Zelf een advocaat kiezen bij een rechtsbijstandverzekering

avatar
Zelf een advocaat kiezen als u een rechtsbijstandverzekering  Amsterdam

Uitspraak van het Europees Hof van Justitie: vrije advocaat keuze rechtsbijstandverzekering ook voor bemiddeling en buitengerechtelijke onderhandelingen. 

Kies uw eigen advocaat in Amsterdam als u een rechtsbijstandsverzekering heeft

Rechtsbijstandsverzekeraars lossen juridische vraagstukken of geschillen voor hun verzekerden op. Ze hebben hiervoor eigen juristen en vaak ook advocaten in dienst. Bij iedere gerechtelijke of administratieve procedure heeft de rechtsbijstand verzekerde zelf de keuze  tussen een professionele jurist of advocaat van een rechtsbijstandsverzekeraar, of een externe advocaat. Het recht op vrije advocaatkeuze gold al voor die procedures waarin het inschakelen van een advocaat volgens de wet noodzakelijk (verplicht) is.

Vrije advocatenkeuze bij een gerechtelijke procedure

Maar wat valt er onder het begrip gerechtelijke procedure? Dit is voorgelegd aan het Europees Hof van Justitie. Volgens het hof kan het begrip ‘gerechtelijke procedure’ niet worden beperkt tot uitsluitend niet-administratieve procedures voor een gerecht, en ook niet door een onderscheid te maken tussen de voorbereidende fase en de besluitfase van een procedure. Volgens het Hof valt een procedure voor gerechtelijke of buitengerechtelijke bemiddeling ook onder het begrip gerechtelijke procedure. 

Buitengerechtelijke bemiddeling door een advocaat

Buitengerechtelijke bemiddeling houdt in dat het op initiatief van een betrokkene zelf is voordat er een gerechtelijke procedure is gestart. Na het starten van een gerechtelijke procedure is bemiddeling ook nog mogelijk. Dit kan op initiatief van partijen of op initiatief van de rechter. Dat betekent dat u in meer gevallen dan voorheen recht heeft om uw eigen advocaat uit te kiezen als u verzekerd bent voor rechtsbijstand. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een procedure voor gerechtelijke of buitengerechtelijke bemiddeling waarbij een rechterlijke instantie betrokken is of kan zijn, hetzij bij het inleiden van deze procedure, hetzij na afloop ervan.

Contact met advocaat Amsterdam over vrije advocaat keuze bij een rechtsbijstandsverzekering

Zelf een advocaat kiezen als u een rechtsbijstandverzekering heeft amsterdam

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist in Amsterdam voor een procedure of buitengerechtelijke bemiddeling? Bel een van onze gespecialiseerde advocaten.

Call Now Button