Rechterlijke uitspraak herroepbaar na bedrog

avatar

Ontslagvergoeding

In een ontslagzaak behandeld door Rechtbank Gelderland op 13 januari 2015, verzocht een ontslagen medewerker om het geding te heropenen voor zover het de toegekende ontslagvergoeding betrof. De medewerker stelde dat de school gebruik had gemaakt van een rapportage waar het woord ‘concept’ uit dit stuk was verwijderd. De medewerker stelde dat de uitspraak berustte op valse stukken en dat er bedrog was in de zin van een oneerlijke proceshouding.

Bedrog

De rechtbank overwoog dat de school het woord ‘concept’ had verwijderd en het verslag vervolgens in het geding had overgelegd zonder daarbij aan te geven dat dit woord was verwijderd. De rechtbank vond dat er sprake is van bedrog als een partij door haar oneerlijke proceshouding belet dat in de procedure bepaalde feiten aan het licht komen die voor de tegenpartij gunstig zijn:

‘Dit zal zich onder meer voordoen wanneer een partij feiten verzwijgt, terwijl zij wist of behoorde te weten dat de tegenpartij niet met die feiten bekend was of redelijkerwijs bekend behoorde te zijn’.

De medewerker kon echter niet aantonen dat het verwijderen van het woord ‘concept’ boven het verslag heeft belet dat feiten aan het licht kwamen die tot een voor de medewerker gunstigere afloop van de procedure had kunnen leiden.

Vals stuk

Van een vals stuk (onecht of onwaar) was ook geen sprake, omdat de tekst van het verslag overeenkwam met hetgeen de opsteller aan de school wilde berichten.

De conclusie was dat noch sprake is van een stuk waarvan de valsheid na de uitspraak is erkend noch sprake is van bedrog. Het verzoek tot herroeping van de uitspraak werd afgewezen.

De termijn voor het starten van een procedure tot herroeping van een uitspraak is drie maanden nadat de reden voor herroeping is ontstaan én de partij daarmee bekend is geworden.

Call Now Button