Vaststellingsovereenkomst

avatar

Hoe werkt een vaststellingsovereenkomsten bij ontslag?

Vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst (ontslagovereenkomst) die voldoet aan de eisen van het UWV geeft normaalgesproken recht op (behoud van) een WW uitkering. Niet elke ontslagbrief voldoet echter aan die voorwaarden. Daarom is het altijd verstandig om ontslag met wederzijds goedvinden door een jurist te laten toetsen voordat u tekent.

Ontslag met wederzijds goedvinden: Hoe werkt een vaststellingsovereenkomst?Onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam toetsen uw ontslagovereenkomst

Onze advocaat beoordeelt of de ontslagregeling acceptabel is, daarnaast geven wij als advocaat juridisch advies over de onderdelen van de ontslagovereenkomst (vso). Als nodig onderhandelen wij met de werkgever voor een beter resultaat. Dit kan bij alle soorten arbeidscontracten, ook bij deeltijd en een 0 uren contract. WS Advocaten Amsterdam controleert de afspraken over het ontslag op de volgende punten:

 • vergoeding van de juridische advocaatkosten
 • uitbetaling van openstaande vakantiedagen en verlofuren
 • bonus en dertiende maand
 • getuigschrift
 • fictieve opzegtermijn en einddatum uitdiensttreding
 • relatiebeding
 • transitievergoeding of ontslagvergoeding
 • vrijstelling van werk
 • postcontractuele bedingen (zoals relatiebeding en concurrentiebeding)
 • geheimhouding
 • bedenktijd
 • finale kwijting over en weer.

Vaststellingsovereenkomst controleren betreffende de transitievergoeding

Een belangrijk onderdeel van een beëindigingsvoorstel is de transitievergoeding, een vorm van ontslagvergoeding. Deze ontslagvergoeding is niet verplicht bij een vaststellingsovereenkomst, maar dit wel vaak het (minimum) uitgangspunt. In de praktijk knoopt men vaak aan bij de wettelijke regeling over ontslagvergoeding. Niettemin geldt hier de contractsvrijheid en kunnen wij over elk onderdeel met uw werkgever onderhandelen, dus ook over de hoogte van (of het ontbreken van) een transitievergoeding.

Kantonrechtersvergoeding in de beëindigingsovereenkomst

In sommige gevallen is de kantonrechtersvergoeding opgenomen in een beëindigingsovereenkomst, bijvoorbeeld bij een sociaal plan of reorganisatie. Onze advocaat in Amsterdam kan de vergoeding voor u uitrekenen en controleren.

Ontslag met wederzijds goedvinden tijdens ziekte tekenen: niet doen

Een zieke werknemer kan tijdens arbeidsongeschiktheid beter niet met een ontslagregeling of beëindigingsovereenkomst akkoord gaan. Als hij of zij vrijwillig tekent voor ontslag heeft u meestal geen recht op een ZW (en WW) uitkering. Dit is alleen anders als de arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar duurt, of samenhangt met de arbeidsrelatie.

Na 2 jaar ziekte (104 weken) is vrijwillig ontslag wel mogelijk, tenzij het UWV de werkgever een loonsanctie oplegt.

Vaststellingsovereenkomst tekenen bij een tijdelijk contract

Ook bij een tijdelijk contract zonder tussentijds opzegbeding kan het tekenen van een contract over uw ontslag een probleem geven.

Juridische kosten bij het controleren van een ontslagovereenkomst

De advocaatkosten (kosten rechtsbijstand) voor het controleren van een vaststellingsovereenkomst worden vrijwel altijd vergoed door de werkgever. Daarom is ons advies voor werknemers in principe gratis.

Hoe werkt een vaststellingsovereenkomsten bij ontslag met wederzijds goedvindenVaststellingsovereenkomst laten controleren door advocaat ontslagrecht in Amsterdam

Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in juridisch advies over vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Voor het controleren van uw vaststellingsovereenkomst of het onderhandelen over uw beëindigingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden kunt u contact opnemen met onze ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam, mr. P.Chr. Snijders: 020-5221999.

http://vaststellingsovereenkomst.amsterdam

 

Call Now Button