Ontslag op staande voet wegens concurrerende werkzaamheden, ook zonder verbod op nevenwerkzaamheden?

avatar

Ontslag op staande voet wegens concurrerende werkzaamheden, ook zonder verbod op nevenwerkzaamheden? advocaat ontslag Amsterdam

Veel (ex) werknemers doen wel eens nonchalant over het verrichten van concurrerende werkzaamheden tijdens het werk. Ook al zal de regeling over het concurrentiebeding binnenkort door een wetswijziging grotendeels op de schop gaan, dat betekent nog niet dat het beconcurreren van de eigen werkgever in alle gevallen is toegestaan. In een recente uitspraak overwoog de rechtbank dat een werknemer het vertrouwen van de werkgever onwaardig was geworden door tijdens zijn dienstverband een aan werkgever concurrerende onderneming op te zetten, ook al was er niets afgesproken over verboden nevenwerkzaamheden. Onze specialist arbeidsrecht in Amsterdam, Mr. Paul Snijders, licht dit toe aan de hand van deze uitspraak.

Bedrijf opgericht dat diensten aanbiedt die concurrerend zijn met de activiteiten van de werkgever

Het ging hier om een bedrijf dat gespecialiseerd was in het verrichten van onderwater reparaties, revisies en onderhoud aan schepen, scheepsinstallaties en booreilanden voor de commerciële energie- en marinemarkt. De werkgever was er op een gegeven moment achtergekomen dat de betreffende werknemer een bedrijf had opgericht dat diensten aanbiedt die concurrerend zijn met de activiteiten van de werkgever, dat dit bedrijf was ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, en onder meer over een website en een loods beschikte. Nadat de werkgever dit alles had geconstateerd is de werknemer op staande voet ontslagen.

Geen verbod op nevenwerkzaamheden

De werknemer was daar uiteraard niet mee eens en wilde het ontslag aanvechten. De kantonrechter ging hierin echter niet met de werknemer mee. Weliswaar was in de arbeidsovereenkomst geen verbod op nevenwerkzaamheden opgenomen, maar de rechter vond dat de goede uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet mag worden belemmerd. Het stond vast dat de werknemer dezelfde diensten aanbood als zijn werkgever. Hij daarbij lag het voor de hand dat de werknemer hierbij gebruik maakte van technieken die hij bij zijn oude werkgever had opgedaan. En hij bovendien stond vast dat het nieuwe bedrijf aan andere bedrijven al bepaalde diensten had aangeboden.

Vertrouwen onwaardig is geworden

De kantonrechter kwam zodoende tot het oordeel dat de werknemer heimelijk heeft geopereerd door gedurende zijn dienstverband  – zonder medeweten – een eigen onderneming op te richten waarmee hij aanbiedt. Daarbij heeft hij gebruik gemaakt van fotomateriaal van projecten die door de werkgever zijn uitgevoerd en hij heeft (ten minste een) klant(en) benaderd. Deze omstandigheden brengen met zich dat de werknemer het vertrouwen onwaardig is geworden zodat van de werkgever niet kon worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Er is dan ook sprake van een dringende reden die het gegeven ontslag op staande voet rechtvaardigt.

Uit deze uitspraak blijkt dat ook zonder een beding dat nevenwerkzaamheden verbiedt, het toch zo kan zijn dat de werknemer die concurrerende werkzaamheden aanbiedt, op staande voet kan worden ontslagen.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over concurrerende werkzaamheden en ontslag op staande voet

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht en ontslag in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, zoals over concurrerende werkzaamheden en ontslag op staande voet.

Call Now Button