Schijnzelfstandigheid: een belangrijk wetsartikel in het arbeidsrecht gaat op de schop

avatar

In artikel 7:610 BW staat gedefinieerd wat een arbeidsovereenkomst is. Een wetswijziging zou van invloed kunnen zijn op zelfstandige medewerkers die een zogenaamde ‘schijnzelfstandige’ zijn. Daarbij kunt u denken aan mensen die een eigen eenmanszaak hebben, maar werken voor één ondernemer. In dat geval zijn zij (of kunnen zij) vergelijkbaar zijn met personeel van de opdrachtgever dat werkzaam is in loondienst. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Krystle Aaron-de Bies, wat u kunt verwachten van deze aankomende wetswijziging.

Arbeidsovereenkomst en schijnzelfstandigheid

Om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst moet volgens onze arbeidsrechtspecialist sprake zijn van drie criteria:

  • loon;
  • arbeid; en
  • gezagsverhouding

De voorgenomen wijziging zal vooral zien op het laatste criterium. Momenteel staat het criterium van gezag in de wet geschreven als “werken in dienst van”. Daar is sprake van als de werkgever materieel gezag heeft. Dit betekent dat hij instructies kan en mag geven aan de mensen die voor hem werken. De wetswijziging zal ervoor moeten zorgen dat daar ook onder komt te vallen wanneer iemand “organisatorisch is ingebed in de organisatie”. Daarmee wordt bedoeld dat iemand als medewerker of kleine zelfstandige (zzp’er) onderdeel is van de organisatie.

Gezag werkgever over zelfstandige ondernemer

Over de eerste twee criteria ontstaat vaak geen onenigheid, over de laatste wel. De vraag is dan wanneer sprake is van gezag. Daar is geen simpel antwoord op te geven. De rechter dient te toetsten aan de omstandigheden van het geval. Er zijn wel enkele handvatten gegeven door de overheid. Onze arbeidsrecht advocaat zal enkele van die hieronder bespreken.

Leiding en toezicht over zzp’er

Hierbij wordt gekeken naar de invloed die de opdrachtgever heeft op de manier waarop de werkende de werkzaamheden uitvoert. Hierbij kan worden gekeken of de opdrachtgever de werkende aanwijzingen kan geven die vervolgens moeten worden opgevolgd. Een zelfstandige is namelijk vrij te bepalen hoe hij de opdracht uitvoert.

Vergelijkbaarheid zelfstandige met personeel van de opdrachtgever

Hierbij wordt gekeken naar de verhouding tussen de opdrachtgever en de werkende en in hoeverre deze verhouding vergelijkbaar is met personeel dat in dienst is bij de opdrachtgever.

Enkele bruikbare handvatten voor de praktijk:(in het voordeel van de zelfstandige)

  • de werkende heeft eerder een arbeidsovereenkomst gehad met de opdrachtgever;
  • de werkzaamheden die de werkende bij de opdrachtgever verricht, worden bij deze opdrachtgever ook verricht door mensen in dienstbetrekking; en
  • de arbeidsvoorwaarden en afspraken en voorschriften die gelden voor de werkende zijn vergelijkbaar met de afspraken en voorschriften die gelden voor personeel dat in dienst is bij de opdrachtgever.

Enkele handvatten (in het nadeel van de zelfstandige):

werkende heeft specifieke kennis/vaardigheden die de werknemers niet hebben;

  • krijgt een duidelijk hogere beloning dan soortgelijke werknemers; en
  • werkende heeft gelijkwaardige positie als de opdrachtgever.

Naar buiten treden zzp’er als lid van organisatie

Als laatste benadrukt onze arbeidsrechtspecialist dat het ook van belang is op welke wijze de werkende naar buiten treedt. Hoe meer aanleiding is om aan te nemen dat de werkende onderdeel uitmaakt van de organisatie, hoe groter de kans is dat sprake is van een gezagsverhouding. Denk daarbij bijvoorbeeld aan werkkleding of visitekaartjes.

Wetsvoorstel schijnzelfstandige 1 januari 2024

Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel 1 januari 2024 wordt ingediend bij de Tweede Kamer. Het is echter nog onduidelijk of het wetsvoorstel per 1 januari 2025 of 2026 in werking zal treden.

Onze arbeidsrecht advocaat in Amsterdam blijft u op de hoogte houden van de meest recente juridische ontwikkelingen in de wet of rechtspraak.

Advies over overeenkomst van opdracht of arbeidsovereenkomst

Om te bepalen of sprake is van een arbeidsovereenkomst zijn alle omstandigheden van het geval relevant. Laat uw overeenkomst van opdracht en situatie beoordelen door een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat in Amsterdam. Wij zijn als advocaat op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen en kunnen u dan ook van goed advies voorzien.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over schijnzelfstandigheid

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag en schijnzelfstandigheid.

advocaat ambtenarenrecht Amsterdam over eervol ontslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advocaat Amsterdam

Call Now Button