Ontslag op staande voet

avatar

Ontslag op staande voet in Amsterdam

Ontslag op staande voet in Amsterdam advocaat jurist

Voor ontslag op staande voet heeft u een advocaat in Amsterdam nodig die specialist ontslagrecht is. Deze specialist geeft u meteen juridisch advies en bijstand. U moet dat wel snel doen, want er gelden hier zeer korte wettelijke termijnen. Ook zijn er veel regels voor de vraag of ontslag op staande voet geldig is. Bij ontslag op staande voet eindigt de arbeidsovereenkomst immers zonder rechter of UWV. Dus zitten er best wat haken en ogen aan deze manier van ontslag. Wat zijn uw rechten en plichten bij -dreigend- ontslag of als u ontslag op staande voet heeft gekregen?

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Ontslag op staande voet bij een dringende reden

Opzegging zonder opzegtermijn kan niet ‘zomaar’. Dit kan kan alleen in zeer ernstige gevallen wegens een dringende reden. De wet noemt bepaalde voorbeelden van een dringende reden: zoals een ernstig misdrijf op het werk, bijvoorbeeld diefstal of verduistering. De gevolgen van ontslag op staande voet zijn echter ook ernstig: geen WW en geen salaris meer. Daarom gaat de rechter in Amsterdam daar zorgvuldig mee om en zal de rechtbank de werkgever altijd vragen om alles te bewijzen.

Wat te doen bij ontslag

Is de opzegging geldig of niet? Kunt u een WW uitkering aanvragen of kunt u beter gaan solliciteren? Om dat te weten kunt u het beste eerst een advocaat in Amsterdam bellen die gespecialiseerd is ontslagrecht. Deze kan u uitleggen wat uw rechten en plichten zijn en wat u moet doen. Vervolgens kan hij of zij samen met u protesteren tegen het ontslag, kijken of een regeling mogelijk is, of een procedure starten bij de kantonrechter.

Regels voor een rechtsgeldige opzegging

Gelukkig zijn er strenge regels voor een rechtsgeldige opzegging. Dit om ervoor te zorgen dat een werkgever zorgvuldig handelt. Zo mag een werkgever niet te lang wachten met het geven van ontslag op staande voet. Zodra er een dringende reden is, moet hij de werknemer direct (onverwijld) ontslaan. Daarbij moet hij ook meteen de reden noemen, zodat de ontslagen werknemer weet waar hij aan toe is en meteen een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht kan inschakelen. Bel daarom onze advocaat in Amsterdam zodra u ontslag heeft gekregen of een ontslagbrief hebt ontvangen, zodat u goed bent voorgelicht.

Voorbeelden van ontslag op staande voet

Wat is een dringende reden? Het gedag van de werknemer moet zo ernstig zijn dat een werkgever een medewerker direct mag ontslaan. In de praktijk leveren de volgende redenen vaak een ontslag op staande voet op:

Dringende redenen voor ontslag op staande voet in het arbeidsrecht

Volgens de wet (artikel 7:678 lid 1 BW) zijn een dringende reden:

 • daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer,
 • zodanig dat de werkgever de arbeidsovereenkomst niet hoeft te laten voortduren.

Voorbeelden van een dringende reden

De ontslagwet noemt ook een aantal volgende voorbeelden van dringende redenen bij ontslag op staande voet. Deze lijst is echter niet compleet, want er zijn talloze redenen waardoor iemand ontslagen kan worden. Vaak gaat het hierbij om verduistering van geld of goederen van de werkgever, ook al gaat het om een zakje pinda’s of een flesje water van de werkgever. Vooral personeel dat met camera’s in de gaten wordt gehouden kan verwachten dat de werkgever bij diefstal ingrijpt. Bij grote bedrijven als Albert Heijn en de KLM let men hier scherp op. Maar welke ontslagredenen staan er als voorbeeld in de wet?

 1. Vervalste getuigschriften bij sollicitatie of onjuiste informatie over vertrek bij de vorige werkgever;
 2. Werknemer is ernstig ongeschikt voor het werk;
 3. Ondanks waarschuwing dronken op het werk;
 4. Een misdrijf waardoor de werkgever hem niet meer kan vertrouwen;
 5. Bedreiging, belediging, of mishandeling;
 6. Verleiden tot illegale handelingen;
 7. Eigendommen opzettelijk beschadigen of er na een waarschuwing roekeloos mee omgaan;
 8. Zichzelf of anderen aan ernstig gevaar blootstellen;
 9. Bedrijfsgeheimen doorspelen;
 10. Weigeren te voldoen aan redelijke bevelen of opdrachten;
 11. Plichten uit de arbeidsovereenkomst verontachtzamen;
 12. Door opzet of roekeloosheid niet kunnen werken.

Onverwijld medegedeelde ontslagreden

Wat de ontslagreden ook is, een werkgever moet dit zo snel mogelijk aan de werknemer mededelen, en daarbij aangeven wat de redenen zijn voor het ontslag op staande voet. Dat moet, zodra de dringende reden ter kennis is gekomen van de werkgever. Soms mag het echter wat langer duren, bijvoorbeeld wegens:

 • noodzakelijk onderzoek,
 • inwinnen van rechtskundig advies bij een advocaat
 • verzamelen van bewijsmateriaal.

Soms stelt de werkgever iemand eerst op non actief voordat hij, als alles duidelijk is, ontslaat. Dat is meestal toegestaan als het maar snel genoeg gebeurt.

Persoonlijke omstandigheden bij ontslag op staande voet

Achteraf zal de rechter op verzoek van de ingeschakelde ontslagadvocaat moeten beslissen of de opzegging rechtsgeldig is. Daarbij is een aantal zaken over ontslag op staande voet belangrijk, zoals:

 • de aard en ernst van het verwijt, dus hoe ernstiger het verwijt, hoe groter de kans is dat het ontslag stand houdt;
 • wat is het werk en hoe lang bent u in dienst; hoe langer in dienst zonder eerdere problemen, hoe groter de kans dat de opzegging nietig is;
 • hoe heeft u dat werk uitgevoerd; zijn er waarschuwingen gegeven of heeft u een vlekkeloos verleden bij deze werkgever?
 • de aangevoerde persoonlijke omstandigheden, zoals uw leeftijd en de gevolgen voor u als u ontslagen bent.

Ontslag op staande voet laten vernietigen door een advocaat in Amsterdam

In de praktijk kunnen zich allerlei gevallen voordoen die niet in de wet zijn genoemd, maar toch een dringende reden zijn. Maar lang niet in alle gevallen is een ontslag definitief. Daarom kunt u het beste met ons advocatenkantoor in Amsterdam een afspraak maken voor juridisch advies. Onze ervaren advocaten en arbeidsrechtjuristen kunnen het ontslag goed beoordelen en binnen twee maanden (de uiterste termijn) het ontslag aanvechten bij de rechter. We kunnen de rechter vragen dat u weer in dienst komt en dat uw achterstallig salaris wordt betaald. Of u maakt aanspraak op een ontslagvergoeding.

Billijke vergoeding bij onterecht ontslag op staande voet

De rechter kan bepalen dat de werkgever een billijke vergoeding moet betalen als ontslag op staande voet onterecht is. Deze billijke vergoeding kan aanzienlijk oplopen. Dat is logisch, gezien de vaak ernstige gevolgen bij ontslag.

Transitievergoeding

Soms heeft een ontslagen werknemer, als een gespecialiseerde advocaat zijn ontslag op tijd aanvecht, recht op een transitievergoeding. Vraag daarnaar bij onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam.

Vaststellingsovereenkomst bij wederzijds goedvinden

In bepaalde gevallen behoudt de werknemer zijn recht op WW, bijvoorbeeld met een vaststellingsovereenkomst. Het kan immers zijn dat werkgever en werknemer na een ontslag op staande voet, met hulp van een advocaat ontslagrecht, toch nog een schikking met wederzijds goedvinden bereiken over ontslag. Hierbij moet het dan wel duidelijk zijn dat beide partijen het erover eens zijn dat er geen sprake (meer) is van een dringende reden. Wat u ook wilt, zorg dat u er snel bij bent zodat onze ontslagspecialisten u het beste kunnen helpen.


Contact met advocaat bij ontslag op staande voet in Amsterdam

Advocaat Ontslag staande voet Amsterdam centrum arbeidsrecht ontslagrecht advocaat

Hulp nodig bij ontslag? Bij ontslag op staande voet kan onze advocaat ontslagrecht u terzijde staan, een (spoed)procedure beginnen, verweer voeren of onderhandelingen starten. Neem daarom als u vragen heeft over (dreigend) ontslag op staande voet contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam.

 

Ontslag op staande voet Amsterdam

Call Now Button