Stilzwijgende verlenging van een arbeidsovereenkomst, wat betekent dat?

avatar

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan ‘stilzwijgend’ worden verlengd. Dat betekent dat, ondanks dat werkgever en werknemer verder niets hebben afgesproken, alle bedingen uit die overeenkomst toch van kracht blijven. De arbeidsovereenkomst wordt dan automatisch met dezelfde periode verlengd. Wat precies wordt verstaan onder een ‘stilzwijgende verlenging van de arbeidsovereenkomst’ voor dezelfde duur met alle de daarin vervatte bedingen? Onze specialist arbeidsrecht, mr. Paul Snijders in Amsterdam, licht dit toe. De rechtspraak hierover is nogal gedateerd, maar de hoogste instantie, de Hoge Raad heeft hier een uitspraak over gedaan op 8 juni 2007 (ECLI:NL:HR:2007:BA6755). [Lees meer]

Werkgever, pas op je tellen bij ‘onverwijld’ ontslag op staande voet

avatar

Ontslag op staande voet betekent dat een werkgever ‘onverwijld’ dat ontslag moet geven en ook meteen moet mededelen aan de ontslagen werknemer. Natuurlijk mag zo’n ontslag op staande voet alleen bij een voldoende ernstige, dringende reden, zeg maar ‘moord en brand’ gevallen, zoals fraude en onaanvaardbaar gedrag. Wanneer precies moet de werkgever dat ontslag geven en hoe lang mag hij er nog mee wachten? Wat is ‘onverwijld’ en ‘voortvarend’? Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam, mr. Paul Snijders, gespecialiseerd in ontslag, gaat hier op in. Wat zegt de rechtspraak hierover?[Lees meer]

Is een ontslag op staande voet na 3 dagen op tijd gegeven?

avatar

Ontslag op staande voet moet altijd op tijd worden gegeven. In de wet staat namelijk vermeld dat dit ‘onverwijld’ moet gebeuren. Wanneer is er sprake van een onverwijld gegeven en medegedeeld ontslag? Is ontslag binnen 3 dagen op tijd?[Lees meer]

Wettelijke verhoging van 50% over achterstallige transitievergoeding?

avatar

Veel werknemers weten niet dat als het loon niet wordt uitbetaald, zonder goede reden, zij aanspraak kunnen maken op de wettelijke verhoging. Deze wettelijke verhoging in geval van loonvordering is geregeld in artikel 7:625 BW. De wettelijke verhoging moet worden betaald als de werkgever ten onrechte het achterstallige loon niet betaalt en kan oplopen tot 50%. In veel procedures bij de rechtbank wordt dan ook door advocaten standaard aanspraak gemaakt op de wettelijke verhoging over hetgeen de werkgever nog aan loon verschuldigd is. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam, Mr. Paul Snijders, licht aan de hand van een gerechtelijke uitspraak toe dat deze wettelijke verhoging niet altijd verschuldigd is, ook niet als de werkgever duidelijk met betaling in gebreke is.
[Lees meer]

Werkgever moet oppassen met terugvorderen studiekosten met een beroep op studiekostenbeding

avatar

Een studiebeding in een arbeidsovereenkomst is een clausule die de werkgever beschermt wanneer een werknemer gebruik maakt van opleidings- of studiemogelijkheden die door de werkgever worden geboden. Het doel van een studiebeding is om ervoor te zorgen dat de werkgever een rendement krijgt op zijn investering in de opleiding van de werknemer en om te voorkomen dat de werknemer direct na het voltooien van de opleiding naar een andere werkgever vertrekt. Echter, niet elke opleiding hoeft de werkgever te financieren en niet elk studiekostenbeding is geldig. Onze arbeidsrecht advocaat mr. Paul Snijders licht toe wanneer een studiekostenbeding geldig is en een werknemer terug moet betalen. [Lees meer]

De perfecte vaststellingsovereenkomst; 7 tips voor werkgevers bij het aangaan van een VSO

avatar

Waar moet je op letten als je als werkgever juridisch afscheid wil nemen van een van de medewerkers? De meest gebruikelijke methode is om dit te doen in overleg met de werknemer door middel van het sluiten van een beëindigingsovereenkomst (VSO). Deze manier van minnelijk ontslag kan zowel als er sprake is van bedrijfseconomische redenen, zoals een verminderd werkaanbod, of als er persoonlijke redenen zijn om met deze medewerker niet verder te gaan. Als werkgever kan je de volgende stappen nemen om afscheid te nemen van een werknemer via een vaststellingsovereenkomst:[Lees meer]

Ziekte verzwegen bij sollicitatie, mag werkgever mij ontslaan?

avatar

Gelogen over je ziekte tijdens de sollicitatie? Het komt in de rechtspraak regelmatig voor dat achteraf blijkt dat een werknemer tijdens een sollicitatie onvoldoende open is geweest over zijn gezondheidsituatie. Dat is op zich begrijpelijk, omdat het hier gaat over privé informatie die niet onmiddellijk met een potentiële werkgever wilt delen.

Maar als een werknemer een chronisch ziektebeeld opzettelijk verzwijgt tijdens de sollicitatie, kan de bedrogen werkgever dan achteraf onder de arbeidsovereenkomst uit? Mr. Snijders, advocaat arbeidsrecht in Amsterdam, licht dit toe aan de hand van een uitspraak.[Lees meer]

Herplaatsingsplicht bij verstoorde arbeidsverhouding

avatar

Bij een verstoorde arbeidsverhouding kan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbinden. Echter, de werkgever moet dan wel een goed ontslagdossier hebben. Dat is niet altijd het geval. Uit een uitspraak blijkt waar de werkgever in dit geval beter op had moeten letten. Onze arbeidsrecht specialist, mr. P.Chr. Snijders, geeft aan waar de werkgever hier steken heeft laten vallen: bij de herplaatsing.[Lees meer]

Call Now Button