Free legal advice to expats on Employment Law in Amsterdam

avatar

Free legal advice to expats on employment law, law firm Amsterdam Rooseveltlaan 2-4, Wednesday 4-5.30 p.m. English-speaking Employment Law lawyer, free legal advice? Law firm WS Advocaten in Amsterdam (Rooseveltlaan 2, 1078 NH) offers free (max. 15 minute) consultation with an attorney every Wednesday afternoon between 4 and 5:30 p.m. Our Dutch employment lawyers give legal advice to individuals (expats) and companies (also entrepreneurs). During this weekly consultation you can present your legal problem or dispute to our Amsterdam expat lawyers as an opportunity to determine if you wish to hire this attorney. We give general legal information and brief legal advice, so that you have a chance to determine if he or she is the right lawyer for you. Registration is required.[Lees meer]

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen in de eindafrekening bij een vaststellingsovereenkomst

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Dat is bijvoorbeeld van belang voor de eindafrekening bij ontslag middels een vaststellingsovereenkomst. Wat zijn wettelijke vakantiedagen? Elke werknemer heeft per jaar wettelijk recht op 4 keer het aantal uren aan vakantie dat hij per week werkt. Bij een volledige werkweek van 40 uur heeft hij recht op 160 uur vakantie, oftewel 20 vakantiedagen per jaar. Wat zijn bovenwettelijke vakantiedagen? Alles wat boven de 20 dagen aan vakantie uitkomt, geldt als een bovenwettelijke vakantiedag. Dit is o.a. van belang bij de eindafrekening na het dienstverband, bijvoorbeeld bij een vaststellingsovereenkomst. De vraag is dan wat de werkgever aan de werknemer aan openstaande vakantiedagen moet uitbetalen. Wat gebeurt er als een werknemer de vakantiedagen laat verlopen? Heeft hij dan nog recht op die dagen? En moet de werkgever de werknemer hiervoor waarschuwen?
[Lees meer]

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte bij slapend dienstverband, Hoge Raad hakt de knoop door

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over onder andere de transitievergoeding na twee jaar ziekte en over een slapend dienstverband. Sinds de invoering van de WWZ heeft elke werknemer die langer dan twee jaar in dienst is, bij ontslag recht op een transitievergoeding, tenzij sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag. Dat betekent dat werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn (arbeidsongeschikt) bij ontslag ook recht hebben op de transitievergoeding als ontslagvergoeding. Na twee jaar ziekte vervalt de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever. Hij hoeft de werknemer niets meer te betalen, tenzij het UWV bepaalt dat de werkgever onvoldoende heeft gedaan om de werknemer te re-integreren. In dat geval kan het UWV de werkgever verplichten om het salaris nog maximaal een jaar door te betalen. De werkgever kan om verkorting van deze termijn verzoeken. Wat zijn de rechten van een werknemer na 2 of 3 jaar ziekte? De Hoge Raad heeft daar op 8 november 2019 een duidelijk antwoord op gegeven.
[Lees meer]

Rechtsvermoeden arbeidsomvang: heb ik recht op een minimum aantal uren als ik structureel meer werk dan overeengekomen?

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over het rechtsvermoeden van arbeidsomvang. Wat te doen als een werknemer structureel veel langer werkt dan in het contract staat of als het contract daar niet duidelijk over is? Niet altijd is duidelijk of een werknemer dan ook recht heeft op uitbetaling van een minimum aantal uren, bijvoorbeeld bij ziekte. Sommige arbeidscontracten, vooral bij flexibele inzet, zijn daar onduidelijk in. Maar soms ligt het aantal gewerkte uren ook structureel hoger dan bepaald in de arbeidsovereenkomst. De wet kan dan uitkomst bieden. In artikel 7:610b BW staat dat de arbeidsomvang (het aantal gewerkte uren) wordt vermoed gelijk te zijn aan de gemiddelde omvang van de laatste drie gewerkte maanden. De bedoeling van het rechtsvermoeden van art. 7:610b BW is om de werknemer na een bepaalde tijd arbeid te hebben verricht, duidelijkheid te bieden over de omvang van zijn arbeidsovereenkomst, dus het aantal te werken uren waar hij of zij een beroep op kan doen.[Lees meer]

Mag een werkgever mij dwingen een andere functie te accepteren?

avatar

Veel werkgevers maken gebruik van een bepaling in een arbeidscontract om een functie te wijzigen, een zogenaamd eenzijdig wijzigingsbeding. Zo kan het gebeuren dat een werknemer opeens geacht wordt een andere positie in het bedrijf, soms zelfs een verslechtering, te accepteren. Niet altijd is dat rechtvaardig. Een werkgever hoort immers de belangen van de werknemer mee te wegen voordat zo’n ingrijpende maatregel wordt genomen. Rechtbank Amsterdam oordeelde dat een werkgever dit niet mocht doen, alleen omdat een medewerker bevriend was met de vriendin van een oude mede-oprichter. De werkgever vreesde dat door die vriendschap bedrijfsgeheimen zouden kunnen worden doorverteld. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam mr. Snijders geeft een toelichting op deze uitspraak en maakt duidelijk wanneer een werknemer een andere positie hoort te accepteren.[Lees meer]

Wat verandert er in het arbeidsrecht in 2020?

avatar

Op 1 januari 2020 zal de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) het arbeidsrecht gaan veranderen op het gebied van vast personeel, ontslag, opvolgende arbeidscontra­­cten, concurrentiebeding, WW-premie en nog meer zaken. Wat gaat er precies veranderen? Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders zet de belangrijkste veranderingen voor werkgevers en werknemers op een rijtje. [Lees meer]

Kosten advocaat arbeidsrecht bij een arbeidsconflict

avatar

Advocaten zijn meestal niet gratis, ook niet bij een arbeidsconflict. Of het inschakelen van een advocaat arbeidsrecht kosten met zich meebrengt, en wat de gemiddelde kosten zijn, is afhankelijk van uw financiële situatie. Bent u particulier, en kunt u een beroep doen op gesubsidieerde rechtsbijstand, dan komt u in geval van een arbeidsconflict in aanmerking voor een toevoeging. Dat betekent dat u aan de advocaat bij een arbeidsconflict alleen uw eigen bijdrage betaalt, en in het geval van eisende partij bij een gerechtelijke procedure, een gedeelte van de griffierechten (ca. € 79). De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen van twee jaar geleden, zoals dat bekend is bij de belastingdienst. Het restant van de kosten van de advocaat arbeidsrecht wordt betaald door de overheid.[Lees meer]

Is er recht op ontslagvergoeding (transitievergoeding) bij verzwijgen nieuwe baan in het kader van een vaststellingsovereenkomst?

avatar

Vaststellingsovereenkomst, verzwijgen nieuwe baan en ontslagvergoeding Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over vaststellingsovereenkomsten, het verzwijgen van een nieuwe baan en het recht op een ontslagvergoeding (transitievergoeding). In een vaststellingsovereenkomst, waardoor een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden eindigt (ontslagovereenkomst), wordt vaak de bepaling opgenomen dat de werknemer[Lees meer]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam