Rechtsbijstand arbeidsrecht Amsterdam

avatar

Rechtsbijstand arbeidsrecht AmsterdamRechtsbijstand arbeidsrecht Amsterdam

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is als jurist arbeidsrecht gespecialiseerd in rechtsbijstand bij ontslag en arbeidsconflict. Regelmatig voeren wij procedures over ontslag en andere arbeidsconflicten bij de kantonrechter en andere instanties. Bijvoorbeeld bij ontslag wegens het niet goed functioneren, of ontslagen worden wegens bedrijfseconomische redenen. Als specialist ontslagrecht geven wij sinds 1997 (landelijk) juridische rechtsbijstand aan werkgevers en werknemers.

Vormen van ontslag

Er zijn diverse vormen van opzegging waardoor een werknemer verplicht moet vertrekken. Onze ontslagadvocaten in Amsterdam zijn specialist in juridisch rechtsbijstand voor werkgevers en werknemers bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst:

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Rechtsbijstand bij een vaststellingsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst kan in overleg eindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst (vso of beëindigingsovereenkomst). Dat is mogelijk als partijen (nog) on speaking terms zijn, een arbeidsconflict willen oplossen of als het bedrijf in zwaar weer verkeert.

De vaststellingsovereenkomst regelt alle gevolgen van de beëinding. Een vaststellingsovereenkomst moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om de werknemer recht te geven op WW.

Meer: zie onze pagina over de vaststellingsovereenkomst

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is in het ontslagrecht alleen mogelijk bij ernstige misdragingen, zoals

 • werkweigering
 • of fraude.

Onze advocaten en juristen arbeidsrecht en ontslagrecht kunnen bij de rechter binnen 2 maanden bezwaar maken tegen deze vorm van opzegging. De kantonrechter controleert dan achteraf of aan alle voorwaarden is voldaan. Wij hebben veel ervaring met rechtsbijstand in dit soort ontslagzaken.

Meer juridisch advies: zie onze pagina over ontslag op staande voet.

Ontbinding arbeidscontract door de kantonrechter

Ook verlenen wij rechtsbijstand in ontbindingszaken. De kantonrechter kan het arbeidscontract op verzoek van een van de partijen ontbinden. Dat kan op de volgende gronden:

 1. Als het UWV toestemming heeft geweigerd;
 2. Regelmatig ziek zijn;
 3. Disfunctioneren;
 4. Verwijtbaar handelen;
 5. Weigeren de arbeid te verrichten wegens een gewetensbezwaar;
 6. Verstoorde arbeidsverhouding;
 7. Overige gronden (voor een beperkte groep zoals voetbaltrainers);
 8. een combinatie van ontslaggronden.

Gevolgen ontbinding arbeidsovereenkomst

De werkgever moet dit verzoek tot ontslag bij de kantonrechter goed motiveren. De werknemer mag verweer voeren. Als de rechter het verzoek toewijst, bepaalt hij of zij de datum waarop het arbeidscontract eindigt. De rechter kan, als hij of zij het verzoek inwilligt, een transitievergoeding of een billijke vergoeding opleggen.

Meer juridisch advies: zie onze pagina over ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Rechtsbijstand bij ontslagvergunning door het UWV

Het UWV moet toestemming verlenen voor een ontslagvergunning bij:

 • langdurige arbeidsongeschiktheid (meer dan 2 jaar);
 • bedrijfseconomisch ontslag (zoals boventalligheid).

Meer juridisch advies: zie onze pagina over de ontslagvergunning.

Hoger beroep in ontslagzaken

Sinds juni 2015 is hoger beroep in ontslagzaken mogelijk. Alleen advocaten mogen rechtsbijstand verlenen in hoger beroep. Het gerechtshof  kan:


Rechtsbijstand arbeidsrecht AmsterdamContact met ontslag specialist voor rechtsbijstand in arbeidszaken

Onze arbeidsrecht en ontslagrecht advocaat mr. P.Chr. Snijders geeft landelijk gespecialiseerd juridisch advies en verleent rechtsbijstand bij ontslag en andere arbeidsgeschillen. Neem contact op met onze specialist ontslagrecht voor meer informatie over arbeidsrecht.

[ratings]

Call Now Button