Opzegging (ontslag nemen) herroepen kan alleen met instemming van werkgever

avatar

Als werknemer kun je ook zelf je arbeidsovereenkomst opzeggen. Je neemt dan zelf ontslag. De Nederlandse wet kent geen recht op herroeping van een opzegging. Als je ontslag hebt genomen kun je daar niet zomaar op terug komen. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Paul Snijders, een uitspraak waarin een werknemer lijkt terug te komen op een door haarzelf genomen ontslag.

Leerling in de zorg neemt ontslag

De zaak die door onze arbeidsrecht specialist wordt besproken betreft een zaak waarin een werkneemster werkzaam was als leerling in de zorg. Zij had zelf een mail gestuurd waarin zij aangaf ontslag te nemen en haar resterende vakantiedagen wilde opnemen tot aan het einde van de opzegtermijn. De werkneemster ging vervolgens naar de rechter omdat zij vond dat zij echter door haar werkgever zou zijn ontslagen en verzocht om een transitievergoeding en een billijke vergoeding.

Opzegging of ontslag gekregen?

De kantonrechter was van oordeel dat uit de mail van de werkneemster duidelijk en ondubbelzinnig bleek dat zij de arbeidsovereenkomst zelf had opgezegd. Dit erkende de werkneemster zelf ook, echter stelde zij dat zij deze opzegging had herroepen. Volgens onze arbeidsrecht advocaat is een opzegging een zogenaamde eenzijdig rechtshandeling. Dit houdt in dat zonder toestemming van de werkgever, de werkneemster niet terug mocht komen op haar beslissing. De wet kent geen recht op herroeping van een opzegging.

Opzegtermijn bij ontslag nemen

Voor de werkneemster gold een opzegtermijn van twee maanden. Onze arbeidsrecht specialist wijst u er graag op dat de opzegtermijn ook in acht moet worden genomen als een werknemer zelf ontslag neemt.

Transitievergoeding en billijke vergoeding bij opzeggen

De werkneemster verzocht de kantonrechter om het ontslag te vernietigen, zoals hierboven is besproken. Haar argument daarvoor was dat de werkgever, als reactie op haar mail, de arbeidsovereenkomst had opgezegd. Hier was de rechter het niet mee eens. In de mails was duidelijk te lezen dat de werkgever alleen maar reageerde op de mail en aan de hand van haar opzegging aangeeft dat de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd. Er was dus geen sprake van een opzegging of ontslag door de werkgever waardoor een transitievergoeding of een billijke vergoeding niet kon worden toegezegd.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over opzegging

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, schorsing en opzegging (ontslag nemen).

 

 

Advocaat Amsterdam

Opzegging (ontslag nemen) herroepen kan alleen met instemming van werkgever advocaat amsterdam

Call Now Button