Te laat op het werk verschijnen, ontslag en ontslagvergoeding

avatar

Veel werknemers (en werkgevers) denken dat het wel meevalt als een werknemer (vaak) te laat op zijn werk verschijnt. Toch kan het regelmatig te laat komen wel degelijk consequenties voor het arbeidscontract hebben, en zelfs leiden tot ontslag op staande voet. Onze advocaat arbeidsrecht mr. Snijders in Amsterdam geeft juridisch advies bij ontslag wegens te laat komen op het werk. Er zijn inmiddels diverse uitspraken beeld waar (structureel) te laat komen op het werk is afgestraft met ontslag. Een voorbeeld is een uitspraak van de kantonrechter in Alkmaar, die vond dat een werknemer ondanks de vele waarschuwingen geen verbetering in zijn gedrag en houding had laten zien. Hoewel de werkgever had laten weten wat zij van hem en ook van haar andere werknemers verwachtte, heeft dit er niet in geresulteerd dat de werknemer zich aan het beleid is gaan houden of het belang van het strikt gehanteerde beleid inziet.[Lees meer]

Loonstop of loonopschorting wegens niet verschijnen bij bedrijfsarts of drinken kopje koffie?

avatar

Een werkgever mag het loon stopzetten als een werknemer weigert te re-integreren, met bijvoorbeeld passend werk. Mag het loon ook worden stopgezet als de werknemer een keer niet verschijnt bij de bedrijfsarts of weigert om een kopje koffie te komen drinken? Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over loonstop en loonopschorting bij ziekte en passend werk.

[Lees meer]

Advocaat arbeidsconflict in Amsterdam: schorsing, op non actief, waarschuwing, loonstop, ontslag

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is als jurist arbeidsrecht gespecialiseerd in arbeidszaken (arbeidsconflict) en ontslag. Wij geven juridisch advies aan werkgevers en werknemers. Arbeidszaken of een arbeidsgeschil eindigt regelmatig in ontslag: bijvoorbeeld wegens het niet goed functioneren of een verstoorde arbeidsverhouding. Onze specialist in arbeidszaken in Amsterdam geeft sinds 1997 juridische hulp bij ontslag en andere vormen van arbeidsconflict. Een werknemer kan niet zomaar worden ontslagen. Er moet een goede, redelijke grond voor zijn zoals omschreven in de wet.[Lees meer]

Vaststellingsovereenkomst per WhatsApp, e-mail of SMS rechtsgeldig?

avatar

Veel arbeidsovereenkomsten eindigen met ontslag via een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst. De wet stelt strenge eisen aan de toestemming van de werknemer voor zo’n ontslag. De werknemer moet “duidelijk en ondubbelzinnig” hebben verklaard de arbeidsovereenkomst zo te willen beëindigen. De duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van de werknemer moet de werkgever ook hebben bereikt. Een andere voorwaarde is dat deze instemming schriftelijk moet zijn gegeven, en dat een werknemer in geval van een vaststellingsovereenkomst een bedenktijd krijgt van 14 dagen na zijn instemming. Is een akkoordverklaring per WhatsApp hiervoor voldoende? Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag en vaststellingsovereenkomst. [Lees meer]

Overgang van onderneming: rechten en plichten gaan mee over

avatar

Wat is overgang van onderneming? Onze advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geven juridisch advies bij overgang van onderneming. Overgang van onderneming doet zich voor bij verkoop van een onderneming, bijvoorbeeld wanneer de ondernemer zijn activa verkoopt. Bij overgang van onderneming krijgt een ander de zeggenschap en verantwoordelijkheid over het bedrijf. Bij overgang van een onderneming worden de rechten en plichten van de in dienst zijnde medewerkers uit de arbeidsovereenkomst zoveel mogelijk behouden. Zij volgen als het ware de onderneming.[Lees meer]

Mag een werkgever bij detentie wegens een strafbaar feit ontslaan?

avatar

Mag een werkgever een werknemer ontslaan omdat hij is gedetineerd wegens verdenking van een strafbaar feit? En moet een werknemer aan zijn werkgever openheid geven over zijn status als verdachte in een strafzaak? Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag en detentie wegens en strafbaar feit. Voor ontslag geldt in het algemeen dat zolang de werknemer strafrechtelijk nog niet is veroordeeld, er van uit moet worden gegaan dat deze zich niet aan strafbare feiten schuldig heeft gemaakt. Een strafrechtelijke verdenking mag dus niet zomaar als vaststaand feit worden aangenomen. Wordt dat anders als een verdachte de feiten min of meer heeft bekend? De Kantonrechter in Rotterdam heeft op 22 december 2016 een uitspraak gedaan over de arbeidsrechtelijke gevolgen van de strafrechtelijke detentie van een verdachte werknemer. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam licht dit toe.[Lees meer]

Ambassade moet werknemer terugnemen na ontslag

avatar

Rechtbank Den Haag heeft op 7 maart 2019 in een door onze advocaat arbeidsrecht mr. Snijders behandelde ontslagzaak beslist dat een ambassade een zieke werknemer terug moet nemen nadat deze was ontslagen doordat zijn contract niet was verlengd. De ambassade had de werknemer laten weten dat zijn laatste, aflopende, contract niet zou worden verlengd. De werknemer, die zich voor die tijd al ziek had gemeld, was het daar niet mee eens. Volgens de werknemer was hij ontslagen omdat hij wegens ziekte zijn werk niet meer kon uitvoeren. Mr. Snijders spande daarop een procedure aan tegen de ambassade en vorderde dat de werknemer tot zijn werkzaamheden als chauffeur zou worden toegelaten zodra hij hersteld was, op straffe van een dwangsom
[Lees meer]

Termination agreement in The Netherlands

avatar

Our Dutch specialist employment solicitors based in Amsterdam deal with settlement agreements throughout the Netherlands every day. We give fast advice on settlement agreements wherever you are in the Netherlands or abroad. Our Amsterdam employment lawyers are specialists in employment law and dismissal law. We give legal advice on dismissal, we draw up settlement agreements and check termination agreements for employees. We are specialists in negotiating settlement packages. Settlement agreements usually involve a benefit to the employee by way of a compensation payment. Our Amsterdam lawyers can help negotiate a better deal, in order to ensure that the payments compensate an employee as much as possible for future loss of earnings.[Lees meer]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam