Sociaal plan, ontslag en transitievergoeding

avatar
transitievergoeding na ontslag wegens onvoldoende medewerking aan reintegratie Amsterdam

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over reorganisaties, sociaal plan en ontslag. Veel werkgever stellen door de corona crisis een sociaal plan op. Een sociaal plan is een eenzijdige afvloeiingsregeling die een werkgever opstelt voor alle (boventallige) werknemers.

Een werkgever is niet verplicht om een sociaal plan af te spreken. Bij collectief ontslag dus bij ontslag van 20 werknemers of meer tegelijkertijd, gebeurt dat vaak wel. Dat gebeurt om gedwongen ontslagen voorkomen en het personeel dat wel moet worden ontslagen te compenseren voor de gevolgen van het ontslag. Een sociaal plan regelt dus financiële gevolgen van de reorganisatie.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Vakbonden en OR bij een sociaal plan

De werkgever kan het sociaal plan eenzijdig opstellen, of hierover advies inwinnen bij de OR. Ook kunnen de vakbonden over een sociaal plan onderhandelen. De leden moeten het sociaal plan dan goedkeuren. Elke boventallige werknemer heeft dan recht op de voorzieningen uit het sociaal plan.

Collectief ontslag

Bij collectief ontslag moet de werkgever het ontslag aanvragen bij het UWV. De werkgever moet de ontslagplannen schriftelijk onderbouwen. Het UWV beoordeelt dan of het collectieve ontslag kan doorgaan. 

Sociaal plan en ontslagvergoeding

Een sociaal plan geeft een regeling over werk-naar-werk, ontslagvergoeding, herplaatsing, ontslagvergoeding, de einddatum bij ontslag en vaak vergoedingen voor outplacement en juridische advieskosten. Meestal is een sociaal plan voor werknemers voordeliger dan de ontslagvergoeding die een werkgever moet betalen bij ontslag via het UWV.

In het algemeen geldt dat een sociaal plan dat met de vakbonden is afgesproken redelijk is. 

Sociaal plan en vaststellingsovereenkomst

In veel gevallen sluiten werkgever en werknemer een vaststellingsovereenkomst af op basis van een sociaal plan. Met een vaststellingsovereenkomst neemt u afscheid van de werkgever. Daarin staan alle bindende afspraken, zoals

 • einddatum arbeidscontract en fictieve opzegtermijn
 • ontslagvergoeding (transitievergoeding) 
 • herroepingstermijn van 14 dagen
 • recht op WW uitkering (UWV proof)
 • uitkering openstaande vakantiedagen en vakantiegeld
 • concurrentiebeding en relatiebeding
 • vrijstelling van werk
 • outplacement
 • terugbetaling studiekosten
 • vergoeding juridische kosten bij ontslag
 • eindafrekening

Beëindigingsovereenkomst, VSO

Een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst, ook wel VSO genoemd, regelt dus ontslag met wederzijds goedvinden. U hoeft met een ontslagovereenkomst dan niet meer zoals vroeger naar de rechter of het UWV voor toestemming voor WW. Met de vaststellingsovereenkomst eindigt uw arbeidscontract en krijgt u normaalgesproken meteen een WW uitkering als u nog geen andere baan heeft.

Als een werknemer niet akkoord gaat met een voorstel tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst, kan de werkgever een ontslagvergunningsaanvraag indienen bij het UWV.

Onbillijke uitkomst sociaal plan?

Als toepassing van het sociaal plan kan leiden tot een ‘evident onbillijke uitkomst voor de medewerker’ ten opzichte van andere werknemers kan meestal een beroep worden gedaan op een hardheidsclausule. 

Toetsen van een sociaal plan

De reden van de reorganisatie kan een rol spelen bij de vraag of een sociaal plan redelijk is: een werkgever die reorganiseert om het hoofd boven water te houden neemt een andere positie in dan een werkgever die reorganiseert om meer winst te genereren. 

Advies van een advocaat arbeidsrecht in Amsterdam over ontslag met een vaststellingsovereenkomst

Als uw werkgever met een ontslagvoorstel of ontslagbrief komt, is het zaak om snel deskundig juridisch advies van een gespecialiseerde jurist in Amsterdam te winnen over de inhoud van de aangeboden vaststellingsovereenkomst.

Ontslagregeling

Onze juristen in Amsterdam checken de ontslagregeling compleet op alle onderdelen. Tevens nemen wij als nodig contact op met de werkgever over zaken die voor u van belang zijn, zoals een correcte einddatum, opzegtermijn en transitievergoeding.

advocaat sociaal plan ontslag vaststellingsovereenkomst amsterdam  Onze advocaten ontslagrecht zijn gespecialiseerd in ontslag met een vaststellingsovereenkomst. Neem voor vragen over ontslag, een sociaal plan of een vaststellingsovereenkomst contact op met onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in Amsterdam.

Sociaal plan, ontslag en transitievergoeding Amsterdam

 

Call Now Button