Verlengen van een tijdelijk contract, heb je daar recht op?

avatar

recht op verlengen contract bepaalde tijdMijn contract is niet verlengd omdat ik arbeidsongeschikt ben, mag dit zomaar?

Een arbeidscontract voor bepaalde tijd houdt in dat het contract op een gegeven datum eindigt van rechtswege. Er rust dan in beginsel geen verplichting op de werkgever om het contract te verlengen. Deze verplichting om het contract te verlengen kan er hoogstens zijn bij bijzondere omstandigheden. In dit artikel legt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam mr. Paul Snijders uit wat deze ‘bijzondere omstandigheden’ kunnen zijn.

Recht op verlengen contract bepaalde tijd

Een van die ‘bijzondere omstandigheden’ uit de rechtspraak is wanneer het vaststaat dat een werknemer, wanneer hij goed functioneert, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in het vooruitzicht is gesteld. Dit moet dan wel zijn neergelegd in het arbeidscontract. De rechter geeft hier wel een ‘maar’, want het is en blijft aan de werkgever om te beoordelen of hij de werknemer geschikt vindt voor de eigen functie. De verplichting geldt dus niet indien de werknemer, ondanks de belofte, niet geschikt is voor de functie.

Stel uw werkgever vindt u toch niet geschikt voor de functie, maar u heeft wel de belofte gekregen, kunt u dan succesvol naar de rechter gaan? Het is natuurlijk altijd afhankelijk van de omstandigheden. De rechter moet de keuzevrijheid van de werkgever accepteren. Hij mag dan ook alleen maar kijken of de keuze van uw werkgever, om het arbeidscontract niet te verlengen, in redelijkheid is genomen.

Wat als u arbeidsongeschikt of ziek bent geraakt en de werkgever wil niet verlengen?

Het kan natuurlijk zo zijn dat u arbeidsongeschikt ben geraakt en u het vermoeden heeft gekregen dat dit voor uw werkgever de reden is van het niet verlengen van uw arbeidsovereenkomst. De rechter geeft aan dat u in zo’n geval gemotiveerd moet aangeven dat de arbeidsongeschiktheid de reden is van het niet verlengen. Zoals hierboven is aangegeven is het, het recht van de werkgever om een arbeidsovereenkomst niet te verlengen. De werknemer moet dan dus gemotiveerd aangeven waarom de werkgever zijn recht niet juist heeft gebruikt, en dat de werkgever heeft gediscrimineerd, bijvoorbeeld wegens zwangerschap of een chronische ziekte.

Hoe zit het dan met een eventuele schadevergoeding bij niet-verlengen van een tijdelijk contract?

Volgens onze arbeidsrecht specialisten is deze kans heel klein. Door een arbeidsovereenkomst niet te verlengen valt een werkgever meestal geen ernstig verwijt te treffen en evenmin handelt hij in strijd met zijn goed werkgeverschap, de gronden voor een eventuele schadevergoeding.

Discriminatie bij zwangerschap of chronische ziekte

Dit kan zoals gezegd anders zijn in geval van discriminatie, bijvoorbeeld bij een zwangerschap of chronische ziekte. De rechter kan in dit soort gevallen wel eens anders kijken naar de beslissing van de werkgever. Zo oordeelde de rechtbank dat het niet verlengen van een arbeidscontract ook samenhing met de zwangerschap van de werknemer. Want als zij niet zwanger was, had zij namelijk nog de tijd om haar disfunctioneren te verbeteren. In dit soort gevallen kan volgens de rechtbank wel worden bewezen dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, wat kan leiden tot een schadevergoeding.

Er moet dan vaststaan:

  1. Dat de werkgever om die medische reden niet heeft verlengd, en;
  2. dat er daarbij sprake was van discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte

Wat is een chronische ziekte of handicap?

Let op, niet elke ziekte komt hiervoor in aanmerking. Het moet gaan om een beperking die met name het gevolg is van:

  1. Langdurige lichamelijke, geestelijke of psychische aandoening;
  2. Die ervoor zorgen dat je niet op gelijke voet met andere werknemers deel kunt nemen aan het beroepsleven.

Wat betekent dit voor u volgens onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam.

Indien uw tijdelijke contract niet is verlengd en u vermoed dat dit komt doordat u (deels) arbeidsongeschikt bent geraakt, zult u dus voldoende feiten en omstandigheden aanvoeren die het vermoeden kunnen wekken dat de werkgever de arbeidsovereenkomst uitsluitend niet heeft verlengd vanwege een ‘chronische ziekte of handicap’. De drempel voor dit laatste ligt wel hoog.

Vragen over ziekte of het recht op verlengen van een tijdelijk contract?

Mocht u naar aanleiding van dit artikel, als werkgever of werknemer, vragen hebben gekregen over ziekte of het verlengen van een contract? Of heeft u een andere vraag over het arbeidsrecht? Neem dan gerust contact op met onze arbeidsrecht advocaten uit Amsterdam.

 

verlengen van een tijdelijk contract? advocaat

Call Now Button