Ontslag en leeftijdsdiscriminatie

avatar

Onderscheid naar leeftijd bij het aangaan en het beëindigen van een arbeidsverhouding

onderscheid ontslag leeftijd advocaat Amsterdam

Mag een werkgever onderscheid maken bij ontslag wegens de leeftijd van een bejaarde werknemer? Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 3 juli 2013 het verzoek om de arbeidsovereenkomst met een 75-jarige werknemer te ontbinden, afgewezen. De Wet gelijke behandeling verbiedt discriminatie op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL). Onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht beantwoordt vragen over arbeidsrecht en ontslag wegens leeftijd.

Werkgever vraagt ontslag wegens 75 jarige leeftijd

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 3 juli 2013 het verzoek van een advocaat om de arbeidsovereenkomst met een 75-jarige werknemer te ontbinden, afgewezen. Intratuin stelde dat het van haar niet kan worden gevergd dat zij de werknemer in dienst houdt en dat het ‘alleszins redelijk is om de werknemer te vervangen door een jongere werknemer’ met het doel om de doorstroming van de arbeidsmarkt te bevorderen.

Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid

De kantonrechter overwoog dat de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL) bepaalt, dat het niet toegestaan is onderscheid naar leeftijd te maken bij het aangaan en het beëindigen van een arbeidsverhouding, tenzij er sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond. Van een objectieve rechtvaardigingsgrond was volgens de rechter niet gebleken.

Geen objectieve rechtvaardigingsgrond voor discriminatie wegens leeftijd

Een ‘zwaarwegende bedrijfsbelang’ was ook niet aan de orde. De vrijheid om een bedrijf naar eigen inzicht in te richten, ‘noch een leeftijd van 75 jaar leveren als zodanig zwaarwegende bedrijfsbelangen op en deze kunnen een leeftijdsonderscheid evenmin rechtvaardigen’.

Risico op arbeidsongeschiktheid is geen wijziging van omstandigheden

Tenslotte had Intratuin nog aangevoerd dat het een feit van algemene bekendheid is dat een zodanig hoge leeftijd het risico op arbeidsongeschiktheid vergroot. Het enkel ouder worden van de werknemer achtte de rechter onvoldoende om een wijziging van omstandigheden aan te nemen. Ook een mogelijk verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid is geen objectieve rechtvaardiging voor het bij beëindiging van het dienstverband op grond van leeftijd onderscheid maken tussen werknemers.

Mede omdat er een goede verstandhouding bestaat en het functioneren van de werknemer verder niet ter discussie staat, werd het verzoek afgewezen. De werkgever zal dus nog enig geduld moeten hebben met deze werknemer.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over onderscheid naar leeftijd bij het aangaan en het beëindigen van een arbeidsverhouding

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht en ontslag wegens leeftijd.

 

Call Now Button