Ontslag op staande voet wegens diefstal fles drank terecht?

avatar

Diefstal supermarkt ontslag advocaat Amsterdam

Een ontslag op staande voet mag worden gegeven als de werknemer, in strijd met de regels, eigendommen meeneemt die toebehoren aan de werkgever. Maar geldt dat ook als duidelijk is geworden dat een meegenomen fles toen geen eigendom van de werkgever (Jumbo) was? Onze advocaat arbeidsrecht mr. Paul Snijders licht dit toe aan de hand van een uitspraak van rechtbank Rotterdam.

Gevonden voorwerp

De werknemer had aangegeven dat de fles Bacardi rum een gevonden voorwerp was, bestemd om weggegooid te worden. Na onderzoek was gebleken dat de werknemer de fles met Bacardi rum mee naar huis had genomen, zonder toestemming van de leidinggevenden. De fles stond in het kantoor van de teamleider van Jumbo. Om die reden was de werknemer op staande voet ontslagen.

Ontslag op staande voet bij diefstal

In de ontslagbrief stond dat de dringende reden voor het ontslag is dat werkneemster een eigendom van Jumbo zou hebben weggenomen, zonder te betalen. Later bleek dat de fles geen eigendom van Jumbo was. Toch vond de kantonrechter, ondanks dat de fles Bacardi rum niet van Jumbo was, het ontslag op staande voet rechtsgeldig.

Bedrijfsreglementen van supermarkt

De werkneemster had gezegd dat ze dacht dat voor de fles Bacardi rum de procedure voor een retourproduct gevolgd had moeten worden, wat zij echter niet heeft gedaan. De werkneemster had tijdens een interview ook gezegd dat ze “uiteraard” bekend is met de Jumbo-bedrijfsreglementen en dat ze ook op de hoogte was van de te volgen procedure wanneer een product retour komt.

De werkneemster had zodoende volgens de rechter echter in strijd met de bekende regels van Jumbo gehandeld door de fles Bacardi mee naar huis te nemen. Zij had hier volgens de rechter ook geen plausibele of rechtvaardigende reden voor gegeven. Dat zij de fles meenam vanuit ‘veiligheidsoverweging’ vond de kantonrechter niet aannemelijk.

Stelende werknemers krijgen ontslag

De kantonrechter was het met Jumbo eens dat zij dit soort regels moet hanteren om zich te wapenen tegen ‘stelende’ werknemers. Daarbij hanteert Jumbo volgens haar bedrijfsreglement een ruime definitie voor de begrippen diefstal, fraude en verduistering. De kantonrechter concludeert dat het ontslag op staande voet dus rechtsgeldig is gegeven, ook al was de fles op dat moment geen eigendom van de supermarkt.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over ontslag op staande voet

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, zoals ontslag op staande voet bij diefstal.

 

Call Now Button