Ontslag op staande voet wegens auto werkgever

avatar

Rechtbank Limburg heeft geoordeeld dat het in strijd met bedrijfsbeleid gebruik maken van een bedrijfsauto voor privé doeleinden leidt tot ontslag op staande voet. Werknemer werkte als accountmanager bij een bedrijf in kantoorbenodigdheden. Het bedrijf heeft vijf poolauto’s in haar bezit, voor medewerkers die naar een zakelijke afspraak moeten reizen.

Ontslag advocaat AmsterdamOntslag op staande voet

Werknemer was op staande voet ontslagen, omdat hij driemaal een poolauto had gebruikt zonder dat daarvoor een zakelijke aanleiding bestond, waaronder woon-werkverkeer. De werkgever voerde aan dat het bedrijfsbeleid duidelijk was, dat bepaalt dat het verboden is een poolauto voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. De kantonrechter volgde deze stellingen: werknemer was van het bedrijfsbeleid op de hoogte en ondertekende meermalen een schriftelijke verklaring dat de poolauto’s niet voor persoonlijke doeleinden mochten worden gebruikt.

Bovendien had de werknemer in zijn verzoekschrift, in zijn verweerschrift, en vervolgens op de mondelinge behandeling wisselende verklaringen afgelegd over toestemming voor het gebruik van de poolauto op verschillende momenten.

Verrijking ten koste van de werkgever

Het verweer dat de werknemer de auto alleen voor woon-werkverkeer gebruikte, baatte hem niet. De kantonrechter overwoog dat hij maandelijks een reiskostenvergoeding van € 145,00 van zijn werkgever ontving teneinde zijn eigen vervoer te kunnen bekostigen. Door desalniettemin 1338 kilometer te rijden met een poolauto zonder daarvoor de brandstofkosten te betalen heeft hij zich verrijkt ten koste van zijn werkgever, aldus de kantonrechter.

De kantonrechter acht het handelen van werknemer zodanig ernstig dat in redelijkheid niet kan worden verlangd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. De persoonlijke omstandigheden van werknemer maken dit oordeel niet anders.

Ontslag op staande voet wegens dringende reden

Op grond van artikel 7:677 lid 1 BW is ieder van partijen bevoegd de arbeidsovereenkomst onverwijld op grond van een dringende reden op te zeggen, onder onverwijlde mededeling van die reden aan de wederpartij. Ingevolge artikel 7:678 lid 1 BW worden als dringende redenen beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die tot gevolg hebben dat van de werkgever redelijkerwijs niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Diefstal van de werkgever, waaronder ook ongeoorloofd gebruik van een bedrijfsauto kan vallen, levert zo’n dringende reden op.

contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam.Juridisch advies over ontslag op staande voet in Amsterdam

Voor meer informatie en juridisch advies over ontslag op staande voet kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam.

Call Now Button