Schorsing, vrijstelling van werk en op non-actiefstelling bij een arbeidsconflict

avatar

Als advocaat arbeidsrecht te Amsterdam verlenen wij rechtshulp en juridisch advies bij schorsing, op non-actief stelling of vrijstelling van werk. Schorsing of op non actiefstelling van een werknemer is een disciplinaire maatregel waarbij een werknemer tijdelijk van de werkzaamheden wordt ontheven. De schorsing of non-actiefstelling is niet in de wet apart geregeld. Het wordt door de rechter beoordeeld op grond van ‘goed werkgeverschap’ zoals neergelegd in artikel 7:611 BW. Neem voor advies over schorsing of op non actiefstelling contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht in Amsterdam. Werknemer op non actief of geschorst? Onze advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geven juridisch advies. [Lees meer]

Advocaat ontslag op staande voet Amsterdam

avatar

Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam is specialist ontslagrecht en geeft juridisch advies en bijstand bij ontslag op staande voet. Wat moet je doen als je ontslagen wordt en wat zijn de rechten en plichten bij -dreigend- ontslag of als u ontslag heeft gekregen? Onze ontslagspecialist geeft sinds 1997 rechtshulp als een werkgever personeel wil ontslaan. Ontslag op staande voet (ook opzegging genoemd, artikel 7:678 lid 1 BW of ontslag per direct) is de meest vergaande maatregel in het arbeidsrecht. Als de werknemer in een procedure het ontslag op staande voet niet met de hulp van een jurist arbeidsrecht of ontslagrecht advocaat binnen de wettelijke termijn bij de kantonrechter wil aanvechten (vernietigen binnen 2 maanden), dan staat het ontslag vast en eindigt het arbeidscontract per omgaande.[Lees meer]

Aanneem-overeenkomst: Juridisch advies

avatar

De aanneem-overeenkomst (aanneming van werk) is volgens de wet ‘een overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld’.[Lees meer]

Call Now Button