Ontslag advocaat regio Schiphol

avatar

Advocaat ontslag Schipholontslag Advocaat Schiphol

Ontslag op Schiphol? Advocaat arbeidsrecht voor rechtshulp en juridisch advies

Bij ontslag in regio Schiphol geven wij direct rechtshulp en juridisch advies. Er zijn veel regels over ontslag krijgen, bijvoorbeeld bij opzegging op staande voet. Door ontslag eindigt een arbeidscontract, bijvoorbeeld na een schorsing of bij diefstal. Vaak gebeurt dat in een gesprek met daarna een ontslagbrief. Dit ontslag moet vaak aan strenge voorwaarden en criteria voldoen, wil het standhouden als de werknemer het ontslag gaat aanvechten. Dit aanvechten of laten vernietigen door de rechter kan binnen een termijn van 2 maanden na de opzegging. Onze advocaat ontslagrecht is specialist in ontslag en adviseert zowel werkgevers als werknemers. 

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Ontslag op staande voet: rechtshulp en juridisch advies op SchipholOntslag en recht op WW

Een ontslagen werknemer op Schiphol krijgt van het UWV geen WW uitkering bij opzegging op staande voet. Een werkgever mag daarom iemand alleen ontslaan op staande voet als daar een goede dringende reden en een redelijke grond voor is. Een redelijke grond is bijvoorbeeld: diefstal, verduistering op het werk of herhaalde werkweigering. Dat alles kan ook bij ziekte.

Eisen aan opzegging

Voor een opzegging op staande voet gelden de volgende eisen:

  • Dringende ontslagreden;
  • Deze dringende reden moet meteen zijn medegedeeld;
  • Het moet onverwijld gegeven worden.

Dringende redenen voor opzegging op staande voet

Onze advocaat ontslagrecht geeft juridisch advies en voert gerechtelijke procedures over opzegging op Schiphol en omstreken.

Omstandigheden van het geval tellen ook mee

Ook al is aan alle voorwaarden voldaan, dan nog kunnen de concrete omstandigheden van het geval met zich mee dat er onvoldoende grond is voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Een advocaat kan het ontslag daardoor voorleggen aan de rechter. Het is vervolgens aan de rechter om dat alles -achteraf- te wegen.

Ontslag vernietigen op Schiphol bij de kantonrechter in Haarlem

Als niet aan alle voorwaarden is voldaan, is de opzegging op staande voet vernietigbaar. Een advocaat of jurist kan dit herroepen bij de kantonrechter in Haarlem als de werknemer zijn werkzaamheden op Schiphol verricht.

Ook kan een billijke vergoeding worden opgelegd.

Doorbetaling salaris en wedertewerkstelling

Tevens kan een advocaat een verzoek tot doorbetaling van het salaris indienen. Of achterstallig loon vorderen. Ook kan de rechter de werkgever veroordelen om de werknemer toe te laten tot de werkzaamheden. Onze advocaat ontslagrecht heeft veel medewerkers op Schiphol bijgestaan en kan u hierover voorlichten.

Vaststellingsovereenkomst sluiten na ontslag op staande voet

In veel gevallen beslist een werkgever na opzegging op staande voet om het ontslag in te trekken of terug te draaien. Dat gebeurt dan met met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst). Onze advocaat arbeidsrecht is specialist in vaststellingsovereenkomsten.

ontslag op staande voet Schiphol Contact met advocaat over ontslag op Schiphol

Bij opzegging op staande voet is haast geboden. Er zijn veel regels over het eindigen van een dienstverband. Neem tijdig contact op met onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht mr. P.Chr. Snijders in geval van (dreigend) ontslag op staande voet in regio Schiphol.

Call Now Button