Ontslag op staande voet vernietigen

avatar

Advocaat voor vernietigen ontslag op staande voet Advocaat ontslag staande voet vernietigen transitievergoeding

Ontslag op staande voet vernietigen: ontslagadvocaat in regio Amsterdam voor rechtshulp en juridisch advies

Bent u ontslagen op staande voet en wilt u dat door de rechter laten vernietigen? Als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in regio Amsterdam geven onze specialisten ontslagrecht direct rechtshulp, juridisch advies en informatie bij het laten vernietigen van ontslag op staande voet.

Bij ontslag op staande voet eindigt een arbeidscontract meteen, bijvoorbeeld na een schorsing of bij diefstal. Meestal gebeurt dat met een ontslagbrief. U bent meteen uw werk en inkomen kwijt dus moet u direct handelen. Alleen een rechter kan een onterecht gegeven ontslag op staande vernietigen. Onze juristen checken voor u of het ontslag aan de voorwaarden en voor het ongedaan maken voldoet, om te beoordelen of het ontslag zal standhouden als we het ontslag voor u in een procedure bij de kantonrechter willen laten vernietigen.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Dit laten vernietigen door de rechter moet op korte termijn, binnen 2 maanden, gebeuren. Onze advocaat ontslagrecht is specialist in het laten vernietigen van ontslag op staande voet. Deze adviseert zowel werkgevers als werknemers. Wij kunnen snel schakelen, dus bel ons meteen zodra u bent ontslagen of dreigt te worden ontslagen.

Ontslag op staande voet Hoofddorp: rechtshulp en juridisch adviesOntslagen op staande voet: geen recht op WW

Een werknemer krijgt van het UWV geen WW uitkering bij opzegging op staande voet, omdat u in dat geval verwijtbaar werkloos bent. Een werkgever mag daarom volgens de regels van de wet (ontslagrecht) alleen ontslaan op staande voet als daar een dringende reden voor is. U blijft verwijtbaar werkloos totdat de rechter anders heeft beslist.

Wat is een dringende reden bij ontslag op staande voet?

Denk aan diefstal, verduistering op het werk of herhaalde werkweigering na een waarschuwing. Als u dus besluit om een gespecialiseerde advocaat ontslagrecht het ontslag laten vernietigen dan toetst de kantonrechter het volgende:

  • Er moet sprake zijn van een -voldoende- dringende reden;
  • Deze dringende reden moet de werknemer medegedeeld worden;
  • Het ontslag op staande voet moet onverwijld dus zo snel mogelijk gegeven worden.

Omstandigheden van het geval ontslag HoofddorpOpgelet: alle omstandigheden van het geval tellen mee!

Ook al is aan een van de voorwaarden voldaan, dan nog kan het zijn dat de concrete omstandigheden van het geval er voor zorgen dat er onvoldoende grond is voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Ontslag heeft immers vergaande gevolgen voor de werknemer. Onze ontslagadvocaat in Amsterdam kan het ontslag om deze reden laten vernietigen bij de rechter. Het is dan aan de rechter om alles mee te wegen. Omstandigheden die meewegen zijn bijvoorbeeld:

  • de duur van de arbeidsovereenkomst;
  • de aard en de ernst van de gedraging;
  • de wijze waarop de werknemer heeft gefunctioneerd;
  • persoonlijke omstandigheden zoals uw leeftijd en de gevolgen van het ontslag op staande voet.

Vernietigen van ontslag door advocaat HoofddorpOntslag laten vernietigen door een advocaat arbeidsrecht

Als niet aan alle voorwaarden is voldaan, dan vernietigt de rechter het ontslag. Is de rechter het met dus u eens, dan blijft de arbeidsovereenkomst in stand.

Aanspraak maken op een billijke vergoeding bij terugdraaien ontslag

Soms wil een ontslagen werknemer echter niet verder bij deze werkgever, maar wel financieel gecompenseerd worden wegens een onterecht gegeven ontslag op staande voet. Dan zullen onze advocaten de kantonrechter vragen om een billijke vergoeding op te leggen. Daarnaast zullen onze ontslagspecialisten aanspraak maken op betaling van de gefixeerde schadevergoeding. Dat is een bedrag gelijk aan de opzegtermijn die de werkgever in acht had moeten nemen. Tevens kan de wettelijke transitievergoeding worden gevraagd. Ook deze verzoeken moeten op tijd zijn ingediend.

Alle reden dus om een ontslagspecialist te bellen voor een snel advies over het laten vernietigen van uw ontslag.

Hoger beroep bij ontslag

Is men het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter over het ontslag? Dan kunnen beide partijen hiertegen in hoger beroep gaan. Onze advocaten ontslagrecht in Amsterdam mogen hoger beroep instellen en hebben daar veel ervaring mee.

Doorbetaling salaris en wedertewerkstelling

Als u bent ontslagen dan kunnen onze experts een verzoek tot doorbetaling van het salaris indienen en achterstallig loon vorderen, met de wettelijke verhoging. Die kan oplopen tot 50%. Ook kunnen onze advocaten de rechter vragen, bij het vernietigen van het ontslag, om de werkgever te veroordelen om de werknemer op straffe een dwangsom toe te laten tot de werkzaamheden.

Ontslag bij ziekte is mogelijk

Soms is ontslag op staande voet ook mogelijk bij een zieke werknemer, als een werknemer  zich bijvoorbeeld niet aan de controlevoorschriften houdt. Meestal moeten dan wel andere (bijzondere) omstandigheden meespelen.

Voorbereiden opzegging

staande voet ontslag Hoofddorp
Een ontslagbrief moet juist en volledig zijn. Dit mag een werkgever achteraf niet met nieuwe argumenten aanvullen. Laat u zich hierover voorlichten door onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam.

Verzoek voor zover vereist: ontbinden arbeidscontract bij de kantonrechter

Om het risico op het laten vernietigen van ontslag te vermijden dienen veel werkgevers na ontslag een verzoek tot  ‘ontbinding voor zover vereist’ bij de kantonrechter in. Dan kan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst alsnog op een latere datum beëindigen als het ontslag geen stand houdt. Uiteraard moeten er voldoende redenen moeten zijn om dit te rechtvaardigen.

Vaststellingsovereenkomst na ontslag op staande voet

In veel gevallen wil een werkgever na een brief van een advocaat die het ontslag laten vernietigen het ontslag nog wel intrekken of terugdraaien door alsnog een ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst) te regelen. Dat heet ook wel een schikking of ontslag met wederzijds goedvinden. Het voordeel hiervan is dat er meteen duidelijkheid is, en partijen geen procedure bij de kantonrechter over de opzegging hoeven te voeren. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is specialist in vaststellingsovereenkomsten.

ontslag op staande voet advocaat Hoofddorp Contact met ontslag advocaat in regio Amsterdam voor vragen over het laten vernietigen ontslag op staande voet

Om ontslag op staande voet laten vernietigen moet u snel handelen. Twijfelt u over de vraag of het ontslag op staande voet terecht is gegeven of wilt u het omgedaan laten maken? Neem meteen contact op met onze ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders in geval van (dreigend) ontslag op staande voet.

 

Wat moet ik doen bij ontslag?

Teken niets, ga met niets akkoord maar neem contact op met een advocaat ontslagrecht. Zeg dat u op de zaak terugkomt. Ook kunt u aangeven dat dat u het niet eens bent met het ontslag.

Moet ik bezwaar maken tegen ontslag?

Het is verstandig om meteen na het ontslag bezwaar te maken, per aangetekende brief, e-mail of what’s app, en in de protestbrief aan te geven dat u zich ‘beschikbaar houdt voor de bedongen werkzaamheden’.

Wanneer moet ik bij ontslag een advocaat bellen?

U moet na ontslag zo snel mogelijk juridische hulp inschakelen. U heeft maar twee maanden de tijd om het ontslag aan te laten vechten bij de kantonrechter. Het beoordelen van uw zaak en het opstellen van een verzoekschrift kost enige tijd. Misschien moeten bepaalde zaken eerst bewezen worden. Een ontslagspecialist kan voor u nagaan of het ontslag op staande voet aan alle voorwaarden voldoet en met u alle kansen bespreken.

Heb ik bij ontslag op staande voet recht op WW?

In principe niet. Daarom is het zaak dat een ontslagspecialist tijdig een verzoekschrift voor u indient om het ontslag terug te draaien en/of onderhandelingen met de werkgever opstart. Alleen dan kunt u wellicht alsnog recht op een WW-uitkering krijgen.

Ontslag op staande voet vernietigen Amsterdam

Call Now Button