Werkgever moet ontslag onverwijld mededelen

avatar

onverwijld Werkgever advocaat amsterdam bij ontslag

Onverwijlde mededeling ontslagreden: hoe snel is onverwijld?

Onverwijld mededelen van een ontslagreden, wat is dat? Wanneer moet de werkgever de dringende reden precies mededelen bij ontslag op staande voet? Voor ontslag op staande voet door werkgevers, bijvoorbeeld bij diefstal, gelden strenge eisen. Als er een dringende reden is voor de werkgever, moet de werkgever zich bij opzegging aan de wettelijke voorschriften houden. Zo moet de werkgever in geval van een dringende reden bij ontslag op staande voet, deze reden meteen, dus zo snel mogelijk en zonder uitstel, aan de werknemer mededelen. Hij moet dus zonder uitstel ontslag geven. Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies bij ontslag op staande voet.

Strenge eisen aan onverwijld ontslag op staande voet

Bij onverwijld ontslag is beslissend het tijdstip waarop de dringende reden tot dat ontslag ter kennis is gekomen van degene die bevoegd was het ontslag te verlenen.

Rechtbank Noord-Nederland benadrukte op 30 september 2015, volgens de vaste rechtspraak over ontslag, dat er voor een opzegging op staande voet door een werkgever strenge formele eisen zijn. Als er een dringende reden is, moet er moet worden opgezegd overeenkomstig de voorschriften:

  • bij ontslag op staande voet moet die dringende reden
  • zo snel mogelijk aan de werknemer worden medegedeeld.

Dringende reden: mondeling of blijkend uit gedragingen van de werkgever

Dit gebod is gegeven omdat werkgevers geen enkel misverstand mogen laten bestaan over de opzegging. Dit ontslag hoeft niet altijd expliciet te worden gegeven. Het ontslag kan volgens een uitspraak van de hoge Raad immers ook blijken uit gedragingen van werkgevers. Bijvoorbeeld het stopzetten van het salaris of de werknemer niet meer toelaten tot de werkplek. Wel moet het de werknemer duidelijk zijn dat de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd.

De Hoge Raad heeft deze eis als volgt verwoord:

‘Het vereiste dat de dringende reden onverwijld wordt medegedeeld strekt ertoe te waarborgen dat voor de wederpartij onmiddellijk duidelijk is welke eigenschappen of gedragingen de ander hebben genoopt tot het beëindigen van de dienstbetrekking.

Gefixeerde ontslagreden voor werkgevers

De medegedeelde reden fixeert in beginsel de ontslagreden, met andere woorden, de werkgever mag later niet nog eens andere redenen dan de dringende reden aandragen, ook de ontslag advocaat in de procedure is het niet toegestaan dit achteraf alsnog met succes te onderbouwen, bijvoorbeeld in een pleidooi. Kortom, een eenmaal gegeven onverwijld ontslag mag de werkgever later niet met allerlei andere redenen aanvullen.

De kantonrechter oordeelde in dit geval dat de werkgever onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij de werknemer:

  • op staande voet onverwijld heeft ontslagen
  • onder gelijktijdige mededeling van de reden van dat ontslag.

Voor de werknemer was dat onvoldoende kenbaar zodat er bij werknemer twijfel kon bestaan.

Loondoorbetaling door werkgever na onverwijld ontslag

Naar het oordeel van de kantonrechter was daarmee ook niet voldaan aan

  • een gelijktijdige mededeling
  • van de reden van het gegeven ontslag
  • aan de werknemer.

De eis tot loondoorbetaling werd toegewezen.

Bij deze uitspraak blijkt dat er nogal wat regels zijn bij ontslag op staande voet. Deze regels zijn er voornamelijk om de werknemer te beschermen, gezien de grote gevolgen van een dergelijk ontslag. Van de werkgever wordt verwacht dat hij zo zorgvuldig mogelijk met dit ontslag omgaat. Hij moet het ontslag ook meteen geven, en dat zo snel mogelijk laten weten, dus onverwijld. Er mag bij de werknemer in ieder geval geen twijfel bestaan over het ontslag op staande voet.

onverwijld ontslag advocaatContact met ontslag advocaat in Amsterdam bij onverwijld mededelen ontslag op staande voet

Voor meer informatie en juridisch advies over onverwijld ontslag op staande voet door de werkgever kunt u contact opnemen met onze specialist arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam.

Call Now Button