersstrafrecht. Ik ben ook werkzaam als jeugdstrafrecht advocaat en behandel vorderingen van benadeelde partijen. Voorts heb ik een ruime TBS-praktijk en doe ik overleveringszaken (uitlevering aan een ander EU-land).

Een advocaat mag zich alleen strafrechtspecialist noemen als hij, net zoals ik, lid is van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. De voorwaarden voor het lidmaatschap zijn:

  • minimaal 5 jaar ingeschreven zijn als advocaat;
  • minimaal 500 uur per jaar besteden aan strafzaken;
  • de specialisatieopleiding Strafrecht van de Orde van Advocaten bij het Willem Pompe Instituut aan de Universiteit Utrecht hebben gevolgd;
  • minimaal 12 opleidingspunten per jaar behalen op het terrein van het strafrecht.

Overige rechtsgebieden

Naast strafrechtspecialist ben ik ook werkzaam in het civiele recht (contracten- en verbintenissenrecht), behandel ik letselschadezaken en jeugdrecht (uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling).

advocaat-amsterdam-tel  020 5221999         advocaat-amsterdam-mail e-mail

 

 

strafrecht advocaat specialist amsterdam

 
advocaat amsterdam