Wijziging alimentatie

avatar

De vastgestelde kinder- en partneralimentatiebedragen gaan per 1 januari 2019 met 2% omhoog.

Elk jaar wordt door de minister van Justitie en Veiligheid een percentage vastgesteld waarmee de kinder- en partneralimentatie wordt verhoogd. Dit is de wettelijke indexering van alimentatie. In artikel 1:402a Burgerlijk Wetboek is bepaald dat deze aanpassing ieder jaar wordt doorgevoerd. Het percentage wordt vastgesteld op basis van inkomstenstijgingen en inflatie en wordt elk jaar omstreeks november bekend gemaakt. Voor 2019 is dat indexeringspercentage 2,0%.[Lees meer]

Kindgebonden budget vermindert niet behoefte kind aan alimentatie

avatar

Probleem met kindgebonden budget? Onze ervaren en gespecialiseerde advocaten echtscheiding Amsterdam geven juridisch advies. [Lees meer]

Deskundigenbericht bij letselschade?

avatar

Als letselschade advocaat te Amsterdam staan wij u bij in procedures over letselschade.[Lees meer]

Call Now Button