PCR-test afnemen verplicht bij werkgever?

avatar

Kan mijn werkgever mij verplichten een PCR-test te laten afnemen?

Bij sommige beroepen is niet altijd de anderhalve meter gewaarborgd. Hoe kan een werkgever dan een een veilige werkomgeving creëren? Het kan zijn dat sommige werkgevers u dan tot het afnemen van een PCR-test kunnen verplichten. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam een uitspraak waarin de werkgever dit mocht.

Onze arbeidsrecht specialist bespreekt de feiten

PCR test bij naschoolse kinderopvang: legitiem doel

Een vrouw was in dienst bij een naschoolse kinderopvang. Een naschoolse opvang heeft als elke werkgever een wettelijke verplichting om een veilige omgeving te waarborgen. Het beleid van de opvang was dan ook om een PCR-test af te laten nemen indien je in aanraking bent gekomen met mensen met Covid-19. De vrouw weigerde dit te doen omdat zij niet gelooft dat deze tests betrouwbaar zijn. Deze vrouw ging wel elke keer 10 dagen in quarantaine. Dit was volgens de opvang niet houdbaar meer. Het 10 dagen moeten missen van een werknemer en de onzekerheid voor de collega’s zorgden voor organisatorische problemen binnen de opvang. De werkgever verzocht de rechter haar contract te ontbinden.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer versus een veilige werkomgeving

De vrouw beriep zich op het recht op lichamelijke integriteit en eerbieding van de persoonlijke levenssfeer. Onze arbeidsrecht advocaat legt uit wat de rechter hiervan vond.

Inbreuk op lichamelijke integriteit: geen absoluut recht

Het recht op lichamelijke integriteit en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is geen absoluut recht. Onder de volgende omstandigheden mag daar een inbreuk op worden gemaakt:

  • er moet een legitiem doel zijn;
  • het moet noodzakelijk zijn;
  • het moet in verhouding staan tot de inbreuk; en
  • er moet geen minder ingrijpend middel mogelijk zijn.

Rechtvaardige inbreuk op de lichamelijke integriteit en eerbieding van de persoonlijke levenssfeer?

De wettelijke verplichting van de opvang om voor een veilige en gezonde werkomgeving te zorgen en het feit dat er geen afstand kon worden gehouden vond de rechter een legitiem doel.

Het middel was ook geschikt. De rechter haalde een uitspraak aan van het Gerechtshof aan waarin zij oordeelde dat een PCR-test de enige manier is om het coronavirus op te sporen en dat het betrouwbaar is.

Legitiem doel en geen andere manier om op het coronavirus te testen

De verplichting tot testen stond ook in verhouding tot de inbreuk. Er was namelijk geen andere manier om op het coronavirus te testen en de vrouw heeft zelf ook geen andere mogelijkheden gegeven. De rechter oordeelde daarnaast dat van de opvang, vanwege onder meer bedrijfseconomische- en rooster technische redenen, niet verlangd kon worden dat de vrouw elke keer 10 dagen in quarantaine zou gaan. Dit zou er ook voor kunnen zorgen dat personen met wie zij in contact was geweest mogelijk onnodig in quarantaine moesten.

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst: ontslag

De rechter oordeelde uiteindelijk dat de inbreuk gemaakt mocht worden door de opvang en ontbond ook het contract.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over Coronamaatregelen?

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, transitievergoeding en verplichtingen in verband met Corona.

Advocaat Amsterdam

Call Now Button