Hoe behoud je personeel met een arbeidscontract?

avatar

In tijden van arbeidskrapte is het voor werkgevers steeds moeilijker om goed opgeleid personeel met een beroep het arbeidscontract te behouden. Personeel wordt vaak binnengehaald met investeringen in opleiding maar wil nog wel eens snel vertrekken. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor een werkgever in het arbeidsrecht om ervoor te zorgen dat het personeel en daarmee de investering niet snel vertrekt maar binnenboord blijft? Hoe kan een werkgever contractueel gezien personeel aan zich binden? Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft tips aan werkgevers om personeel aan zich te binden.[Lees meer]

Kan een werkgever een functie of arbeidscontract eenzijdig wijzigen?

avatar

Mag een werkgever zomaar een arbeidscontract veranderen? Onze ervaren advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geven u juridisch advies. De bekende arbeidsvoorwaarden zoals arbeidsduur, salaris en vakantiedagen zijn neergelegd in een arbeidsovereenkomst. Daarnaast zijn er vaak ook arbeidsvoorwaarden vastgelegd in een cao of een andere regeling voor arbeidsvoorwaarden. Wat gebeurt er als er veranderingen nodig zijn?[Lees meer]

Mag een werknemer een eigen concurrerend bedrijf starten of daarin een functie bekleden?

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over concurrerende werkzaamheden en ontslag. Mag een werknemer een eigen concurrerend bedrijf starten of een nevenfunctie bekleden? En zo ja, levert dat een reden op voor ontslag op staande voet? Dat hangt af van wat er in de arbeidsovereenkomst en het concurrentiebeding is opgenomen. Veel arbeidscontracten bevatten bepalingen over concurrerende werkzaamheden. Overtreedt de werknemer deze bepaling, dan kan hij worden ontslagen, zelfs op staande voet wegens een dringende reden. De werkgever mag in zo’n geval de arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigen. Kan het enkel oprichten van een concurrerend bedrijf ook genoeg zijn voor ontslag op staande voet? [Lees meer]

Te laat op het werk verschijnen, ontslag en ontslagvergoeding

avatar

Veel werknemers (en werkgevers) denken dat het wel meevalt als een werknemer (vaak) te laat op zijn werk verschijnt. Toch kan het regelmatig te laat komen wel degelijk consequenties voor het arbeidscontract hebben, en zelfs leiden tot ontslag op staande voet. Onze advocaat arbeidsrecht mr. Snijders in Amsterdam geeft juridisch advies bij ontslag wegens te laat komen op het werk. Er zijn inmiddels diverse uitspraken beeld waar (structureel) te laat komen op het werk is afgestraft met ontslag. Een voorbeeld is een uitspraak van de kantonrechter in Alkmaar, die vond dat een werknemer ondanks de vele waarschuwingen geen verbetering in zijn gedrag en houding had laten zien. Hoewel de werkgever had laten weten wat zij van hem en ook van haar andere werknemers verwachtte, heeft dit er niet in geresulteerd dat de werknemer zich aan het beleid is gaan houden of het belang van het strikt gehanteerde beleid inziet.[Lees meer]

Loonstop of loonopschorting wegens niet verschijnen bij bedrijfsarts of drinken kopje koffie?

avatar

Een werkgever mag het loon stopzetten als een werknemer weigert te re-integreren, met bijvoorbeeld passend werk. Mag het loon ook worden stopgezet als de werknemer een keer niet verschijnt bij de bedrijfsarts of weigert om een kopje koffie te komen drinken? Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over loonstop en loonopschorting bij ziekte en passend werk.

[Lees meer]

Advocaat arbeidsconflict in Amsterdam: schorsing, op non actief, waarschuwing, loonstop, ontslag

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is als jurist arbeidsrecht gespecialiseerd in arbeidszaken (arbeidsconflict) en ontslag. Wij geven juridisch advies aan werkgevers en werknemers. Arbeidszaken of een arbeidsgeschil eindigt regelmatig in ontslag: bijvoorbeeld wegens het niet goed functioneren of een verstoorde arbeidsverhouding. Onze specialist in arbeidszaken in Amsterdam geeft sinds 1997 juridische hulp bij ontslag en andere vormen van arbeidsconflict. Een werknemer kan niet zomaar worden ontslagen. Er moet een goede, redelijke grond voor zijn zoals omschreven in de wet.[Lees meer]

Vaststellingsovereenkomst per WhatsApp, e-mail of SMS rechtsgeldig?

avatar

Veel arbeidsovereenkomsten eindigen met ontslag via een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst. De wet stelt strenge eisen aan de toestemming van de werknemer voor zo’n ontslag. De werknemer moet “duidelijk en ondubbelzinnig” hebben verklaard de arbeidsovereenkomst zo te willen beëindigen. De duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van de werknemer moet de werkgever ook hebben bereikt. Een andere voorwaarde is dat deze instemming schriftelijk moet zijn gegeven, en dat een werknemer in geval van een vaststellingsovereenkomst een bedenktijd krijgt van 14 dagen na zijn instemming. Is een akkoordverklaring per WhatsApp hiervoor voldoende? Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag en vaststellingsovereenkomst. [Lees meer]

Overgang van onderneming: rechten en plichten gaan mee over

avatar

Wat is overgang van onderneming? Onze advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geven juridisch advies bij overgang van onderneming. Overgang van onderneming doet zich voor bij verkoop van een onderneming, bijvoorbeeld wanneer de ondernemer zijn activa verkoopt. Bij overgang van onderneming krijgt een ander de zeggenschap en verantwoordelijkheid over het bedrijf. Bij overgang van een onderneming worden de rechten en plichten van de in dienst zijnde medewerkers uit de arbeidsovereenkomst zoveel mogelijk behouden. Zij volgen als het ware de onderneming.[Lees meer]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam