Moet werkgever passend werk aanbieden na WIA-uitkering?

avatar

Veel medewerkers die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn, vragen een WIA uitkering aan. Deze wordt toegekend als de werknemer voldoende arbeidsongeschikt wordt geacht door het UWV. In de meeste gevallen eindigt de werkgever dan de arbeidsovereenkomst in samenspraak met de werknemer. Doorgaans gebeurt dat met een vaststellingsovereenkomst. Daardoor eindigt de arbeidsovereenkomst. Veel werknemers gaan er mee akkoord, omdat na twee jaar de werkgever ook geen loon meer hoeft te betalen, tenzij er sprake is van onvoldoende re-integratie inspanningen. Toch komt het soms wel degelijk voor dat de afgekeurde werknemer aangeeft liever niet uit dienst te gaan en ondanks de afkeuring nog wel (passende) werkzaamheden wil uitvoeren bij de werkgever. Is de werkgever in zo’n geval dan verplicht om passend werk aan te bieden?[Lees meer]

Ontslag op staande voet wegens concurrerende werkzaamheden, ook zonder verbod op nevenwerkzaamheden?

avatar

Veel (ex) werknemers doen wel eens nonchalant over het verrichten van concurrerende werkzaamheden. Ook al zal de regeling over het concurrentiebeding binnenkort door een wetswijziging grotendeels op de schop gaan, dat betekent niet dat het beconcurreren van de eigen werkgever in alle gevallen is toegestaan. In een recente uitspraak overwoog de rechtbank dat een werknemer het vertrouwen van de werkgever onwaardig was geworden door tijdens zijn dienstverband een aan werkgever concurrerende onderneming op te zetten, ook al was er niets afgesproken over verboden nevenwerkzaamheden. Onze specialist arbeidsrecht in Amsterdam, Mr. Paul Snijders, licht dit toe aan de hand van deze uitspraak.[Lees meer]

Vaststellingsovereenkomst en ontslagvergoeding? Pas op met concreet uitzicht op nieuwe baan

avatar

Bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst wordt doorgaans een ontslagvergoeding uitgekeerd. Deze is bedoeld om de periode naar ander werk, al dan niet met een WW uitkering, te vergemakkelijken. In de meeste beeindigingsovereenbkomsten is een artikel opgenomen dat als de werknemer tijdens het tekenen van de overeenkomst, of tijdens het totstandkomen daarvan, concreet uitzicht op ander werk heeft, de vergoeding niet wordt betaald, of terug moet worden betaald soms met een boete. Veel werknemers gaan daar veel te lichtvaardig mee om. Onze advocaat ontslagrecht mr. Paul Snijders gaat hier verder op in.[Lees meer]

mr. Bobbi-Joe du Bois sluit zich aan bij WS Advocaten

avatar

Per 1 maart 2024 zal mr. Bobbi-Joe du Bois zich aansluiten bij WS Advocaten. Bobbi-Joe du Bois is sinds 2013 advocaat en heeft in 2019 de postacademische opleiding Grotius Personenschade afgerond. Hen heeft ruim 10 jaar ervaring als letselschadeadvocaat en behandelt met name zaken op het gebied van verkeersaansprakelijkheid en medische aansprakelijkheid alsmede zaken van gedupeerden van de toeslagenaffaire. Voor deze gedupeerden heeft Bobbi-Joe ervaring met het begroten van schade voor de Commissie Werkelijke Schade (CWS) van de Belastingdienst.

In 2023 heeft Bobbi-Joe de basisopleiding tot mediator behaalt. 

Daarnaast heeft Bobbi-Joe zich jarenlang vrijwillig ingezet voor de LHBTQIA+ gemeenschap en behandelt hen ook (selectief) zaken op het gebied van Familierecht zoals naamswijzigingen, alimentatie, ouderschapsplanning etc. [Lees meer]

Wanneer heb ik een verworven recht als mijn werkgever mij meer betaalt dan afgesproken?

avatar

Wat is een verworven recht en wanneer kan een werknemer aanspraak maken op een verworven recht? Een verworven recht is bijvoorbeeld inroostering op een bepaalde vaste dag, of doorbetaling van loon over een bepaalde periode, zonder dat hierover aparte afspraken staan in de arbeidsovereenkomst. Een veel voorkomend geval is terbeschikkingstelling stelling van en auto, of doorbetaling van het loon boven de 70% als een werknemer langere tijd ziek is. [Lees meer]

10 tips bij (dreigend) ontslag op staande voet

avatar

Wat moet je wel of niet doen als werknemer als je bent ontslagen op staande voet, of als er een dreigend ontslag is? Het overkomt natuurlijk niet iedereen dat je zomaar wordt ontslagen op staande voet. Toch grijpen werkgevers regelmatig naar dit middel. Wanneer mag dit? Ontslag op staande voet kan alleen als er sprake is van een dringende reden. Meestal laat de werkgever dit weten in een ontslagbrief. Onze advocaten ontslagrecht in Amsterdam geven hieronder 8 tips voor wat je moet doen voor als je wordt ontslagen op staande voet.
[Lees meer]

Wat is een goed verbetertraject bij disfunctioneren?

avatar

Als een werknemer niet goed functioneert, mag deze niet alleen maar om die reden worden ontslagen. Veel werkgevers denken dat het sturen van een e-mail met daarin een opsomming van wat de werknemer niet goed heeft gedaan, voor ontslag voldoende is. In de praktijk blijkt dat de rechter daar korte metten mee maakt. Een werkgever zal eerst de nodige moeite moeten doen om de disfunctionerende werknemer in het gareel te brengen. Volgens de rechtspraak moet een werknemer (a) voldoende in de gelegenheid worden  gesteld om het functioneren te verbeteren en (b) moet duidelijk zijn dat het disfunctioneren niet te wijten is aan onvoldoende zorg voor scholing van de werknemer. Kortom, de werkgever moet eerst een verbeterplan opstellen. Welke eisen moeten gesteld worden aan het op grond van art. 7:669 lid 3, onder d, BW vereiste ‘verbetertraject’ en een in dat kader op te stellen ‘verbeterplan’?[Lees meer]

Vast contract als je al eerder voor dezelfde werkgever of via uitzendbureau hebt gewerkt?

avatar

Stel, je hebt gewerkt via een uitzendovereenkomst, en je hebt een paar contracten voor bepaalde tijd achter de rug. Je bevalt zo goed, dat het bedrijf dat jou heeft ingehuurd, jou graag in dienst wil nemen. Je gaat tekenen. Waar moet je dan op letten? In de eerste plaats is dan de vraag of het contract met de nieuwe werkgever mee gaat tellen met de eerdere contracten die je had met het uitzendbureau (of andere werkgever). Bijvoorbeeld als je later aanspraak maakt op een contract voor onbepaalde tijd, of een ontslagvergoeding wenst die gebaseerd is op het aantal dienstjaren. Daarbij is van belang hoelang je eigenlijk bij alle werkgevers in dienst bent. Deze wettelijke regeling wordt ‘de ketenregeling’ genoemd.[Lees meer]

Call Now Button