Stilzwijgende verlenging van een arbeidsovereenkomst, wat betekent dat?

avatar

advocaat arbeidsrecht AmsterdamEen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan ‘stilzwijgend’ worden verlengd. Dat betekent dat, ondanks dat werkgever en werknemer verder niets hebben afgesproken, alle bedingen uit die overeenkomst toch van kracht blijven. De arbeidsovereenkomst wordt dan automatisch met dezelfde periode verlengd. Wat precies wordt verstaan onder een ‘stilzwijgende verlenging van de arbeidsovereenkomst’ voor dezelfde duur met alle de daarin vervatte bedingen? Onze specialist arbeidsrecht, mr. Paul Snijders in Amsterdam, licht dit toe. De rechtspraak hierover is nogal gedateerd, maar de hoogste instantie, de Hoge Raad heeft hier een uitspraak over gedaan op 8 juni 2007 (ECLI:NL:HR:2007:BA6755). 

Zonder tegenspraak is voortgezet

Het gerechtshof had eerder overwogen dat onder ‘zonder tegenspraak is voortgezet’ (dus stilzwijgend is voortgezet) niet valt het geval waarin partijen eerst hadden onderhandeld over verlenging van de arbeidsovereenkomst, maar het vervolgens niet eens werden over de duur van de verlenging omdat de werknemer een contract voor onbepaalde tijd wilde: de werkgever had hier slechts 2 maanden verlenging aangeboden maar de werknemer weigerde een aangepaste overeenkomst te tekenen.

Verlengde overeenkomst voor de oorspronkelijk aangegane duur

Nadien bleef de werknemer na het einde van de oude overeenkomst nog 2 maanden doorwerken, maar werd de overeenkomst door de werkgever na de aangeboden duur van 2 maanden beëindigd. Daarna weigerde de werkgever het contract voort te zetten.
De werknemer beriep zich toen op het bestaan van een verlengde overeenkomst voor de oorspronkelijk aangegane duur.

Gestaakte onderhandelingen over de verlenging

Het Hof oordeelde echter dat als gevolg van de gestaakte onderhandelingen over de verlenging, waar partijen het uiteindelijk niet over eens werden, de overeenkomst weliswaar was voortgezet, maar niet stilzwijgend, en dus niet voor dezelfde oorspronkelijke duur etc.

Het hof overweegt als volgt. Uit de stellingen van [eiseres], die erop neerkomen dat Emergis niet heeft ingestemd met voortzetting van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en dat zij, [eiseres], het niet eens was met een verlenging van twee maanden, volgt dat de arbeidsovereenkomst niet zonder tegenspraak is voortgezet. Het feit dat Emergis [eiseres] na 31 juli 2002 tot het werk heeft toegelaten, doet daaraan niet af. 

Reguliere stilzwijgende opvolging van de arbeidsovereenkomst

Het ging hier volgens de Hoge Raad dus niet om een reguliere stilzwijgende opvolging van de arbeidsovereenkomst door partijen zonder tegenspraak. Die opvolging doet zich wel voor:

  • als partijen het einde van rechtswege zijn vergeten en de medewerker doorwerkt.
  • als partijen weten dat het contract afloopt, maar daarbij niets nader regelen, terwijl de medewerker verder gaat met zijn werk en dus kennelijk van de werkgever mag blijven werken.

Voorafgaand aan de verlenging is er onderhandeld

Uit jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt verder dat als er voorafgaand aan de verlenging is onderhandeld over nieuwe voorwaarden en er geen overeenstemming wordt bereikt, maar toch wordt doorgewerkt, de werkgever zich niet meer kan beroepen op ‘stilzwijgende voortzetting’ van het oude contract (onder dezelfde arbeidsvoorwaarden).

Geen van beide partijen zich heeft uitgelaten over de verlenging

In ECLI:NL:RBROT:2021:4740 oordeelde rechtbank Rotterdam dat als de inhoud van een nieuw contract met de werknemer is besproken, er geen sprake is van stilzwijgende voortzetting. Dit kan alleen als geen van beide partijen zich heeft uitgelaten over de verlenging van de arbeidsovereenkomst.

Kortom, zodra met een werknemer een aanbod is besproken over de voortzetting van zijn contract, is er al geen sprake meer van stilzwijgende verlenging. Betekent dat niet zonder meer alle dingen uit de oude overeenkomst, zoals bijvoorbeeld een non concurrentiebeding, tussen partijen nog steeds geldig is.

Kortom, zodra werkgever en werknemer zich uitlaten over een mogelijk nieuw contract, of daar over onderhandelen maar verder geen overeenstemming bereiken, dan blijft het oude contract niet automatisch van kracht als er verder niets wordt afgesproken en de werknemer gewoon blijft werken en daarvoor ook wordt doorbetaald.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over stilzwijgende verlenging van een arbeidsovereenkomst

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, zoals stilzwijgende verlenging van een arbeidsovereenkomst.

Call Now Button