Mag een werkgever een arbeidscontract bij naderend pensioen opzeggen?

avatar

 arbeidscontract bij naderend pensioen opzeggen advocaat amsterdamOpzeggen arbeidsovereenkomst bij AOW- of pensioenleeftijd

Een werkgever kan een arbeidscontract met een werknemer opzeggen als of nadat de werknemer zijn AOW- of pensioenleeftijd heeft bereikt. Dat kan schriftelijk gebeuren tegen of na de dag waarop de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Het enkele feit dat de werknemer zijn of haar pensioenleeftijd heeft bereikt is daarvoor voldoende, de werkgever mag volgens de wet dan de opzegging dus wel doen. Voorwaarde is alleen:

  • dat de arbeidsovereenkomst met deze werkgever is ingegaan vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd,
  • en in dat arbeidscontract hierover niet anders schriftelijk is overeengekomen.

Geen toestemming nodig van de rechter of UWV bij AOW- of pensioenleeftijd

De werkgever heeft bij de opzegging wegens pensioen geen toestemming nodig van de rechter of UWV maar de werkgever hoeft zich bij de opzegging alleen maar te houden aan de opzegtermijn (bij minder dan vijf dienstjaren: één maand, bij 5 tot 10 dienstjaren: twee maanden, bij 10 tot 15 dienstjaren: drie maanden en bij15 of meer dienstjaren: vier maanden).

Opzegtermijn

Opzegging wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd doet de werkgever dan met een opzegbrief tegen dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Transitievergoeding bij AOW- of pensioenleeftijd

Bij het beëindigen van een dienstverband (door opzegging) in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is de werkgever aan de werknemer geen transitievergoeding verschuldigd. In de parlementaire geschiedenis van de WWZ is vastgelegd dat de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd is als de arbeidsovereenkomst eindigt wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De wet zegt hierover:

De transitievergoeding is niet verschuldigd indien het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst:

  1. geschiedt voor de dag waarop de werknemer de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en de gemiddelde omvang van de door hem verrichte arbeid ten hoogste twaalf uur per week heeft bedragen;
  2. geschiedt in verband met of na het bereiken van een bij of krachtens wet vastgestelde of tussen partijen overeengekomen leeftijd waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, of, indien geen andere leeftijd geldt, de in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet bedoelde leeftijd; of  (etc.).

 arbeidscontract bij naderend pensioen opzeggen advocaat amsterdamContact met advocaat arbeidsrecht in Amsterdam over opzeggen arbeidscontract bij naderend pensioen

Heeft u vragen over ontslag wegens pensioen? Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag en transitievergoeding (ontslagvergoeding). Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, pensioen, transitievergoeding en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

[ratings]

Call Now Button