Extra schadevergoeding voor ontslagen ambtenaar

avatar

Schadevergoeding voor ontslagen ambtenaar AmsterdamSchadevergoeding voor ontslagen ambtenaar in Amsterdam

De Centrale Raad van Beroep heeft gemeente Amsterdam verplicht om compensatie (schadevergoeding) te bieden aan een ontslagen ambtenaar, omdat de gemeente afspraken, neergelegd in een trajectplan, niet is nagekomen. Daardoor is de ambtenaar ten onrechte niet in het genot gebleven van haar volledige bezoldiging en kreeg zij een schadevergoeding. Tevens heeft de Centrale Raad van Beroep kritiek op het optreden van de gemachtigde van de gemeente. Deze rechtszaak is behandeld door onze advocaat mr Paul Snijders.

 

Reorganisatie bij de gemeente Amsterdam

De ambtenaar was vanaf 1987 werkzaam bij de gemeente Amsterdam. Als gevolg van een reorganisatie is de toenmalige functie van haar opgeheven. Vervolgens is zij aangesteld in de functie van beleidsmedewerker Bestuurszaken. Daarna is zij wegens ziekte uitgevallen.

Andere passende functie voor de ambtenaar

Toen zij hersteld was verklaard, is met haar afgesproken dat zij niet zou terugkeren naar haar functie maar dat de Dienst samen met haar zou zoeken naar een andere passende functie.

Dienstverband ambtenaar beëindigen: recht op schadevergoeding

Desondanks heeft de Dienst van gemeente Amsterdam het voornemen bekend gemaakt het dienstverband te beëindigen, een zogenoemd ontslag op andere gronden. De ambtenaar vond dat zij recht had op een volledige schadevergoeding van de geleden en nog te lijden schade. Ook is gevraagd om toepassing van de zogenoemde kantonrechtersformule.

Bestuursorgaan heeft een overwegend aandeel in de situatie die tot het ontslag aanleiding heeft gegeven

De rechter vond dat het bestuursorgaan een overwegend aandeel heeft gehad in het ontstaan en voortbestaan van de situatie die tot het ontslag aanleiding heeft gegeven. De ambtenaar heeft daarom als schadevergoeding aanspraak op aanvulling van de ontslaguitkeringen tot het bedrag van haar laatste bezoldiging.

Verder had de ambtenaar aangegeven dat de gemachtigde van de gemeente niet slechts juridisch adviseur is maar inmiddels ook bemiddelaar, re-integratiedeskundige en nu ook coördinator WW/BWW-traject en handhaver. Die combinatie vervult de Raad wel met enige zorg: Hij veroorlooft zich daarom de opmerking dat het zijns inziens aanbeveling verdient dat het college zich die zorg ter harte neemt. De juridisch gemachtigde heeft zich daarop teruggetrokken.

Schadevergoeding voor ontslagen ambtenaar Amsterdam advocaatContact met advocaat gespecialiseerd in schadevergoeding voor ambtenaren in Amsterdam

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist ambtenarenrecht in Amsterdam, of mocht je nog meer vragen hebben over je (nieuwe) rechtspositie als ambtenaar, voel je vrij om contact met mij op te nemen. Ook als het gaat om schadevergoeding. Ik ben als advocaat op werkdagen te bereiken op: 020 – 522 1999 of stuur me een mailbericht naar ons advocatenkantoor: debies@wsadvocaten.nl.

Advocaat Amsterdam

Call Now Button