Juridisch Loket Amsterdam: pro deo advocaat arbeidsrecht bij ontslag

avatar

raad rechtsbijstand juridisch loket rechtshulp toevoeging advocaat pro deo rechtshulpJuridisch Loket: kies zelf een pro deo toevoeging advocaat voor hulp bij ontslag

 

Het Juridisch Loket kan u doorverwijzing geven naar een pro deo arbeidsrecht advocaat in Amsterdam voor hulp bij ontslag. Dat kan ook bij andere arbeidsgeschillen over werk en inkomen. Bij een arbeidsconflict met uw werkgever heeft u, met een laag inkomen, bijna altijd recht op een toegevoegde advocaat via het Juridisch Loket. Dat heet pro deo of gesubsidieerde rechtshulp.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

U krijgt dan een advocaat toegewezen bij conflicten op het werk als ontslag op staande voet, op non actiefstelling, achterstallig loon, hulp bij een vaststellingsovereenkomst, loonstop en andere arbeidsrechtelijke geschillen met uw werkgever. U kunt echter ook meteen zelf een pro deo (sociaal) advocaat bellen, bijvoorbeeld voor een ontslagscheck.

Advocaat via het Juridisch Loket in Amsterdam: pro deo advocaat arbeidsrecht

Een jurist van het Juridisch Loket in Amsterdam geeft alleen gratis juridisch advies en informatie bij een probleem met uw werkgever. Bij ingewikkelde arbeidszaken, bijvoorbeeld als u bent ontslagen of een ontslagbrief of vaststellingsovereenkomst heeft gekregen, zal het Juridisch Loket u voor hulp naar een van de pro deo advocaten van een advocatenkantoor doorverwijzen. Deze specialist heet ook wel een advocaat op toevoeging, of een sociaal advocaat.

Volgens de Wet op de Rechtsbijstand krijgt u op toevoegingsbasis gratis hulp en juridische ondersteuning van een pro deo advocaat. U mag die toevoegings advocaat van een advocatenbureau in of buiten Amsterdam voor een arbeidskwestie dan zelf uitkiezen. Dan hoeft u alleen een eigen bijdrage aan het advocatenbureau te betalen.

Onze pro deo arbeidsrechtspecialisten zijn mr. Paul Snijders, mr. Krystle Aaron-de Bies en mr. Ruchama Bwefar.

Inkomen en vermogen bij een pro deo advocaat voor rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand kijkt voor de hoogte van de eigen bijdrage voor een pro deo advocaat niet alleen of u in uw recht staat, maar ook naar uw financiële situatie van 2 jaar geleden, de inkomensgrens. Ook kijkt de Raad voor Rechtsbijstand naar uw vermogen van 2 jaar geleden. Dat mag niet hoger zijn dan het ‘heffingsvrije vermogen.

Ook beoordeelt de Raad voor de Rechtsbijstand of toevoeging van een gespecialiseerde advocaat of mediator in regio Amsterdam voor u bij een probleem op het werk noodzakelijk is, bijvoorbeeld als u niet akkoord gaat met ontslag.

Diagnosedocument voor gesubsidieerde rechtsbijstand bij ontslag

Het Juridisch Loket in Amsterdam geeft gratis antwoord op juridische vragen maar voert zelf geen gerechtelijke procedures, zoals bij ontslagzaken. Voor een rechtszaak bij de kantonrechter of het UWV moet u beroep doen op een gekwalificeerde jurist. Daarom moet u voor rechtsbijstand bij ontslag bij een toegevoegde arbeidsrechtadvocaat zijn. Hiervoor geeft het Loket een verwijsbrief af die u aan het advocatenkantoor kunt laten zien, het ‘diagnosedocument’. Daarin staat een analyse van uw probleem met bijbehorend advies. U krijgt dan korting op de eigen bijdrage die de pro deo advocaat u in rekening brengt.

Onze ontslagadvocaat vraagt zelf ‘gesubsidieerde rechtsbijstand’ voor hulp bij arbeidszaken

Advocatenkantoor WS Advocaten in Amsterdam stelt zich sociaal op voor particulieren en heeft speciaal voor arbeidsrecht en ontslagrecht een samenwerkingsverband met de Raad voor de Rechtsbijstand en het Juridisch Loket. Daardoor kunnen onze gespecialiseerde pro deo advocaten arbeidsrecht voor u bij zaken die samenhangen met ontslag:

een aanvraag doen voor afgifte van een toevoeging. Dan betaalt de overheid een deel van uw kosten van een raadsman of raadsvrouw. Het advocatenbureau vraagt dan toevoeging aan in overleg met het Juridisch Loket via een diagnoseformulier.

Brief van de Raad voor de Rechtsbijstand

Het Juridisch Loket beoordeelt aan de hand daarvan of een toevoeging met gefinancierde rechtsbijstand noodzakelijk is. U krijgt daarvoor een brief van de Raad voor de Rechtsbijstand. Bellen of mailen met het Juridisch Loket of een afspraak maken is dan niet meer nodig.

Eigen bijdrage of helemaal gratis bij gesubsidieerde rechtshulp

U kunt ons kantoor bij ontslag nemen of krijgen dus direct bellen voor een toevoeging of pro deo advocaat. Onze ontslagspecialisten vragen dan contact gegevens van u, zoals uw burgerservicenummer en adresgegevens, en beoordelen of rechtshulp van een advocaat noodzakelijk is, bij ontslag of bijvoorbeeld achterstallig loon.

Als nodig hebben wij contact hierover met de Raad voor de Rechtsbijstand. Wordt de toevoeging verleend, dan gaan wij meteen voor u aan de slag en sturen wij u een rekening voor de eigen bijdrage van de advocaatkosten. Soms is de rechtshulp gratis omdat wij de bijdrage niet altijd standaard in rekening brengen.

Peiljaarverlegging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand

Als uw inkomen inkomen of vermogen dit jaar minder is dan 2 jaar geleden, dat kunt de Raad voor Rechtsbijstand vragen om de berekening te maken op basis van uw inkomen en vermogen van nu. Bijvoorbeeld als u bent ontslagen en wel of zelfs geen WW-uitkering heeft. Dat heet ‘peiljaarverlegging’. Daarbij kunnen wij u helpen. Wij helpen u ook bij een ViValt-verklaring. De ‘Verklaring omtrent inkomen en vermogen’ (bewijs van onvermogen) is vervallen. Dat geldt ook voor de naam Buro voor Rechtshulp.

Hulp bij ontslag op staande voet

Bent u ontslagen op staande voet? Door ontslag op staande voet eindigt een arbeidscontract met onmiddellijke ingang. Een ontslag moet aan strenge voorwaarden en criteria voldoen, wil het standhouden. Regelmatig vechten wij opzegging op staande voet aan bij de rechter. Een werkgever mag immers alleen ontslaan op staande voet als daar een goede dringende reden en een redelijke grond voor is. Bel onze toevoegingsadvocaat voor advies als u bent ontslagen.

Vaststellingsovereenkomst en ontslagvoorstel pro deo controleren

Heeft u een vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst; afvloeiingsregeling; ontslagovereenkomst of afkoopovereenkomst genoemd) of een ontslagbrief voor ontslag met wederzijds goedvinden gekregen en u wilt snel advies van een pro deo advocaat? U kunt de overeenkomst juridisch laten beoordelen en controleren met hulp van een gespecialiseerde advocaat ontslagrecht.

Onze ervaren experts arbeidsrecht controleren voor u o.a. het recht op WW uitkering door het UWV, de afkoopsom (ontslagvergoeding) en vrijstelling van werk. Bel ons voor toevoeging van een specialist ontslagrecht als u een voorstel heeft ontvangen. Doorgaans vergoedt de werkgever de juridisch kosten hiervan.

Geen doorverwijzing voor pro deo hulp bij ontslag?

Verdient u met uw inkomen teveel voor een toevoeging en moet u uw arbeidsrecht advocaat in Amsterdam bij ontslag of een ander geschil zelf betalen?  U kunt dan misschien een beroep doen op een rechtsbijstandsverzekering als u zelf een advocaat voor uw juridische vragen wilt uitkiezen. Kijk hier voor de mogelijkheden.

Bel ons voor een doorverwijzing naar een toevoeging advocaat arbeidsrecht Amsterdam via Juridisch Loket

Zoekt u betrokken rechtsbijstand en een direct, persoonlijk contact met een specialist ontslag en arbeidsrecht in Amsterdam? Wij hebben 3 ervaren advocaten die op basis van toevoeging en gefinancierde rechtshulp voor u pro deo op kunnen treden. Bel een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor het beste juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, transitievergoeding en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen voor een verwijzing door het Juridisch Loket. 

 

Juridisch Loket rechtsbijstand voor arbeidsrecht van een advocaat bij ontslag arbeidsgeschillen ontslag op staande voet, op non actiefstelling, achterstallig loon, vaststellingsovereenkomst en andere arbeidsgeschillen. 

 

 

 

 

 

Pro deo advocaat bij ontslag in Amsterdam

 arbeidsrecht advocaat op toevoeging in Amsterdam

Ontslagen met verwijzing van het juridisch loket

Call Now Button