Payroll, uitzendovereenkomst en arbeidscontract

avatar

advocaat payroll AmsterdamOnze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over arbeidsrecht, payroll en uitzendovereenkomstBij payrolling komt het personeel in dienst van een payrollonderneming, terwijl de werknemer zijn arbeid bij de opdrachtgever (inlener) verricht, die ook de aanwijzingen geeft. De payrollonderneming betaalt de werknemer. Rechtbanken hebben de afgelopen jaren al een paar keer vastgesteld dat onder bepaalde omstandigheden de werknemer feitelijk een arbeidsovereenkomst heeft met de opdrachtgever, en niet met het payrollbedrijf. De opdrachtgever komt dan niet zo gemakkelijk van personeel af. Dat leek het einde van payrolling. Rechtbank Limburg heeft zich op 4 maart 2015 uitgelaten over de vraag of een werknemer, die al 11 jaar via payrolling bij dezelfde opdrachtgever werkte, daardoor bij de opdrachtgever in dienst is.

Uitzendbureau en Payroll

Werknemer was aanvankelijk met een uitzendbureau een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan. Hij werkte als uitzendkracht voor Arcus. Later is hij met het uitzendbureau een Payroll-overeenkomst aangegaan. De werknemer bleef altijd in dezelfde functie bij Arcus werken. Na verloop van tijd heeft Arcus de payrollopdracht opgezegd en was hij zijn baan kwijt.

Kort geding tegen werkgever

De werknemer vorderde in kort geding dat zowel Arcus als Randstad hem zijn salaris zouden doorbetalen, omdat hij al al elf jaar door Arcus als werknemer wordt behandeld, zodat Arcus feitelijk en juridisch als werkgever moet worden aangemerkt. Verder zou Randstad zich niet hebben gehouden aan de inspanningsverplichtingen om nieuwe passende werkzaamheden voor hem te vinden en zou Randstad onvoldoende onderzoek hebben gedaan naar de reden van de opzegging van de payrollopdracht.

Bedoeling van partijen bij uitleg contract

De rechtbank overwoog dat voor de vraag of Arcus en Randstad (de payrollonderneming) als werkgever van werknemer moeten worden aangemerkt, belangrijk is:

  • wat partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond (de bedoeling van partijen)
  • en hoe zij die afspraak hebben uitgevoerd.

Uitzendovereenkomst, geen arbeidsovereenkomst opdrachtgever

De rechter stelde vast dat de eerste overeenkomst die was aangegaan een uitzendovereenkomst was, en geen arbeidsovereenkomst met Arcus. De latere payrollovereenkomst met P/flex (de voorganger van Randstad) bracht geen verandering: P/flex werd de werkgever en Arcus bleef de opdrachtgever van P/flex. Het was voor beide partijen duidelijk dat Arcus de opdrachtgever bleef en dat de functie die werknemer uitoefende niet veranderde.

Bedoeling om arbeidsovereenkomst aan te gaan?

Hier leidde de rechter uit af dat het niet de bedoeling van Arcus is geweest om een arbeidsovereenkomst met werknemer aan te gaan omdat in de positie van werknemer op geen enkel moment verandering is gekomen: de werknemer is nooit rechtstreeks een arbeidsovereenkomst met Arcus aangegaan.

Salaris betaald door payroller

Ook stond vast dat de betaling van het loon door P/flex (later: Randstad) gebeurde. Over de jaarlijkse verhogingen van het loon en andere kwesties communiceerde de werknemer met Randstad. Verder vond de rechter de situatie van werknemer niet identiek aan de situatie van de andere medewerkers van Arcus. Het feit dat dat werknemer elf jaar lang voor één opdrachtgever in dezelfde functie heeft gewerkt, brengt niet mee dat werknemer daarom als werknemer van Arcus moet worden aangemerkt.

Tenslotte bleek dat Randstad onderzoek heeft gedaan naar de reden van de opzegging van de payrollopdracht en dat Randstad voldoende inspanningen heeft verricht om werknemer  te herplaatsen. Alle vorderingen werden afgewezen.

Feitelijke invulling van de afspraken: wel of geen arbeidscontract

Niettemin kan uit de feitelijke invulling van de afspraken wel volgen dat er een arbeidsovereenkomst met de inlener/opdrachtgever bestaat. Bijvoorbeeld als:

  • de opdrachtgever de werving en selectie van personeel verzorgt
  • en het payrollbedrijf niet meer doet dan de werknemer op de loonlijst zetten.

Het payrollbedrijf is dan alleen maar op papier werkgever. Bij ontslag kan dan de opdrachtgever worden aangesproken.


Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, payroll, uitzendovereenkomst en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Call Now Button