Ontslagspecialist Amsterdam

avatar

Ontslagspecialist Amsterdam: advies bij ontslag en vaststellingsovereenkomst

ontslagspecialist juridisch advies advocaat arbeidsrecht Amsterdam over ontslag en vaststellingsovereenkomst
Advies over ontslag door advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

Onze advocaat arbeidsrecht mr. P.Chr. Snijders in Amsterdam is ontslagspecialist. Wij geven als advocatenkantoor sinds 1997 advies en juridische hulp bij alle vormen van ontslag. Een werknemer kan in het algemeen alleen wegens een redelijke, in de wet genoemde grond worden ontslagen. Hulp van een ervaren advocaat in ontslag gespecialiseerd (ontslagspecialist) is daarbij onontbeerlijk. Onze ontslagspecialist – tevens advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam – geeft juridisch advies en rechtshulp aan werkgevers en werknemers bij alle vormen van ontslag:

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Ontslagspecialist in Amsterdam: ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is de meeste verstrekkende maatregel die een werkgever kan nemen. Het is een ultimum remedium als het echt niet anders kan. In het ontslagrecht is dit uitsluitend mogelijk bij ernstige misdragingen van de werknemer (die een dringende reden oplevert), zoals:

  • werkweigering
  • fraude
  • geweld op het werk.

Ontslag op staande voet vernietigen door de kantonrechter

Wij staan als ontslagspecialist werkgevers en werknemers bij in geval van ontslag op staande voet. Onze advocaten en juristen arbeidsrecht en ontslagrecht kunnen bij de kantonrechter binnen 2 maanden namens de werknemer bezwaar maken tegen deze vorm van opzegging. De kantonrechter controleert dan achteraf of aan alle voorwaarden is voldaan. De kantonrechter kan een ontslag op staande voet vernietigen, of het verzoek afwijzen. Bij vernietiging van het ontslag blijft het arbeidscontract in stand en moet de werkgever het salaris doorbetalen.

De eisen die de wet stelt aan ontslag op staande voet zijn streng en de consequenties bij een onterecht verleend ontslag op staande voet kunnen aanzienlijk zijn, zoals doorbetaling van salaris, een verhoging van het salaris met een boeterente (wettelijke verhoging) en een billijke vergoeding als de werknemer niet wil blijven werken. Laat u zich bij (voorgenomen) ontslag eerst juridisch voorlichten door onze ontslagspecialist.

Vaststellingsovereenkomst tekenen bij ontslag

De arbeidsovereenkomst kan ook in overleg eindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst (vso of beëindigingsovereenkomst), als partijen on speaking terms zijn, samen een arbeidsconflict willen oplossen of als het bedrijf in zwaar weer verkeert.

Recht op WW bij ontslag met wederzijds goedvinden?

De vaststellingsovereenkomst regelt alle gevolgen van de beëindiging van het arbeidscontract. Een vaststellingsovereenkomst moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om de werknemer recht te geven op WW. Het UWV bepaalt dat.

Het is gebruikelijk is dat de werkgever de kosten van juridisch advies van onze ontslagspecialist over een vaststellingsovereenkomst vergoedt. Daardoor is juridisch advies van onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst (ontslagovereenkomst) bijna altijd gratis.

Alleen met het tekenen van een vaststellingsovereenkomst die voldoet aan de eisen van het UWV kan een werknemer met een gerust hart een WW uitkering aanvragen. Onze ontslagspecialist controleert de vaststellingsovereenkomst voor u in geval van een geschil, mediation, na 2 jaar ziekte, bij een conflict of bedrijfseconomische redenen.

Juridisch advies bij een vaststellingsovereenkomst

Onze specialist ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies en onderhandelt bij een vaststellingsovereenkomst o.a over:

Ontbinding arbeidscontract door de kantonrechter

De kantonrechter kan het arbeidscontract op verzoek van werkgever of werknemer ontbinden. Dat kan op de volgende redelijke gronden:

  1. Als het UWV toestemming tot ontslagvergunning heeft geweigerd;
  2. Regelmatig ziek zijn;
  3. Disfunctioneren;
  4. Verwijtbaar handelen;
  5. Weigeren de arbeid te verrichten wegens een gewetensbezwaar
  6. Verstoorde arbeidsverhouding;
  7. Overige gronden (voor een beperkte groep zoals voetbaltrainers).

Extra: de i-grond

Per 1 januari 2020 bestaat de i-grond: bij ontbinding mag de rechter een combinatie van ‘onvoldragen’ gronden combineren om zo alsnog tot ontslag te komen, als voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet langer kan worden gevergd. Op basis van deze i-grond, mag de rechter een extra vergoeding toekennen, naast de transitievergoeding (en in theorie een billijke vergoeding). Die extra vergoeding is maximaal 50 procent van de transitievergoeding. Die extra vergoeding is een optie voor de rechter, dus niet verplicht. Die extra vergoeding kan de rechter bijvoorbeeld toekennen als de werkgever helemaal geen dossier heeft of als hij een verbetertraject heeft gefrustreerd.

Ontslagvergoeding, billijke vergoeding en transitievergoeding

Als de rechter het verzoek toewijst, bepaalt hij de datum waarop het arbeidscontract eindigt. Hierbij kan de rechter een transitievergoeding of een billijke vergoeding opleggen.

Als ontslagspecialist staan wij werkgever en werknemer terzijde bij een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Ontslagvergunning door het UWV

Het UWV kan toestemming verlenen voor een ontslagvergunning bij langdurige arbeidsongeschiktheid (meer dan 2 jaar) en bedrijfseconomisch ontslag.

Specialist hoger beroep in ontslagzaken

Hoger beroep in ontslagzaken is mogelijk. Onze ontslagspecialist heeft ruime ervaring met procedures in hoger beroep.

Advies van ontslagspecialist in Amsterdam

Onze ontslagspecialist te Amsterdam geeft gespecialiseerd juridisch advies bij ontslag en andere geschillen in het arbeidsrecht. Neem contact op met onze specialist ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders voor meer informatie over ontslag.

[ratings]

Call Now Button