Equity Partners zijn geen werknemers

avatar

In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat in Amsterdam, mevrouw mr. Krystle Aaron-de Bies, een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag waarin de rechters oordeelden dat partners geen werknemers meer zijn van hun werkgever zodra zij partner worden. Bij veel grote advieskantoren, denk aan advocaten, belastingadviseurs en accountants, kunnen werknemers zich na een aantal jaren inkopen als partner. Dit houdt in dat zij deels eigenaar worden van het bedrijf en mededelen in de winst van het kantoor. Equity Partners zijn dus niet altijd werknemers in de zin van het arbeidsrecht. 

De arbeidsrechtelijke feiten: managementvergoeding en winstdeling

In 2014 werd de betreffende belastingadviseur equity partner van het kantoor waar hij voor werkte. Hij moest zich inkopen en werd deels eigenaar van het kantoor. In plaats van een arbeidsovereenkomst sluiten partners een aanbestedingsovereenkomst af met het kantoor en hun persoonlijke bv en in plaats van loon krijgen zij een managementvergoeding en delen zij mee in de winst van het kantoor. In 2020 zei het kantoor de aanbestedingsovereenkomst op vanwege het functioneren van de partner.

Zelfde rechten als werknemers na opzegging?

Waarom wilde de man gezien worden als werknemer? Onze arbeidsrecht specialist legt uit. De partner was het niet eens met de opzegging en vond dat hij nog steeds gezien moest worden als werknemer van het advieskantoor. Indien dat het geval was, had de man recht op de wettelijke ontslagbescherming die werknemers genieten. Als ondernemer heb je deze niet.

Arbeid, loon en gezag

Volgens onze arbeidsrecht advocaat moet bij de beoordeling of een overeenkomst een arbeidsovereenkomst is, gekeken worden naar de afspraken die partijen met elkaar hebben gemaakt en naar hoe partijen hieraan uitvoer hebben gegeven. Vervolgens moet voldaan zijn aan de voorwaarden van arbeid, loon en gezag.

Arbeid

Dat de man arbeid uitvoerde voor het kantoor stond niet ter discussie. Hij was verplicht persoonlijk het werk te verrichten.

Loon

De rechters waren het niet eens met dat er sprake was van loon. Het kenmerk van loon is dat een werknemer een vast bedrag aan vergoeding voor zijn arbeid ontvangt. Dit bedrag is niet afhankelijk van hoe goed het gaat met het bedrijf. De partner ontving daarentegen een winstuitkering, dus geen vaste vergoeding. Daarnaast betaalde de partner gedurende zijn partnerschap ook omzetbelasting over zijn vergoeding.

Gezag

Bij een arbeidsovereenkomst heeft de werkgever gezag over de werknemer. Volgens de rechters was dit wederom niet het geval bij de partner. De partner moest zich wel houden aan de strategie van het kantoor en uiteraard waren er regels, maar het stond de man vrij om klanten te af te wijzen en hij mocht zelf invulling geven aan zijn praktijk.

Pas beroep op arbeidsovereenkomst na opzegging

Ten slotte viel het onze arbeidsrecht advocaat op dat de rechters ook nog even kort stil stonden bij het feit dat de partner pas bij de opzegging van zijn aanbestedingsovereenkomst het standpunt aanhield dat hij een werknemer was. De partner was belastingadviseur en was zich er dus ook van bewust dat hij geen arbeidsovereenkomst had met het kantoor.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over een arbeidsovereenkomst?

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht en arbeidsovereenkomsten.

 

Advocaat Amsterdam

 

Call Now Button