Opzeggen tijdelijk arbeidscontract zonder opzegmogelijkheid (tussentijds opzegbeding): gevaarlijk?

avatar

Opzeggen tijdelijk arbeidscontract zonder opzegmogelijkheid (tussentijds opzegbeding) amsterdam

 

Opzeggen of ontslag nemen zonder tussentijds opzegbeding bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, wat zijn de risico’s?

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam mr Snijders geeft juridisch advies bij tussentijds opzeggen van een tijdelijk arbeidscontract. Het opzeggen van een arbeidscontract voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld een jaarcontract, door een werknemer (of werkgever) lijkt zo gemakkelijk, maar is dat niet altijd. Of dit zonder financiële gevolgen is, hangt af van de vraag of een tussentijds opzegbeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst (dus voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd oftewel een een tijdelijk dienstverband) is opgenomen.

Zo’n beding betekent dat werkgever en werknemer het contract tussentijds, vóór de afgesproken einddatum, dus voortijdig, mogen opzeggen. Wil een werkgever, of een werkgever die is aangenomen voor bepaalde tijd, de arbeidsrelatie voortijdig en dus vóór de einddatum beëindigen, dan moet hij eerst nagaan of de arbeidsovereenkomst een tussentijds opzegbeding heeft.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Tussentijdse opzegging van een arbeidscontract voor bepaalde tijd

Tussentijdse opzegging van een arbeidscontractVaak luidt zo’n beding als volgt: ‘De arbeidsovereenkomst kan door ieder van partijen tussentijds worden opgezegd met inachtneming van de wettelijke opzegtermijnen. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden tegen het einde van de kalendermaand.’

Ontbreekt zo’n beding, en zegt de werknemer toch tussentijds op, dan kan hij in de problemen komen. De werkgever kan na zijn vertrek een procedure beginnen en eisen dat de werknemer schade moet betalen aan de werkgever, gelijk aan het salaris waar de werknemer over de resterende duur van de overeenkomst recht op zou hebben gehad. Werkgevers gaan nog wel eens over tot een procedure tot veroordeling van de werknemer tot betaling van schadevergoeding wegens een ‘onregelmatige opzegging’.

Schadevergoeding bij opzegging zonder tussentijdse opzegmogelijkheid

De wet biedt deze mogelijkheid, in artikel 7:677 lid 4 BW. Met dit artikel wordt expliciet bepaald wat er kan gebeuren wanneer een partij in strijd met de overeenkomst toch opzegt. Kort gezegd komt dit er op neer dat de partij die niet rechtsgeldig opzegt, aan de wederpartij een vergoeding is verschuldigd.

Deze vergoeding is het loon over de tijd dat de arbeidsovereenkomst nog geduurd zou hebben als er niet was opgezegd. Voorwaarde is wel, dat de werkgever op tijd de procedure begint en daar niet maandenlang mee wacht.

Vergoeding matigen vergoeding op verzoek van de werknemer

De rechter kan de vergoeding op verzoek van de werknemer echter matigen (op basis van artikel 7:672 lid 11 BW). Volgens artikel 7:677 lid 4 BW kan dit niet minder dan het loon voor drie maanden, met als benedengrens: drie maanden ‘loon’. Dus die 3 maanden salaris moeten sowieso worden betaald.

Drie maanden salaris als boete?

Is dat altijd zo? Niet altijd. Dat daar nog wel ruimte is, blijkt als we de uitspraak van Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch van 21 december 2017 lezen. Deze bepaalt namelijk dat een verdergaande matiging bij uitzonderlijke omstandigheden gezien de redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar kan zijn. Een verdere matiging kan dus wel degelijk aan de orde zijn, bijvoorbeeld, zo impliceert de uitspraak, als de werkgever geen enkele schade heeft geleden:

‘Het voorgaande zou anders zijn in uitzonderlijke omstandigheden waardoor het beroep van [de vennootschap] op de arbeidsovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. [appellant] heeft zodanige omstandigheden echter niet gesteld en die zijn ook niet gebleken, mede in aanmerking genomen dat [de vennootschap] aannemelijk heeft gemaakt dat zij wel enige schade heeft geleden doordat zij in de, onbetwist voor het bakkersbedrijf, drukke december periode halsoverkop op zoek moest naar een andere bakker.

Dit is uiteraard anders bij ontslag met ‘wederzijds goedvinden’, of als de werkgever toestemming geeft voor de opzegging. Volgens rechtbank Amsterdam mogen werkgever en werknemer een tussentijds opzegbeding ook later afspraken, zelfs in een vaststellingsovereenkomst.


Opzeggen tijdelijk arbeidscontract zonder opzegmogelijkheid (tussentijds opzegbeding) Advocaat Arbeidsrecht AmsterdamContact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over opzeggen of ontslag nemen zonder tussentijds opzegbeding

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over opzeggen of ontslag nemen zonder tussentijds opzegbeding. Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, opzeggen of ontslag nemen zonder tussentijds opzegbeding en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Call Now Button