Vergoeding bij ontslag door onvoldoende inspanning bij herplaatsingsverplichting?

avatar

Billijke vergoeding door onvoldoende inspanning bij herplaatsingsverplichting

De herplaatsingsverplichting in geval van ontslag houdt in dat op de werkgever een inspanningsverplichting rust om te bezien of een weknemer, binnen een redelijke termijn, eerst nog in een andere functie kan worden geplaatst. Deze plicht rust op de werkgever in het geval hij de arbeidsovereenkomst door de rechter wenst te ontbinden door een verstoorde arbeidsverhouding. Indien de werkgever zich onvoldoende inzet om een herplaatsing te regelen, en in plaats daarvan ontslag wil, kan dat leiden tot een billijke vergoeding voor de werknemer. Hoe dat zit legt onze arbeidsrecht advocaat uit Amsterdam, mr. Krystle Aaron-de Bies, uit aan de hand van deze uitspraak.

Verstoorde arbeidsverhouding aankaarten bij de kantonrechter

In eerste aanleg heeft de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbonden in verband met de verstoorde arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer. Het boterde niet tussen de werknemer en zijn manager. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de communicatie tussen beide enkel nog verliep via whatsapp en e-mail. De werknemer was van mening dat hij nog kon blijven werken bij de werkgever als hij maar gewoon zijn manager zou ontwijken.

De werkgever was van mening dat communicatie op de werkvloer erg belangrijk is en er sprake was van een verstoorde arbeidsverhouding. Het Gerechtshof was het eens met de werkgever en oordeelde dat de vertrouwensbreuk zodanig was dat van de werkgever in redelijkheid niet kon worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Onvoldoende onderzoek voor herplaatsing

De werknemer was van mening dat de werkgever de herplaatsingsmogelijkheden onvoldoende heeft onderzocht. Het Gerechtshof was het hiermee eens.

Op de werkgever rust volgens de wet een inspanningsverplichting om te bezien of de werknemer:

  • binnen een redelijke termijn,
  • al dan niet met behulp van scholing,
  • in een andere functie kan worden geplaatst.

De werknemer moet worden betrokken in dit onderzoek. Of herplaatsing mogelijk is, is afhankelijk van het antwoord op de vraag of wat in de gegeven omstandigheden van de werkgever kan worden gevergd.

In dit geval had de werkgever maar twee telefoontjes gepleegd naar locaties dicht in de buurt bij de woonplaats van de werknemer. Het Gerechtshof oordeelde dan ook dat de werkgever zich niet voldoende heeft ingespannen om een nieuwe werkplek te vinden.

Onterecht ontslag: schadevergoeding

Het nalaten van een deugdelijk herplaatsingsonderzoek betekende dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ten onrechte heeft ontbonden en dit tot schade heeft geleid bij de werknemer. Vanwege de verstoorde relatie was het volgens het Gerechtshof geen optie om de arbeidsovereenkomst te herstellen en kende het Gerechtshof een billijke vergoeding toe aan de werknemer.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over ontslag en de herplaatsingsverplichting

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, zoals de billijke vergoedig, ontbinding van de arbeidsovereenkomst en de herplaatsingsverplichting.

Call Now Button