Summary dismissal in The Netherlands: legal aid and advice to employers and employees on Dutch Employment Law

avatar

Are you considering resignation or have you been dismissed on the spot by your employer? As an employment and dismissal lawyer in Amsterdam, we provide direct legal advice and legal assistance in the event of summary dismissal to employers and employees. There are many rules about dismissal in Dutch Employment Law. This dismissal must meet strict conditions, since the employee can request the Dutch subdistrict court (Cantonal Court) to revoke the dismissal. This request must be done by a lawyer within 2 months. Our dismissal law attorney in Amsterdam specializes in summary dismissal. Our lawyers are aware of the current case law on dismissal. An appointment with at one of our lawyers at short notice is always possible .[Lees meer]

Changes in Dutch dismissal law, non-competition clauses, payroll and employment contracts in 2020

avatar

As of 1 January 2020, the Labour Market Balance Act (WAB) will change Dutch labour law in the areas of permanent staff, dismissal, successive employment contracts, non-competition clauses, unemployment benefits and more. What exactly is going to change? Our employment lawyer in Amsterdam, P.Chr. Snijders, lists the most important changes for employers and employees.

What will change in Dutch labour law in 2020?

The Work and Security Act (WWZ) has already brought about a great deal of change in labour law in The Netherlands, particularly in Dutch dismissal law. The Labour Market Balance Act should further regulate the Dutch labour market. The vast majority of the WAB will enter into force on 1 January 2020.[Lees meer]

Free legal advice to expats on Employment Law in Amsterdam

avatar

Free legal advice to expats on employment law, law firm Amsterdam Rooseveltlaan 2-4, Wednesday 4-5.30 p.m. English-speaking Employment Law lawyer, free legal advice? Law firm WS Advocaten in Amsterdam (Rooseveltlaan 2, 1078 NH) offers free (max. 15 minute) consultation with an attorney every Wednesday afternoon between 4 and 5:30 p.m. Our Dutch employment lawyers give legal advice to individuals (expats) and companies (also entrepreneurs). During this weekly consultation you can present your legal problem or dispute to our Amsterdam expat lawyers as an opportunity to determine if you wish to hire this attorney. We give general legal information and brief legal advice, so that you have a chance to determine if he or she is the right lawyer for you. Registration is required.[Lees meer]

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen in de eindafrekening bij een vaststellingsovereenkomst

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Dat is bijvoorbeeld van belang voor de eindafrekening bij ontslag middels een vaststellingsovereenkomst. Wat zijn wettelijke vakantiedagen? Elke werknemer heeft per jaar wettelijk recht op 4 keer het aantal uren aan vakantie dat hij per week werkt. Bij een volledige werkweek van 40 uur heeft hij recht op 160 uur vakantie, oftewel 20 vakantiedagen per jaar. Wat zijn bovenwettelijke vakantiedagen? Alles wat boven de 20 dagen aan vakantie uitkomt, geldt als een bovenwettelijke vakantiedag. Dit is o.a. van belang bij de eindafrekening na het dienstverband, bijvoorbeeld bij een vaststellingsovereenkomst. De vraag is dan wat de werkgever aan de werknemer aan openstaande vakantiedagen moet uitbetalen. Wat gebeurt er als een werknemer de vakantiedagen laat verlopen? Heeft hij dan nog recht op die dagen? En moet de werkgever de werknemer hiervoor waarschuwen?
[Lees meer]

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte bij slapend dienstverband, Hoge Raad hakt de knoop door

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over onder andere de transitievergoeding na twee jaar ziekte en over een slapend dienstverband. Sinds de invoering van de WWZ heeft elke werknemer die langer dan twee jaar in dienst is, bij ontslag recht op een transitievergoeding, tenzij sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag. Dat betekent dat werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn (arbeidsongeschikt) bij ontslag ook recht hebben op de transitievergoeding als ontslagvergoeding. Na twee jaar ziekte vervalt de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever. Hij hoeft de werknemer niets meer te betalen, tenzij het UWV bepaalt dat de werkgever onvoldoende heeft gedaan om de werknemer te re-integreren. In dat geval kan het UWV de werkgever verplichten om het salaris nog maximaal een jaar door te betalen. De werkgever kan om verkorting van deze termijn verzoeken. Wat zijn de rechten van een werknemer na 2 of 3 jaar ziekte? De Hoge Raad heeft daar op 8 november 2019 een duidelijk antwoord op gegeven.
[Lees meer]

Rechtsvermoeden arbeidsomvang: heb ik recht op een minimum aantal uren als ik structureel meer werk dan overeengekomen?

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over het rechtsvermoeden van arbeidsomvang. Wat te doen als een werknemer structureel veel langer werkt dan in het contract staat of als het contract daar niet duidelijk over is? Niet altijd is duidelijk of een werknemer dan ook recht heeft op uitbetaling van een minimum aantal uren, bijvoorbeeld bij ziekte. Sommige arbeidscontracten, vooral bij flexibele inzet, zijn daar onduidelijk in. Maar soms ligt het aantal gewerkte uren ook structureel hoger dan bepaald in de arbeidsovereenkomst. De wet kan dan uitkomst bieden. In artikel 7:610b BW staat dat de arbeidsomvang (het aantal gewerkte uren) wordt vermoed gelijk te zijn aan de gemiddelde omvang van de laatste drie gewerkte maanden. De bedoeling van het rechtsvermoeden van art. 7:610b BW is om de werknemer na een bepaalde tijd arbeid te hebben verricht, duidelijkheid te bieden over de omvang van zijn arbeidsovereenkomst, dus het aantal te werken uren waar hij of zij een beroep op kan doen.[Lees meer]

Mag een werkgever mij dwingen een andere functie te accepteren?

avatar

Veel werkgevers maken gebruik van een bepaling in een arbeidscontract om een functie te wijzigen, een zogenaamd eenzijdig wijzigingsbeding. Zo kan het gebeuren dat een werknemer opeens geacht wordt een andere positie in het bedrijf, soms zelfs een verslechtering, te accepteren. Niet altijd is dat rechtvaardig. Een werkgever hoort immers de belangen van de werknemer mee te wegen voordat zo’n ingrijpende maatregel wordt genomen. Rechtbank Amsterdam oordeelde dat een werkgever dit niet mocht doen, alleen omdat een medewerker bevriend was met de vriendin van een oude mede-oprichter. De werkgever vreesde dat door die vriendschap bedrijfsgeheimen zouden kunnen worden doorverteld. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam mr. Snijders geeft een toelichting op deze uitspraak en maakt duidelijk wanneer een werknemer een andere positie hoort te accepteren.[Lees meer]

Wat verandert er in het arbeidsrecht in 2020?

avatar

Op 1 januari 2020 zal de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) het arbeidsrecht gaan veranderen op het gebied van vast personeel, ontslag, opvolgende arbeidscontra­­cten, concurrentiebeding, WW-premie en nog meer zaken. Wat gaat er precies veranderen? Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders zet de belangrijkste veranderingen voor werkgevers en werknemers op een rijtje. [Lees meer]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam