Geen ontslag voor strippende muziekleraar

avatar

Juridisch advies bij ontslag in het onderwijs

Advocaat ontslag in het onderwijs AmsterdamU zoekt een advocaat in Amsterdam bij ontslag in het onderwijs? Onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam geven juridisch advies bij ontslag in het onderwijs. Waneer is ontslag in het onderwijs mogelijk? Een van de voorbeelden is ontslag in het onderwijs, is ontslag wegens grensoverschrijdend gedrag. Dat probeerde de werkgever met een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. 

Rechtbank Amsterdam heeft op 29 januari 2013 in kort geding bepaald in een ontslagzaak in het onderwijs, dat een leraar van een muziekschool die in zijn vrije tijd actief is als naaktmodel en stripper, en als zodanig adverteert op internet, om die reden niet mag worden ontslagen. Het ontslag op staande voet was gegeven na een anonieme klacht.

CAO onderwijs en nevenfuncties muziekschool

De rechtbank moest oordelen over dit ontslag in het onderwijs en overwoog dat de docent ingevolge de CAO gehouden was om zijn activiteiten als model en stripper te melden bij de Muziekschool. Het poseren als model voor herenondergoed heeft hij volgens zijn advocaat vroeger gemeld en dat was toen niet  verboden. Of ook toestemming is gegeven voor poseren als naaktmodel was in dit kort geding over ontslag in het onderwijs niet vast te stellen.

Ten onrechte had de docent het strippen niet doorgegeven aan de Muziekschool, vond de advocaat van de werknemer. Dat biedt echter onvoldoende grond voor een ontslag op staande voet. Vooral het werken als stripper werd door de Muziekschool onacceptabel geacht.

Ontslag in het onderwijs: advocaat werkgever vreest voor onethisch en onacceptabel gedrag

De rechter overwoog dat de bij ouders bestaande vrees voor kindermisbruik naar aanleiding van diverse misbruikzaken en het poseren als naaktmodel en optreden als stripper van een andere orde zijn. Dat was niet zomaar een reden voor ontslag in het onderwijs.

Volgens de rechter voerde de advocaat van de docent terecht aan dat zijn geval onder meer vergelijkbaar is met deelname aan de Gay-parade, waarbij ook wordt gestript en waarvan niet gezegd kan worden dat dit door de huidige maatschappij als onethisch en onacceptabel voor een docent wordt gezien. Verder was onbetwist dat er geen enkele opzegging van de ouders heeft plaatsgevonden.

Rechter kijkt bij ontslag naar ernstige financiële gevolgen van een ontslag op staande voet in het onderwijs

Bovendien bleek volgens de advocaat dat de docent bereid was om zijn stripactiviteiten te staken en de advertentie heeft verwijderd. Daarmede heeft hij er volgens zijn advocaat blijk van gegeven wel degelijk rekening te willen houden met de wensen van de Muziekschool.

Dat, gecombineerd met het bijna dertig jaar durende dienstverband en de leeftijd van de docent, alsmede de ernstige financiële gevolgen van een ontslag op staande voet, maakt dat voorshands is aangenomen dat het ontslag op staande voet in het onderwijs niet in stand kon blijven.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over ontslag in het onderwijs

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Wij staan werkgevers en werknemers in het onderwijs bij in geval van ontslag. Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht en ontslag in het onderwijs.

Call Now Button