Advocaat ontslagrecht Amsterdam

avatar

Als advocaat arbeidsrecht geven wij rechtshulp en advies bij alle vormen van ontslag: staande voet, ontbinding, UWV, vaststellingsovereenkomst: 020-5221999. Onze advocaat ontslagrecht en arbeidsrecht in Amsterdam is specialist op het gebied van arbeidscontracten en procedures over ontslag. De arbeidsrecht- en ontslagrecht advocaten van ons kantoor treden op voor zowel de werkgever als de werknemer. Ontslag kan op verschillende manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld door automatische afloop van een arbeidscontract voor bepaalde tijd of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Ook kan een werknemer de arbeidsovereenkomst zelf opzeggen. Natuurlijk zijn er ook minder vrijwillige vormen van ontslag mogelijk, zoals ontslag op staande voet, opzegging van het arbeidscontract met toestemming van het UWV of ontbinding van het contract door de kantonrechter. Ook kan een werknemer door de curator worden ontslagen als een bedrijf failliet gaat. Tenslotte kunnen werkgever en werknemer het ook eens worden over een bepaalde manier van ontslag met wederzijds goedvinden, door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Daarnaastzijn er minder vergaande maatregelen, zoals inhouding van salaris of schorsing.
[Lees meer]

Vaststellingsovereenkomst controleren? Advocaat arbeidsrecht Amsterdam checkt ontslagovereenkomst (VSO).

avatar

Advocaat vaststellingsovereenkomst Amsterdam Een vaststellingsovereenkomst (VSO) of ontslagvoorstel kun je bij Advocatenkantoor WS Advocaten juridisch (gratis) laten controleren. Onze juristen controleren o.a. of de inhoud van de beëindigingsovereenkomst voldoet aan alle voorwaarden van het UWV voor behoud van een WW uitkering voordat je tekent. Maar ook checken onze adviseurs de[Lees meer]

Advocaat concurrentiebeding Amsterdam

avatar

Probleem met concurrentiebeding? Onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht Amsterdam geven juridisch advies. [Lees meer]

Schadevergoeding vertraging vliegreis

avatar

Het Hof van Justitie EG heeft op 23 oktober 2012 bevestigd dat passagiers van een langdurig vertraagde vlucht schadevergoeding kunnen krijgen, als zij drie uur na de geplande aankomsttijd of later hun eindbestemming bereiken.[Lees meer]

Incassokosten aan banden

avatar

Per 1 juli 2012 zijn regels voor buitengerechtelijke incassokosten vastgelegd in de wet Normering buitengerechtelijke incassokosten. Incassokosten die voortvloeien uit een overeenkomst, zijn nu gekoppeld aan de hoogte van de factuur exclusief rente. Voor incassokosten gelden minimum- en maximumbedragen, afhankelijk van de hoogte van de factuur.[Lees meer]

Bijna pensioen: geen Kantonrechtersformule

avatar

In een uitspraak van 3 oktober 2012 is de kantonrechter te Amsterdam in een ontbindingszaak tegen een oudere werknemer afgeweken van de toepassing van de kantonrechtersformule, omdat dit volgens de rechter tot een onbillijk resultaat zou leiden.[Lees meer]

Ontslag en detentie

avatar

Onze advocaten ontslagrecht geven juridisch advies bij ontslag wegens detentie. In een uitspraak van Rechtbank Haarlem sector Kanton van 5 april 2012 is het verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst van een werknemer die verdacht werd van fraude afgewezen.[Lees meer]

Wetsvoorstel mediation aangenomen

avatar

De Tweede Kamer heeft op 6 juli 2012 een wetsvoorstel aangenomen betreffende mediation in burgerlijke en handelszaken bij grensoverschrijdende geschillen.[Lees meer]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam