De fiscale gevolgen van schijnzelfstandigheid, wie betaalt loonbelasting?

avatar

Schijnzelfstandigheid is tegenwoordig een veel besproken onderwerp. ZZP kan voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer voordelen hebben. De verhouding wordt immers niet bepaald door de beschermende regels van het arbeidsrecht. Daarnaast heeft de opdrachtnemer fiscale voordelen als ondernemer en hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen voor werknemers te betalen. In deze voordelen zitten ook gelijk de nadelen. In tegenstelling tot werknemers, geniet de zelfstandige opdrachtnemer geen arbeidsrechtelijke bescherming bij ontslag en ziekte. Ook hebben zij geen betaalde vakantiedagen en dienen zij zelf hun pensioen te regelen. De wet bepaalt wanneer er wel of niet sprake is van een arbeidsverhouding. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat, mr. Paul Snijders, uit Amsterdam de fiscale gevolgen indien er onterecht sprake was van een overeenkomst van opdracht.

Aanwijzing Belastingdienst aan opdrachtgever als werkgever

Het kan natuurlijk gebeuren dat een opdrachtgever per ongeluk een overeenkomst niet heeft aangemerkt als arbeidsovereenkomst terwijl dit wel had gemoeten. De zzp’er stelt zich dan op het standpunt dat hij werknemer in loondienst is, en vordert bijvoorbeeld loon en vakantietoeslag bij de opdrachtgever. In die gevallen waarin de (voormalig) zzp’er gelijk krijgt, ontvangt de opdrachtgever tevens werkgever van de Belastingdienst een aanwijzing. Indien deze niet wordt opgevolgd, ontvangt hij een correctieverplichting.

Dit houdt in dat hij alsnog voor de arbeidsrelatie het volgende moet afdragen:

– de loonbelasting;

– de premie voor de volksverzekeringen;

– de premie voor de werknemersverzekeringen; en

– de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet.

Dit wordt opgelegd met terugwerkende kracht tot het moment van aanwijzing. Indien dit niet in zijn geheel wordt voldaan, kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag opleggen voor het totaal dat er naar schatting niet is betaald.

Inkomstenbelasting voor opdrachtnemer die als werknemer wordt aangemerkt

In plaats van zelfstandig ondernemer, wordt de opdrachtnemer dan gekwalificeerd als werknemer. Ook dat heeft fiscale consequenties. De opdrachtnemer heeft dan ten onrechte gebruik gemaakt van kostenaftrek en mogelijk ook de fiscale aftrekposten. Dit kan resulteren in dat de opdrachtnemer nog belasting verschuldigd is aan de Belastingdienst. Dit kan hij niet verhalen op de opdrachtgever. Deze wijziging/verhoging van de bruto-inkomsten kan voor de opdrachtnemer ook gevolgen hebben voor het ontvangen van eventuele toeslagen.

Wet financiering sociale verzekeringen

Een werkgever is ook premies verschuldigd ten behoeve van deze wet. Bij bewezen schijnzelfstandigheid is de opdrachtgever ook deze premies verschuldigd. Indien de opdrachtgever deze premies gaat verhalen op de opdrachtnemer, biedt de wet het instrument om strafrechtelijk op te treden tegen de opdrachtgever.

Opgelet: loonbelasting kan de opdrachtgever verhalen op de opdrachtnemer

Als werknemer ben je ook verplicht loonbelasting te betalen over het brutoloon. De werkgever houdt het elke maand alvast in en betaalt het als voorschot op jouw loonbelasting aan de belastingdienst. In het geval van schijnzelfstandigheid had de opdrachtgever dus eigenlijk loonheffingen moeten betalen voor de opdrachtnemer. In plaats daarvan is dat geld gegeven aan de opdrachtnemer. De ten onrechte niet ingehouden loonheffingen kan de opdrachtgever verhalen op de opdrachtnemer. Dat is dus het risico voor een zzp’er als hij of zij gelijk krijgt van de rechter en deze een arbeidsovereenkomst vaststelt.

Het hangt af van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer of de opdrachtgever ook daadwerkelijk een verhaalsrecht heeft op de opdrachtnemer.

Handhaving van de inkomstenbelasting door de Belastingdienst: navorderingsaanslag

De Belastingdienst heeft een zogenaamd handhavingsmoratorium. Dit houdt onder andere in dat er beperkingen gelden met betrekking tot het handhaven in dit soort gevallen met terugwerkende kracht. Dit geldt echter alleen voor de opdrachtgever met betrekking tot de loonheffingen.

Bij het handhaven van de inkomstenbelasting bij de opdrachtnemer is het wat anders geregeld. Daar kan dus wel een navorderingsaanslag worden opgelegd.

Uit onderzoek blijkt dat de Belastingdienst terughoudend omgaat met het handhaven op schijnzelfstandigheid bij individuele opdrachtnemers. De vraag is of dat, gezien de toenemende rechtspraak op dit gebied, zoals het Deliveroo-arrest, nog lang zo blijft.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over zzp en schijnzelfstandigheid

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, zzp en schijnzelfstandigheid.

 

verbetertraject ontslag disfunctioneren advocaat amsterdam

Call Now Button