Specialist arbeidsrecht Amsterdam

avatar

specialist-arbeidsrecht-ontslag-amsterdam advocaat
Arbeidsrecht specialist advocaat Amsterdam

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is specialist in juridisch advies in het arbeids- en ontslagrecht voor werkgevers, werknemers en ondernemingsraden. Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgevers en werknemers. Het gaat om de regels tussen werkgever en werknemer, zoals (minimum)salaris, vakantiedagen, ziekte, ontslag en concurrentie. Ook op een arbeidsconflict is het arbeidsrecht en ontslagrecht van toepassing. Arbeidsconflicten doen zich in tal van situaties voor, denk aan schorsing of op non-actiefstelling, ontslag, schriftelijke waarschuwing of loonopschorting. Wij zijn als advocatenkantoor in Amsterdam gespecialiseerd in het arbeidsrecht en ontslagrecht: wij gaan voor een oplossing en als het moet voert onze specialist arbeidsrecht een bodemprocedure of kort geding bij de kantonrechter.

Arbeidsrechtspecialist

Het werkterrein van onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam is uitgebreid. De wet WWZ die sinds 2015 van kracht is heeft het ontslagrecht grondig veranderd. Dit alles is nog niet uitgekristalliseerd in de juridische literatuur en rechtspraak. Voor veel werkgevers en werknemers is het arbeidsrecht en met name ontslag ingewikkeld geworden. Gespecialiseerd arbeidsrechtelijk juridisch advies is noodzakelijk bij:

Specialist in ontslag

Vooral ontslag geeft vaak aanleiding tot een conflict. Vaak mondt dit uit in een procedure. Bedrijfseconomisch ontslag (als een bedrijf in zwaar weer verkeert, bijvoorbeeld bij reorganisatie met een sociaal plan waardoor men boventallig wordt) en ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan twee jaar) verloopt via het UWV.

Ontslag om andere redenen, zoals een verstoorde arbeidsverhouding, verwijtbaar gedrag of disfunctioneren, gaat via een verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter.

Ontslag via UWV

Het UWV moet toestemming geven voor ontslag in de volgende gevallen:

  • (a) bedrijfseconomisch ontslag (zoals minder werk door een verliesgevende situatie, tegenvallende omzet, wegvallen van klanten, automatisering, verhuizing van het bedrijf of vervallen van een loonkostensubsidie).
  • (b) ontslag van een werknemer die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is (die door een ziekte of handicap zijn werk niet meer doen en binnen 26 weken niet kan herstellen om het werk al dan niet in aangepaste vorm of door herplaatsing in een passende functie te doen, ook niet met behulp van scholing).

Na toestemming van het UWV kan de werkgever het arbeidscontract met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn opzeggen.

Ontslag via rechter (kantonrechter)

Ontslag door de rechter (ontbinding) is mogelijk bij:

Ontslagvergoeding

Bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst bepaalt de rechter de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt en of:

  • een transitievergoeding (een werknemer heeft daar vrijwel altijd recht op als hij minimaal twee jaar bij de werkgever in dienst is geweest),
  • of (bij ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever) een billijke vergoeding (wegens duidelijke en uitzonderlijke gevallen van onrechtmatige gedragingen die te kwalificeren zijn als duidelijk strijdig met goed werkgeverschap).

wordt toegekend.

Sinds juni 2015 is ook hoger beroep in ontslagzaken, met procesvertegenwoordiging door een advocaat, mogelijk.

In spoedzaken kan een kort geding (voorlopige voorziening) worden aangevraagd.

Vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst

Veel arbeidsconflicten eindigen met wederzijds goedvinden, in overleg, door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Onze arbeidsrecht advocaat in Amsterdam kan u juridisch voorlichten over de inhoud van de beëindigingsovereenkomst (ontbindingsovereenkomst) en voor u onderhandelen over alle rechten en plichten bij ontslag, zoals:

Andere onderwerpen die in het arbeidsrecht vaak voorkomen en waar men de hulp van onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam inroept zijn conflicten over:

specialist-arbeidsrecht-ontslag-amsterdam advocaatContact met specialist arbeidsrecht / advocaat Amsterdam

Voor werknemers treden wij als specialist arbeidsrecht ook pro deo op. Voor meer informatie over arbeidsconflict en andere arbeidskwesties kunt u contact opnemen met onze specialist arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam.

[ratings]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam