Ontslag bij niet naleven verzuimreglement?

avatar

advocaat ontslag en ziekte Amsterdam Advies advocaat Amsterdam bij ontslag wegens ziekte

Onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam adviseren over ontslag, werk en ziekte. Mag een werknemer worden ontslagen als hij zich bij ziekte niet houdt aan het verzuimreglement? Volgens een uitspraak van rechtbank Amsterdam van 16 februari 2016 is er niet altijd sprake van verwijtbaar handelen als een werknemer niet alle verplichtingen bij ziekte opvolgt. Wel mag het salaris voor een bepaalde tijd worden ingehouden.

Ziekte

Werknemer was sinds 2006 werkzaam als schoonmaker. Op 6 december 2014 had hij zich ziek gemeld met klachten van psychische aard, (onder meer) omdat hij ongerust was over blootstelling aan asbest. De werknemer kreeg toestemming voor een vakantie van 11 juli 2015 tot 16 augustus 2015. Op 11 augustus 2015 belde zijn buurman de werkgever met de mededeling dat werknemer ziek bij familie in Marokko verbleef en dat hij niet terug kon reizen naar Nederland.

Loonstop en recht op ziekteverlof

De werkgever stelde een loonstop in tot het moment waarop werknemer de werkgever in staat zal hebben gesteld te beoordelen of recht op ziekteverlof bestaat. Werknemer liet weten dat hij in een psychose was geraakt, zwaar depressief was en met niemand praat. Daarbij heeft hij een verklaring van een behandelaar toegezonden.

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts verklaarde dat hij contact heeft gehad met de behandelaar en geadviseerd dat werknemer terug kon reizen naar Nederland. Daarop verzocht de werkgever de werknemer om naar Nederland terug te keren. Ook werd de werknemer uitgenodigd voor het spreekuur van de bedrijfsarts.

Deskundigenoordeel UWV

Het UWV oordeelde dat werknemer vanaf medio september 2015 in staat moest worden geacht naar Nederland terug te reizen en het spreekuur van de bedrijfsarts te bezoeken. Pas op 15 december 2015 deelde de werknemer mee terug te zijn in Nederland en zich beschikbaar te houden voor contact met de bedrijfsarts.

Ontbinding arbeidsovereenkomst (ontslag)

De werkgever verzocht de kantonrechter om ontslag door de arbeidsovereenkomst tussen partijen per direct te ontbinden, wegens

  • verwijtbaar handelen
  • of nalaten van werknemer
  • danwel een verstoorde arbeidsverhouding,

omdat de werknemer verzuimvoorschriften had genegeerd en niet mee werkte aan zijn re-integratie.

Verzuimreglement

De rechter oordeelde naar aanleiding van het verwerven de advocaat van de werknemer dat de werknemer tijdens zijn vakantie in Marokko niet had gehandeld conform het verzuimreglement door zich niet zelf (telefonisch) ziek te melden en naar Nederland te reizen. De medische verklaringen van zijn behandelaar in Marokko deden daar niet aan af, omdat het niet werd ondersteund met inhoudelijke medische gegevens.

Loonopschorting

De werknemer had geen aanspraak op loon over de periode van tekort schieten.

Afspraak met de bedrijfsarts afgezegd, verwijtbaar handelen?

Er was echter geen sprake is geweest van zodanig verwijtbaar handelen van de werknemer dat hierdoor zijn arbeidsovereenkomst moest worden ontbonden. Hij had immers vanaf december 2014 psychische klachten die verband hielden met zijn werkomstandigheden, met name de in 2014 ontdekte asbestbesmetting. Dat was volgens de kantonrechter toe te rekenen aan de werkgever.

Psychische klachten

Verder had de werknemer tijdig een afspraak met de bedrijfsarts afgezegd in verband met ziekte. De rechter sloot niet uit dat de psychische klachten van werknemer in Marokko aanzienlijk ernstiger zijn geworden, en dat daardoor zijn mogelijkheden om normaal te communiceren werden beperkt. Dat werd ondersteund door verklaringen. Ook had de werknemer informatie omtrent zijn verblijfsadres, zijn klachten en zijn behandeling aan de bedrijfsarts doen toekomen. Nadat hij in Nederland was teruggekeerd is hij passend werk gaan verrichten. De rechter concludeerde dat er sprake is geweest van

  • verwijtbaar handelen,
  • maar niet zodanig verwijtbaar dat de arbeidsovereenkomst moest worden ontbonden.

Ook was niet gebleken van een verstoorde arbeidsverhouding. Het verzoek van de advocaat van de werkgever om de arbeidsovereenkomst te ontbinden werd daarom afgewezen.

advocaat-ontslag-amsterdamVoor meer informatie over ontslag en ziekte kunt u contact opnemen met onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam.

Call Now Button