Pro deo specialist arbeidsrecht Amsterdam

avatar

pro deo met gefinancierde rechtshulp arbeidsrecht-ontslag-amsterdam advocaat Pro Deo arbeidsrecht specialist advocaat Amsterdam

Onze pro deo advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is specialist in juridisch advies in het arbeids- en ontslagrecht voor werknemers. Op basis van gefinancierde rechtshulp adviseert ons advocatenbureau werknemers die voor toevoeging in aanmerking komen. U betaalt dan aan ons advocatenkantoor alleen de eigen bijdragen in arbeidszaken. Voor elk conflict met uw werkgever kunt u met onze advocaten contact opnemen als u vragen heeft of informatie wenst.

Arbeidsrecht en ontslagrecht

Bij arbeidsrecht gaat om de regels tussen werkgever en werknemer, zoals (minimum)salaris, vakantiedagen, ziekte, ontslag en concurrentie. Ook in geval van een arbeidsconflict staan onze juristen u vanuit Amsterdam bij. Arbeidsconflicten doen zich in tal van situaties voor, denk aan schorsing of op non-actiefstelling, ontslag, schriftelijke waarschuwing of loonopschorting.

Bel nu een pro deo advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Advocatenbureau geeft gefinancierde rechtshulp met de Raad voor de Rechtsbijstand

Wij zijn als advocatenkantoor in Amsterdam gespecialiseerd in het arbeidsrecht en ontslagrecht: wij gaan voor een praktische oplossing en als het moet voert onze specialist arbeidsrecht een bodemprocedure of kort geding bij de kantonrechter voor u. Dat doen wij ook op basis van gefinancierde rechtshulp. Dat doen wij in samenwerking met de Raad voor de Rechtsbijstand en het Juridisch Loket. De Pro Deo advocaat van ons kantoor vraagt voor u dan toevoeging aan.

Daarbij wordt gekeken naar uw inkomen van twee jaar geleden. Is dat te hoog, en verdient u dit jaar aanzienlijk minder, lijkt de Raad voor de rechtsbijstand naar uw inkomen van twee jaar geleden. Het inkomen van een samenwonende partner telt mee.

Wij staan werknemers pro Deo bij op alle gebieden van het arbeidsrecht.

Arbeidsrechtspecialist op toevoeging

Het werkterrein van onze toevoeging advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam is uitgebreid. Voor veel werknemers is het arbeidsrecht en met name ontslag ingewikkeld geworden. Gespecialiseerd arbeidsrechtelijk juridisch advies is handig bij:

Pro deo: specialist ontslag advocaat

Vooral ontslag geeft vaak aanleiding tot een conflict tussen werkgever en werknemer. Vaak mondt dit uit in een ontslagprocedure. Ontslag is een van onze specialiteiten.

Bedrijfseconomisch ontslag (als een bedrijf in zwaar weer verkeert, bijvoorbeeld bij reorganisatie met een sociaal plan waardoor men boventallig wordt). Of ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan twee jaar) verloopt via het UWV.

Ontslag om andere redenen, zoals een verstoorde arbeidsverhouding, verwijtbaar gedrag of disfunctioneren, gaat via een verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter.

Ontslag via UWV

Het UWV moet toestemming geven voor ontslag in de volgende gevallen:

  • (a) bedrijfseconomisch ontslag (zoals minder werk door een verliesgevende situatie, tegenvallende omzet, wegvallen van klanten, automatisering, verhuizing van het bedrijf of vervallen van een loonkostensubsidie).
  • (b) ontslag van een werknemer die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is (die door een ziekte of handicap zijn werk niet meer doen en binnen 26 weken niet kan herstellen om het werk al dan niet in aangepaste vorm of door herplaatsing in een passende functie te doen, ook niet met behulp van scholing).

Na toestemming van het UWV kan de werkgever het arbeidscontract met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn opzeggen.

Hulp van een pro deo advocaat bij ontslag via rechter (kantonrechter)

Ontslag door de rechter (ontbinding) met een toevoegingsadvocaat is mogelijk bij:

Ontslagvergoeding

Bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst bepaalt de rechter de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt en of:

  • een transitievergoeding (een werknemer heeft daar vrijwel altijd recht op als hij minimaal twee jaar bij de werkgever in dienst is geweest),
  • of (bij ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever) een billijke vergoeding (wegens duidelijke en uitzonderlijke gevallen van onrechtmatige gedragingen die te kwalificeren zijn als duidelijk strijdig met goed werkgeverschap).

wordt toegekend.

Sinds juni 2015 is ook hoger beroep in ontslagzaken, met procesvertegenwoordiging door een pro deo advocaat, mogelijk.

In spoedzaken kan op basis van gefinancierde rechtshulp een kort geding (voorlopige voorziening) worden aangevraagd.

Vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst

Veel arbeidsconflicten eindigen met wederzijds goedvinden, in overleg, door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Dat kan ook pro deo. Onze arbeidsrecht advocaat in Amsterdam kan u juridisch voorlichten over de inhoud van de beëindigingsovereenkomst (ontbindingsovereenkomst) en voor u onderhandelen over alle rechten en plichten bij ontslag, zoals:

Andere onderwerpen die in het arbeidsrecht vaak voorkomen en waar men de hulp van onze pro deo advocaat arbeidsrecht in Amsterdam inroept zijn conflicten over:

specialist-arbeidsrecht-ontslag-amsterdam advocaat toevoeging pro deoContact met pro deo specialist arbeidsrecht / advocaat in Amsterdam

Voor werknemers op basis van gefinancierde rechtshulp treden wij als specialist arbeidsrecht (ook pro deo) op. Voor meer informatie over arbeidsconflict en andere arbeidskwesties kunt u contact opnemen met onze specialist arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam op basis van Pro Deo of toevoeging.

Advocaat Amsterdam

Call Now Button