Ongegrond ontslag statutair bestuurder, herstel van de arbeidsovereenkomst?

avatar

Ongegrond ontslag statutair bestuurder en herstel van de arbeidsovereenkomst

ontslagen bestuurder directeur statutair advocaat amsterdam arbeidsrecht

Een statutair bestuurder heeft zowel een arbeidsrechtelijke als een vennootschappelijke relatie tot de onderneming waar hij voor werkt. Een rechtsgeldig ontslag uit zijn vennootschappelijke positie brengt dan ook automatisch opzegging van de arbeidsovereenkomst met zich mee. In dit artikel bespreekt onze arbeidsrechtadvocaat uit Amsterdam, mr. Krystle Aaron-de Bies, een uitspraak waarin de rechter het ontslag van een statutair bestuurder moest toetsen.

Redelijke grond voor ontslag van een statutair bestuurder

Volgens onze arbeidsrechtspecialist dient voor een arbeidsrechtelijke opzegging een redelijke grond aanwezig te zijn. Voor een statutair bestuurder kan een ontslag zonder redelijke grond niet leiden tot herstel van de arbeidsovereenkomst. Het kan echter wel leiden tot toekenning van een billijke vergoeding. In deze zaak was de statutair bestuurder het niet eens met zijn ontslag. Hoewel de kantonrechter dus niks meer kon doen aan de opzegging van de arbeidsovereenkomst was het wel aan de rechter om te toetsen of het ontslag terecht was en of er recht was op een billijke vergoeding.

De e-grond bij ontslag: verwijtbaar handelen of nalaten

Voor verwijtbaar handelen of nalaten van een werknemer is vereist dat het de werknemer, behoudens evidente zaken zoals bijvoorbeeld diefstal, van tevoren duidelijk is wat voor de werkgever als ontoelaatbaar wordt beschouwd.

De bestuurder trad in 1997 in dienst bij de onderneming. Tot 15 april 2022 was er geen aanleiding voor de bestuurder om te bedenken dat zijn communiceren of leidinggeven ontoelaatbaar was. Dat kan onder omstandigheden anders zijn indien het voor de bestuurder zelf evident moest zijn dat zijn wijze van communiceren of leidinggeven ontoelaatbaar was. Dat was niet het geval.

De onderneming stelde aan de hand van een rapport dat sprake was van:

– een angst- en zwijgcultuur;

– een gevoel van intimidatie;

– een directieve stijl van leidinggeven; en

– een te hoge werkdruk.

Dit kon de onderneming alleen niet concreet bewijzen waardoor er geen sprake was van een voldragen e-grond.

De h-grond bij ontslag: een onoverbrugbaar verschil van inzicht

Na klachten van het personeel stond vast dat de bestuurder zijn wijze van leidinggeven en communiceren moest veranderen, maar dat betekende op zichzelf nog niet dat er een onoverbrugbaar verschil van inzicht was. De onderneming had hierover in gesprek moeten gaan met de bestuurder en hem de mogelijkheid moeten geven om zijn gedrag te veranderen.

De rechter oordeelde tevens dat van een bestuurder een hoge mate van zelfstandigheid mag worden verwacht, maar dat neemt niet weg dat hij ook moet worden gewezen op zijn tekortkomingen. Hier speelde mee dat de bestuurder ruim 25 jaar geen kritiek had gehad op zijn werkzaamheden. Volgens de rechter was ook hier geen sprake van een voldragen ontslaggrond.

De d-grond bij ontslag: disfunctioneren en de g-grond: verstoorde arbeidsverhouding

De onderneming stelde ook dat er sprake was van de bovengenoemde gronden. Wederom volgde de rechter de onderneming niet. De bestuurder had immers geen gelegenheid gekregen om zijn functioneren te verbeteren.

Billijke vergoeding na ontslag

Gelet op het bovenstaande was er geen redelijke grond voor opzegging. Dat betekende voor de bestuurder dat hij recht had op een billijke vergoeding.

Volgens onze arbeidsrechtspecialist moet de rechter hier rekening houden met alle omstandigheden van het geval. De rechter hield rekening met de volgende punten:

– dat de arbeidsovereenkomst zonder opzegging had doorgelopen tot 1 juli 2025;

– dat de bestuurder naast regulier loon ook recht had op bonussen;

– dat de bestuurder 60 jaar oud was;

– dat de bestuurder met zijn ervaring wel een nieuwe baan kon krijgen maar met minder loon.

Geen herstel arbeidscontract, wel vergoeding

Ondanks dat de rechtbank de arbeidsovereenkomst niet kon herstellen, kon zij wel concluderen dat het ontslag ongegrond was en dat de bestuurder recht had op een billijke vergoeding.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over ontslag statutair bestuurders.

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag en statutair bestuurders..

Call Now Button