Geen ontslag voor caissiere supermarkt die aan de kassa te weinig afrekende

avatar
Ontslag staande voet supermarkt schuldigverklaring advocaat Amsterdam

Ontslag caissière supermarkt teruggedraaid

In een door advocaat mr. Snijders te Amsterdam behandelde ontslagzaak was een 18-jarige kassamedewerkster van een supermarkt op staande voet ontslagen omdat zij als caissière te weinig afbakbroodjes in rekening had gebracht bij een klant en daarvoor een schuldigverklaring had getekend. De Kantonrechter in Utrecht oordeelde echter dat het ontslag op staande voet van Lidl niet terecht was, ook een verzoek van de supermarkt om de arbeidsovereenkomst te ontbinden werd afgewezen.

Caissière terecht ontslagen omdat zij opzettelijk te weinig afrekent?

Wat was er aan de hand? De werkneemster, 18 jaar oud, werkte in een een supermarkt als hulpkracht/cassiere. Terwijl zij achter de kassa van de winkel zat, heeft zij te weinig afbakbroodjes in rekening gebracht aan een klant die zij vaag kende. Zij heeft uiteindelijk schriftelijk in een verklaring erkend dat zij bewust niet alle broodjes bij de kassa heeft aangeslagen. Om die reden werd zij op staande voet ontslagen.

Advocaat protesteert tegen ontslag op staande voet

Mr Paul Snijders als advocaat van de werkneemster heeft per brief geprotesteerd tegen het ontslag van de detailzaak en aangegeven dat zij onder zware druk is gezet om te ‘bekennen’. Werkneemster gaf aan dat zij uitsluitend heeft ‘bekend’ in een schuldigverklaring  om ervan af te zijn en zodat haar ouders niet zouden worden ingelicht en dat er sprake is geweest van een vergissing.

De supermarkt vond dat de werkneemster opzettelijk te weinig broodjes aan de kassa had afgerekend, ook omdat de werkneemster dat later in een getekende verklaring heeft toegegeven. Advocaat mr. Snijders begon voor de caissière een ontslagzaak bij de kantonrechter in Utrecht, waar hij namens de caissière o.a. doorbetaling van loon en wedertewerkstelling in de functie van caissière verzocht.

De kantonrechter kon op grond van de beelden echter niet vaststellen dat de werkneemster van de supermarkt opzettelijk te weinig broodjes had aangeslagen.

Schriftelijke schuldbekentenis of schuldig verklaring diefstal niet geldig

Over de schriftelijke verklaring van de werkneemster, waarin zij zich schuldig verklaarde aan diefstal en verduistering, oordeelde de kantonrechter dat het aannemelijk is dat werkneemster de gevolgen van de verklaring niet voldoende heeft kunnen overzien, en dat zij zich onder druk gezet voelde. Een goed werkgever behoort volgens de rechter een jonge en onervaren medewerker goed voor te bereiden op zo’n belangrijk gesprek en erop aan te dringen dat deze zich laat bijstaan door een ouder of een andere vertrouwenspersoon.

  • Als dat niet lukt, dan moet de schriftelijke verklaring mee naar huis worden gegeven zodat de werknemer deze verklaring thuis in alle rust nog eens door kan lezen.
  • Nu dat niet is gebeurd, heeft de supermarkt niet mogen aannemen dat werkneemster werkelijk wilde verklaren wat zij heeft opgeschreven/ondertekend.

Geen zerotolerancebeleid supermarkt bij diefstal of verduistering aan de kassa

Verder bleek volgens de rechter niet dat de supermarkt een ‘zerotolerancebeleid’ voerde. uit het personeelshandboek volgt een dergelijk beleid niet omdat de sanctie kennelijk afhangt van de ernst en de zwaarte van de overtreding. De fout die de werkneemster in dit geval aan de kassa heeft gemaakt is volgens de rechter niet zo groot dat de zwaarste sanctie -ontslag op staande voet- gerechtvaardigd was.

Geen verwijtbaar handelen bij te weinig afrekenen caissière

De kantonrechter oordeelde ook dat er weliswaar sprake is geweest van slordig (verwijtbaar) handelen van werkneemster, maar niet zodanig dat de arbeidsovereenkomst moet eindigen. Ook het bestaan van een verstoorde arbeidsverhouding is  onvoldoende aannemelijk gemaakt. Het ontbindingsverzoek wordt afgewezen en de werkgever moet de werkneemster op straffe van een dwangsom weer toelaten tot het werk. De supermarkt heeft zich bij deze uitspraak neergelegd.

Deze uitspraak staat niet op zichzelf. Al eerder publiceerden wij een soortgelijke uitspraak over een schuldigverklaring van een kassamedewerker die bij de rechter geen stand hield.

Hulp van een gespecialiseerde advocaat bij ontslag op staande voet

Heeft u vragen over ontslag en wilt u bijstand van een gespecialiseerde advocaat ontslagrecht in uw ontslagzaak? Bel WS Advocaten in Amsterdam voor juridisch advies en hulp bij ontslag op staande voet.

ontslag voor caissiere supermarkt die aan de kassa te weinig afrekende Amsterdam

Call Now Button