Ontslag op staande voet, deskundigenoordeel en ontslagbrief

avatar

Ontslag op staande voet, deskundigenoordeel en ontslagbrief

advocaat Ontslag op staande voet, deskundigenoordeel en ontslagbrief amsterdamOnze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag op staande voet, deskundigenoordeel en de ontslagbriefRechtbank Amsterdam heeft hierover op 4 oktober 2018 een uitspraak gedaan. Onze advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en ontslagrecht mr. Snijders stond in deze zaak de werknemer bij. De kernvraag in deze procedure was of de werknemer rechtsgeldig op staande voet is ontslagen. De advocaat van de werkgever had aangegeven dat de werknemer op staande voet was ontslagen door middel van aangetekende verzending van de ontslagbrief aan de werknemer. Mr. Snijders stelde in de ontslagprocedure dat deze brief de werknemer nooit had bereikt en dat de werknemer pas veel later op de hoogte is geraakt van de ontslagbrief. Daardoor was er geen sprake van een onverwijld gegeven ontslag op staande voet. Kantonrechter Amsterdam volgde het verweer van mr. Snijders. Ook volgens de rechtbank Amsterdam was er geen sprake van

  • een onverwijlde opzegging
  • en van een onverwijlde mededeling van het ontslag aan de werknemer.

Bewijs van de verzending ontslagbrief

De advocaat van de werkgever had ter bewijs van de verzending een kopie overgelegd van een envelop met diverse stickers. Op deze envelop staat echter geen adres van de werknemer noch blijkt uit deze kopie waarom de brief werknemer niet heeft bereikt. Daarmee is volgens de kantonrechter Amsterdam niet komen vast te staan dat de ontslagbrief daadwerkelijk op 29 maart 2018 was verzonden, noch dat de brief daadwerkelijk bij de werknemer is aangeboden. Daarom komt het volgens de kantonrechter in Amsterdam voor rekening en risico van de werkgever dat de brief niet is ontvangen.

Mededeling ontslagreden

De kantonrechter Amsterdam overwoog dat het verweer van de werkgever dat het ontslag later met de toenmalig partner van werknemer was besproken, ook geen hout snijdt. Dit gesprek vond pas minimaal zeven dagen na het ontslag plaats.

Gezien al het voorgaande houdt het gestelde ontslag op staande voet volgens de kantonrecht Amsterdam geen stand.

Geen recht op loon en deskundigenoordeel UWV

Verder betoogde de advocaat van de werkgever dat de werknemer zich niet beschikbaar heeft gehouden voor werk en derhalve geen recht heeft op loon. Ook dit verweer werd gepasseerd. Uit WhatsApp-berichten had de werkgever in redelijk moeten begrijpen dat de werknemer zich per die dag ziek heeft gemeld.

Dat werkgever geen bedrijfsarts heeft ingeschakeld, ondanks verzoeken van werknemer via WhatsApp, komt volgens de kantonrechter Amsterdam voor rekening en risico van werkgever.

Evenmin kon onder de gegeven omstandigheden van werknemer worden gevergd een deskundigenoordeel van het UWV over te leggen.

Ontslag niet rechtsgeldig

De kantonrechter Amsterdam concludeerde dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is gegeven. Dat brengt mee dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Om die reden kende de kantonrechter Amsterdam de wettelijke verhoging van 50% over het achterstallige salaris toe, als ook de wettelijke rente.

Ontslag op staande voet, deskundigenoordeel en ontslagbrief amsterdam advocaatContact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over ontslag op staande voet, deskundigenoordeel en ontslagbrief

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over ontslag op staande voet, deskundigenoordeel, ontslagbrief en alle andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

[ratings]

Call Now Button