Wanneer is een ontslag op tijd gegeven bij verschillende ontslaggronden?

avatar

Samengestelde gronden voor ontslag op staande voet

Wanneer is een ontslag op tijd bij verschillende ontslaggronden? advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Een ontslag op staande voet moet altijd onverwijld, dus onmiddellijk, worden gegeven. Dit houdt in dat de werkgever niet te veel tijd mag laten tussen het ontdekken van de reden van het ontslag op staande voet en het daadwerkelijk geven van het ontslag op staande voet. Soms kan een ontslag echter gebaseerd zijn op meerdere redenen. In dit artikel legt onze arbeidsrechtadvocaat uit Amsterdam, mr. Krystle Aaron-de Bies, uit hoe onverwijld een ontslag op staande moet worden gegeven als sprake is van samengestelde gronden.

Samengestelde dringende reden bij ontslag

Een werkgever mag een arbeidsovereenkomst enkel opzeggen als daar een redelijk grond voor is. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat wanneer een ontslag op staande voet berust op samengestelde dringende reden, dus verschillende ontslagredenen tegelijkertijd, de rechter moet onderzoeken wanneer ten aanzien van alle relevante gronden een vermoeden ontstond dat zij zich hebben voorgedaan. Ook moet worden bekeken of op dat moment voldoende voortvarend is gehandeld bij het doen van onderzoek en het geven van ontslag.

Voortvarend gehandeld bij het doen van onderzoek en het geven van ontslag

In de concrete zaak betrof het een geval waarin de werkgever het vermoeden kreeg dat de werknemer betrokken was bij onregelmatigheden. De werkgever had onderzoek ingesteld naar de gegrondheid daarvan. Uit dit onderzoek kwamen verschillende feiten aan het licht die voor de werkgever aanleiding hebben gevormd de werknemer op staande voet te ontslaan. Maar was het ontslag nog wel onverwijld gegeven?

Is er ten aanzien van dat samenstel voldoende voortvarend gehandeld?

De Hoge Raad oordeelde dat de rechter dan de volgende punten moet toetsten:

  1. is het ontslag onverwijld gegeven;
  2. heeft de werkgever voldoende voortvarend onderzoek verricht of laten verrichten;
  3. of de werkgever zich voldoende voortvarend van de, ook tussentijdse, bevindingen uit het onderozek op de hoogte heeft gesteld; en
  4. dat de werkgever na het bekend worden ervan voldoende voortvarend is overgegaan tot het ontslag op staande voet.

Bij de beoordeling van dit laatste kan de rechter ook in aanmerking nemen of de tussentijdse resultaten van het onderzoek rechtvaardigen dat nader onderzoek is gedaan voordat is overgegaan tot het ontslag op staande voet.

Voor zover de werkgever de aan het licht gekomen feiten als een samengestelde dringende reden aan het ontslag ten grondslag heeft gelegd, zal de rechter moeten onderzoeken of ten aanzien van dat samenstel voldoende voortvarend is gehandeld

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over ontslag op staande voet

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, zoals een ontslag op staande voet.

Call Now Button