Wanneer is een overeenkomst van opdracht (zzp) een arbeidsovereenkomst?  

avatar

Concurrentiebeding ondanks investering door interne training in werknemer vernietigd Amsterdam advocaat

Zzp-er of toch een arbeidsovereenkomst?

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam mr. Snijders adviseert over het verschil tussen een overeenkomst van opdracht (zzp) en een arbeidsovereenkomst.

Rechtbank Amsterdam boog zich over de vraag of een muzikante die als remplaçant (plaatsvervanger) aan een orkest verbonden was, als zzp’er, toch een arbeidscontract had. Het orkest was van mening dat er geen sprake was van een arbeidscontract. De advocaat van verzoekster meende dat het orkest zonder schriftelijke instemming van de werknemer het arbeidscontract had opgezegd.

Wel of geen arbeidsovereenkomst?

De kantonrechter in Amsterdam oordeelde dat de belangrijkste elementen bij een arbeidscontract zijn: arbeid, loon, gedurende zekere tijd en de gezagsverhouding, ongeacht de bedoeling die partijen destijds hadden. Waar het gaat is of de tussen partij overeengekomen rechten en verplichtingen voldoen aan de wettelijke omschrijving van de arbeidsovereenkomst(art. 7:610 BW).

Arbeid, loon, gedurende zekere tijd en de gezagsverhouding

Aan de elementen ‘arbeid’ en ‘gedurende zekere tijd’ was al voldaan. In deze zaak in Amsterdam ging het dus om het betalen van ‘loon’ en of verzoekster werkzaam was in een ‘gezagsverhouding’ tot het orkest.

De advocaat van verzoekster gaf aan dat er per repetitie en voorstelling, per uur werd betaald conform CAO Remplaçanten Nederlandse Orkesten. De rechter in Amsterdam gaf aan dat verzoekster niet kon onderhandelen over de hoogte van de vergoeding en dat verzoekster betaald werd volgens de tarieven van een cao. De werkneemster stond als zzp’er ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Toch oordeelde de kantonrechter in Amsterdam dat er van “daadwerkelijk ondernemerschap” geen sprake is. Zij was namelijk ook voor andere orkesten noodgedwongen vervanger. Hiermee wordt er aan het element “loon” voldaan.

Gezagsverhouding

Verzoekster moest ruim van tevoren, voor de zomerstop, de verrichting van haar werkzaamheden vastleggen. Zij diende dus jaarlijks haar beschikbaarheid in bij het orkest (werkgever). Zij had daardoor niet de vrijheid om haar werk zelf in te delen. Ook had verzoekster vaste tijdstippen waarop zij repeteerde en voorstellingen gaf en golden er bepaalde kledingvoorschriften binnen de groep muzikanten. Er was geen sprake van enige vrijheid of flexibiliteit gedurende de loop van een opdracht (productie). Er is volgens de Amsterdamse rechter daarmee sprake van een gezagsverhouding.

Dat betekent dat verzoekster tot 1 augustus 2020 werkzaam was op basis van een arbeidscontract in plaats van een overeenkomst van opdracht (zzp).

De rechter veroordeelt het orkest tot betaling van € 1.018,88 bruto per maand aan verzoekster, verhoogd met alle bijverdiensten (bijv.  vakantiegeld) waarop verzoekster aanspraak kan maken volgens de CAO Nederlandse Orkesten.  

De kantonrechter in Amsterdam heeft het orkest tenslotte verplicht om verzoekster weer te laten werken als de functie die zij altijd had. Wegens Covid-19 heeft het orkest weinig werk. Hier zal de rechter in Amsterdam rekening mee houden door daar geen dwangsom op te leggen.

Raadpleeg onze ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam voor juridisch advies over overeenkomst van opdracht (zzp) en arbeidsovereenkomst.

zzp arbeidsovereenkomst Advocaat Arbeidsrecht AmsterdamContact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over zzp en arbeidsovereenkomst

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, en alle andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Wanneer is een overeenkomst van opdracht (zzp) een arbeidsovereenkomst?   Amsterdam

Call Now Button