Collega’s uitschelden op het werk, dus ontslag op staande voet?

avatar

Is een uitbarsting van een werknemer voldoende voor ontslag op staande voet?

Het ontslag op staande voet is in het Nederlandse arbeidsrecht het meest ultieme middel voor ontslag. Een terecht ontslag kan tot gevolg hebben dat de werknemer geen recht heeft op ontslagvergoedingen. Een onterecht ontslag kan tot gevolg hebben dat de werkgever schadevergoedingen dient te betalen aan de werknemer. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Paul Snijders, een uitspraak waarin wordt geoordeeld dat een ontslag op staande voet onterecht is gegeven en waardoor de werkgever wordt veroordeeld tot het betalen van vergoedingen. Dat ondanks een flinke scheldpartij waarin de nodige krachttermen werden gebruikt. 

Uitbarstingen en scheldpartijen: “matenaaier, vuil kutwijf, stoephoer, trut, je laat je ware aard zien en je bent uit op mijn functie”.

Een werknemer was erg overspannen op het werk en had dit ook besproken met zijn werkgever. Niet veel later viel hij uit tegen een van zijn collega’s en schold haar ook uit “matenaaier, vuil kutwijf, stoephoer, trut, je laat je ware aard zien en je bent uit op mijn functie”. Dit was niet de eerste keer dat de man zo uit zijn slof schoot op werk en hij werd op staande voet ontslagen.

Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet mag, volgens onze arbeidsrecht specialist, gegeven worden indien daarvoor dringende redenen zijn. Bij de beoordeling van de vraag of van een zodanige dringende reden sprake is, moeten alle omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen. Daaronder wordt ook begrepen de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Er dient niet alleen te worden gelet op het verweten gedrag van de werknemer, maar ook op onder andere het volgende:

  • aard van de dienstbetrekking;
  • de duur van het arbeidscontract;
  • de wijze waarop de werknemer al de tijd heeft gewerkt;
  • de leeftijd van de werknemer;
  • de gevolgen van het ontslag.

Geen gerechtvaardigd ontslag

Als onze arbeidsrecht advocaat kijkt naar de besproken zaak, heeft de rechter als volgt geoordeeld. De werknemer was al vaker uitgevallen naar zijn collega’s, maar hier is nooit serieus werk van gemaakt. Hij had nog geen officiële waarschuwing gekregen of op andere manieren vastgelegd gekregen dat er sprake was van ontoelaatbaar gedrag. De werkgever maakte daarmee de indruk gewekt niet al te zwaar te tillen aan het gedrag. Ook had de werknemer al vaker aangegeven bij zijn leidinggevende dat hij een te hoge werkdruk ervaarde. Om deze reden oordeelde de rechtbank dat direct een ontslag op staande voet een te heftig middel is. De rechtbank nam hiermee ook nog in aanmerking dat de man onder grote spanning stond van zijn werk.

Gefixeerde schadevergoeding

Onze arbeidsrecht specialist constateert dat door het onterechte ontslag, de werkgever een zogenaamde gefixeerde schadevergoeding verschuldigd is aan de man. Voor de man kwam dit neer op een bedrag van €19.000,-.

Transitievergoeding

Nu de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd en geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen aan de zijde van de werknemer, zal de werkgever ook een transitievergoeding moeten betalen. Uitgaande van een datum van uitdiensttreding bedraagt deze € 21.000,-.

De billijke vergoeding

Naast ook nog een proceskostenvergoeding en buitengerechtelijke incassokosten, kan de werkgever ook nog verplicht worden een billijke vergoeding te betalen. Volgens onze arbeidsrecht specialist kun je de rechter verzoeken om deze vergoeding ook toe te wijzen.

Bij het vaststellen van een billijke vergoeding gaat het erom dat de werknemer wordt gecompenseerd voor het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. De rechter moet bij het bepalen van de billijke vergoeding rekening houden met alle (uitzonderlijke) omstandigheden van het geval en die vergoeding moet daarbij aansluiten. Ook met de gevolgen van het ontslag kan rekening worden gehouden. Wel voor zover die gevolgen zijn toe te rekenen aan het verwijt dat de werkgever kan worden gemaakt. De billijke vergoeding heeft geen bestraffend doel, maar met de billijke vergoeding kan wel worden tegengegaan dat werkgevers ervoor kiezen een arbeidsovereenkomst op ernstig verwijtbare wijze te laten.

In de besproken zaak ziet onze arbeidsrecht advocaat dat de werkgever ook verplicht werd een billijke vergoeding te betalen. De voornaamste reden hiervoor was dat de man een nieuwe baan had met een lager salaris en een stuk minder zekerheden dan eerst. De man had een hoog bedrag verzocht, maar de rechter hield ook rekening met zijn verwijtbare gedrag op de werkvloer.

Verwijtbaar gedrag leidt niet altijd tot een ontslag op staande voet

Onze arbeidsrecht specialist geeft u graag mee dat verwijtbaar gedrag niet altijd leidt tot een ontslag op staande voet. De gevolgen van zowel een terecht, als een onterecht ontslag op staande voet zijn groot. Het is dan ook altijd ons advies, voor beide partijen, om hierbij de hulp in te schakelen van een arbeidsrecht advocaat. Mr Paul Snijders heeft veel ervaring met ontslagen op staande voet.

 

Advocaat Amsterdam

loon schorsing doorbetalen advocaat amsterdam

Call Now Button