Kun je na ontslag op staande voet een arbeidsovereenkomst achteraf alsnog ontbinden?

avatar

Naast de mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst te laten ontbinden door de rechter op grond van de ontslaggronden, is het ook mogelijk om een arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens een tekortkoming in de nakoming: wanprestatie. Dit kun je ook verzoeken aan de kantonrechter. Daarnaast is het ook mogelijk om een eenmaal opgezegde arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld door ontslag op staande voet, met een beroep op wanprestatie te beëindigen. Vooral voor werkgevers is dit een mogelijkheid om schade vergoed te krijgen.In dit artikel legt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Paul Snijders, aan de hand van een uitspraak uit hoe dat kan.[Lees meer]

Rechtszaken arbeidsrecht WS Advocaten Amsterdam

avatar

Veel cliënten zijn geïnteresseerd in de arbeidsrecht-zaken die WS advocaten voor hun cliënten de afgelopen periode hebben gedaan. Hier vindt u een overzicht van beslissingen van rechters waarbij de advocaten van WS Advocaten werkgevers en werknemers op het gebied van arbeidsrecht in een rechtszaak hebben bijgestaan. Het gaat om cases in het arbeidsrecht die[Lees meer]

Zelf ontslag vragen bij de rechter, heb ik dan recht op een vergoeding?

avatar

Wat gebeurt er als een werknemer zelf ontslag vraagt bij de rechter? Wanneer partijen een arbeidsgeschil hebben dat zij zelf niet op kunnen lossen dan zullen zij hiervoor naar de rechter moeten. Zowel werkgevers als werknemers kunnen de kantonrechter dan verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Een verzoek van de werknemer komt minder vaak voor. Voor de werkgever geldt dat hij voor een ontbindingsverzoek maar een aantal wettelijk bepaalde gronden heeft. Voor een verzoek van de werknemer geldt in beginsel dat deze meestal wel wordt gehonoreerd. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrechtadvocaat uit Amsterdam, mr. Paul Snijders, een uitspraak waarin de rechter een verzoek tot ontbinding van de werknemer behandelde. [Lees meer]

Opdrachtgever mag ZZP’er niet discrimineren

avatar

Een Poolse zzp’er verrichtte werkzaamheden voor een bedrijf. Hij kreeg daarvoor contracten voor bepaalde tijd, een opdrachtovereenkomst. De ondernemer had, samen met zijn partner, een kerstliedje gepubliceerd op YouTube ter bevordering van de tolerantie voor partners van hetzelfde geslacht. Daarna kreeg hij van zijn opdrachtgever te horen dat zijn opdracht niet werd verlengd. De ondernemer pikte dat niet en eiste schadevergoeding wegens schending van het beginsel van gelijke behandeling in de vorm van directe discriminatie op grond van seksuele geaardheid. Hij stelde dat er op die manier zijn werk onmogelijk werd gemaakt. De opdrachtnemer deed een beroep op het beginsel van gelijke behandeling in de vorm van discriminatie op grond van seksuele geaardheid. De verzoeker beriep zich daarbij op een Europese richtlijn.  [Lees meer]

Vaststellingsovereenkomst wederzijds goedvinden per e-mail of whatsapp

avatar

Een vaststellingsovereenkomst, oftewel uiteen gaan met wederzijds goed vinden, moet schriftelijk tot stand komen. In de wet is neergelegd dat een vaststellingovereenkomst alleen geldig is als deze door partijen is getekend. Maar geldt dat ook als er sprake is van akkoord door middel van e-mail of een WhatsApp bericht? In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Paul Snijders, een uitspraak waarin de werknemer te laat was met zijn verzoek.[Lees meer]

Zelf ontslag nemen, wat zijn de risico’s: krijg ik dan WW?

avatar

Zelf ontslag nemen, met recht op een WW uitkering, soms lijkt dat bij bepaalde werknemers de enige uitweg. Bijvoorbeeld tijdens een zware burn-out, of na een flinke ruzie met je leidinggevende of collega die je liever niet meer onder ogen wilt komen. Of je hebt je niet ziek gemeld, maar je bent op zoek naar een andere baan.

Alleen al de gedachte om bij jouw werkgever te vertrekken of die collega niet meer tegen te komen kan al een hele opluchting zijn, en een gezond herstelproces in werking stellen.

Toch heeft zelf ontslag nemen meer haken en ogen dan je denkt. Als jij jouw arbeidscontract zelf opzegt, zit je al snel zonder werk en inkomen. Ook een WW-uitkering aanvragen bij het UWV levert dan problemen op. Voor je het weet beland je bij het zelf opzeggen van jouw arbeidscontract van de regen in de drup en wordt de (financiële) ellende door de opzegging alleen maar groter. En als je per direct ontslag neemt, zonder de opzegtermijn in acht te nemen, kun je helemaal in de problemen komen. Laat je daarom eerst goed voorlichten door een gespecialiseerde advocaat voordat je de stap zet om zelf ontslag te nemen.
[Lees meer]

De fiscale gevolgen van schijnzelfstandigheid, wie betaalt loonbelasting?

avatar

Schijnzelfstandigheid is tegenwoordig een veel besproken onderwerp. ZZP kan voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer voordelen hebben. De verhouding wordt immers niet bepaald door de beschermende regels van het arbeidsrecht. Daarnaast heeft de opdrachtnemer fiscale voordelen als ondernemer en hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen voor werknemers te betalen. In deze voordelen zitten ook gelijk de nadelen. In tegenstelling tot werknemers, geniet de zelfstandige opdrachtnemer geen arbeidsrechtelijke bescherming bij ontslag en ziekte. Ook hebben zij geen betaalde vakantiedagen en dienen zij zelf hun pensioen te regelen. De wet bepaalt wanneer er wel of niet sprake is van een arbeidsverhouding. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat, mr. Paul Snijders, uit Amsterdam de fiscale gevolgen indien er onterecht sprake was van een overeenkomst van opdracht.[Lees meer]

Niet inleveren eigendommen werkgever en vervallen recht op transitie- en aanzegvergoeding 

avatar

Heeft u een tijdelijk contract van zes maanden of langer? Dan geldt de aanzegtermijn. Uw werkgever dient dan uiterlijk één maand voor het einde van uw contract schriftelijk aan te geven of hij de arbeidsovereenkomst voortzet of niet. Indien hij dit niet doet, heeft u recht op een aanzegvergoeding. Deze vergoeding moet wel tijdig worden ingeroepen. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Paul Snijders, een uitspraak  waarin dit niet tijdig was gedaan. Ook had de werkgever het loon opgeschort, omdat bedrijfseigendommen niet op tijd waren ingeleverd. Mocht dat laatste wel?
[Lees meer]

advocaat amsterdam
Call Now Button