Wijziging alimentatie

avatar

De vastgestelde kinder- en partneralimentatiebedragen gaan per 1 januari 2019 met 2% omhoog.

Elk jaar wordt door de minister van Justitie en Veiligheid een percentage vastgesteld waarmee de kinder- en partneralimentatie wordt verhoogd. Dit is de wettelijke indexering van alimentatie. In artikel 1:402a Burgerlijk Wetboek is bepaald dat deze aanpassing ieder jaar wordt doorgevoerd. Het percentage wordt vastgesteld op basis van inkomstenstijgingen en inflatie en wordt elk jaar omstreeks november bekend gemaakt. Voor 2019 is dat indexeringspercentage 2,0%.[Lees meer]

Kindgebonden budget vermindert niet behoefte kind aan alimentatie

avatar

Probleem met kindgebonden budget? Onze ervaren en gespecialiseerde advocaten echtscheiding Amsterdam geven juridisch advies. [Lees meer]

Schadevergoeding bij val door stoeptegel?

avatar

Een gemeente moet er voor zorgen dat de staat van het trottoir in orde is. Moet een voetganger die over een tegel is gevallen rekening houden met een hoogteverschil tussen de tegels van 2 centimeter?[Lees meer]

Mislukte borstoperatie: arts moet deskundige betalen

avatar

Als de rechter kennis mist die relevant is voor de beslissing van het geschil, kan de rechtbank een deskundige benoemen. Deze moet een aantal door de rechter geformuleerde vragen beantwoorden. Het rapport heet een deskundigenbericht. De door de rechter aangewezen deskundige moet van te voren worden betaald.

Rechtbank Rotterdam heeft op 19 maart 2014 bepaald dat een arts die zich ten onrechte had voorgedaan als chirurg, € 6.963,68 aan schadevergoeding moet betalen wegens een mislukte borstoperatie, omdat hij het voorschot voor de door de rechtbank benoemde medisch deskundige niet had betaald.[Lees meer]

Deelgeschil mogelijk over neurologisch of neuropsychologisch onderzoek

avatar

De rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar heeft in een uitspraak van 25 juli 2013 bepaald dat een deelgeschilprocedure mogelijk is over de vraag of een neurologisch dan wel een neuropsychologisch onderzoek het meest aangewezen is.[Lees meer]

Deelgeschil of een deskundigenbericht bij letselschade?

avatar

Als letselschade advocaat te Amsterdam staan wij u bij in procedures over letselschade.[Lees meer]

Foto geen bewijs voor verzakte stoeptegel

avatar

De rechtbank Rotterdam heeft op 20 februari 2013 de bestuurder van een scootmobiel een bewijsopdracht gegeven. De bestuurder beweerde door verzakte en scheef liggende stoeptegels op een parkeerplaats ten val te zijn gekomen. De parkeerplaats behoorde tot de openbare weg waarvan de gemeente de beheerder weg is. De gemeente had de staat van de parkeerplaats -niet nader onderbouwd- betwist.[Lees meer]

Smartengeld voor comapatiënt

avatar

Als iemand als gevolg van een verkeersongeval in coma raakt en het slachtoffer in een zodanige comateuze toestand verkeert dat niet gesproken kan worden van enig bewustzijn, maar sprake is van een vegetatieve staat en de kans op ontwaken vrijwel nihil is, is het de vraag of aanspraak kan worden gemaakt op smartengeld.[Lees meer]

error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam