Het schadefonds geweldsmisdrijven

Het schadefonds geweldsmisdrijven

Naast een civiele vordering kan een slachtoffer binnen 3 jaar een verzoek tot schadevergoeding indien bij het schadefonds geweldmisdrijven. Als het slachtoffer van een geweldsmisdrijf is overleden, kan ook een directe nabestaande (echtgenoot, samenwonende partner en kinderen) een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming voor kosten als begrafenis, crematie of vermindering van het gezinsinkomen. Daarnaast is het voor een getuige van een misdrijf waarbij een naast familielid zeer ernstig gewond is geraakt of is overleden mogelijk om voor een eenmalige uitkering als schadevergoeding in aanmerking te komen.

Ernstig letsel

Een slachtoffer kan bij ernstig letsel een verzoek indienen voor zowel immateriële schade (smartengeld) als materiele schade.

Ernstig letsel is letsel met blijvende gevolgen. Dit kan lichamelijk of geestelijk letsel zijn, of een combinatie van beide. Een voorwaarde is dat het slachtoffer wordt behandeld. Bij zedenmisdrijven en gewapende overvallen gaat het Schadefonds er van uit, dat er sprake is van ernstig geestelijk letsel, ook als u hiervoor niet wordt behandeld.

Enkele voorbeelden van ernstig letsel zijn:

 • een ontsierend litteken,
 • het verlies van een oog,
 • langdurig lichamelijk herstel,
 • langdurig niet kunnen werken,
 • ernstig geestelijk letsel als straatangst of langdurige slaapproblemen.

Materiele schade

Materiële schade bestaat uit de daadwerkelijke uitgaven die het slachtoffer als gevolg van het letseldirect (de kosten van een nieuwe fiets zijn niet het directe gevolg van een letsel) heeft gehad, zoals:

 • medische kosten,
 • verlies van inkomsten,
 • kosten van huishoudelijke hulp,
 • kosten voor beschadigde kleding,
 • en vervoerskosten.

Voor materiële schade kan het Schadefonds maximaal € 25.000,00 toekennen.

Smartengeld

Immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. Voorbeelden van immateriële schade(smartengeld) zijn:

 • het verdriet;
 • de pijn;
 • ongemak
 • het verlies aan levensvreugde veroorzaakt door het letsel dat u heeft opgelopen.

De hoogte van immateriële schade is niet makkelijk vast te stellen. De hoogte van de vergoeding hangt af van diverse factoren, onder andere:

 • de (aard en omvang) ernst van het letsel;
 • de gevolgen voor het slachtoffer;
 • het verloop van het medische behandeltraject;
 • de omstandigheden waaronder het misdrijf heeft plaatsgevonden.

In de letsellijst van het Schadefonds staan de meest voorkomende letsels en de hoogte van de bijbehorende uitkering. Het Schadefonds kan maximaal € 10.000 aan smartengeld toekennen.

Call Now Button