Schadevergoeding voor werknemer wegens aantasting eer en goede naam

avatar

Advocaat juridisch advies over schadevergoeding wegens aantasting van eer en goede naam in een arbeidsrelatie

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over schadevergoeding wegens aantasting van eer en goede naam in een arbeidsrelatie. Mag een werkgever een foto op Facebook plaatsen van een werknemer zittend op een wc met een wc-rol in zijn hand? Kantonrechter Lelystad heeft op 24 oktober 2018 bepaald dat de werkgever een boete moet betalen voor deze ‘grap’. Dat kostte de werkgever € 500.

Werknemer had een geschil met de werkgever over zijn salaris over de maanden oktober en november, het verstrekken van loonstroken en over de teruggave van bedrijfseigendommen. Hij was actief voor een  politieke partij waarvoor hij in de gemeenteraad zat. Op de Facebookpagina van die partij was een foto verschenen waar de werknemer zittend op een wc te zien was met een wc-rol in zijn hand.

Schadevergoeding wegens aantasting van eer en goede naam

Werknemer eiste daarop van zijn werkgever een schadevergoeding wegens aantasting van zijn eer en goede naam.

De kantonrechter oordeelde dat de foto was gemaakt tijdens het bestaan van de arbeidsovereenkomst en kennelijk vanwege het gerezen geschil tussen partijen. Door het plaatsen van de foto is er onrechtmatig jegens werknemer gehandeld. Een fundamenteel recht, het recht van werknemer op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer woog zwaarder dan het recht van zijn werkgever op vrijheid van meningsuiting.

Onrechtmatig jegens werknemer gehandeld

Door werkgever was geen enkel te rechtvaardigen (algemeen) belang aangevoerd om gebruik te maken van deze foto van werknemer. Tijdens de plaatsing waren de gemeenteraadsverkiezingen aanstaande waarvoor de werknemer zich kandidaat had gesteld. Het handelen van werkgever is onrechtmatig. De kantonrechter achtte een schadevergoeding van € 500 op zijn plaats.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over aantasting eer en goede naam

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over schadevergoeding wegens aantasting van eer en goede naam in een arbeidsrelatie en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Call Now Button